Архив бүлеге

Бүлек үзенә йөкләнгән бурычлар нигезендә түбәндәге функцияләрне башкара::


Татарстан Республикасының Архив эше буенча Дәүләт комитетына билгеләнгән формалар буенча бүлек фондларында саклана торган мәгълүматларны тапшыра һәм документларны саклауны һәм дәүләт исәбен алып баруны гамәлгә ашыра;
Татарстан Республикасының Архив эше буенча Дәүләт комитеты белән килешенеп, Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә раслауга документлар архив бүлегенә тапшырылырга тиешле учреждениеләр исемлеген тәкъдим итә, әлеге исемлекләрне төгәлләштерү буенча системалы эш алып бара, документларны сайлап алуны оештыра һәм саклауга документлар кабул итүне оештыра;
билгеләнгән тәртиптә Бүлектә саклана торган документларның кыйммәтләренә экспертиза үткәрә;
район хакимиятенә, предприятие, оешма һәм учреждениеләренә Бүлектә саклана торган документларның составы һәм эчтәлеге турында хәбәр итә, аларның запросларын үти;
бүлектә, социаль-икътисади һәм мәдәни-агарту максатларында, вакытлы матбугатта сакланучы документларны куллана, билгеләнгән тәртиптә бүлектә, учреждениеләрдә саклана торган документларны тапшыра, социаль-хокукый запросларны башкара.;
эшләрне дөрес формалаштыру һәм рәсмиләштерү, шул исәптән архив бүлегенә тапшырыла торган шәхси состав буенча ведомство архивларының эшенә оештыру-методик җитәкчелек итүне һәм контрольне гамәлгә ашыра. Документларның Фонд һәм статистик исәбен алып бара;
ведомство архивларының, аларның эксперт комиссияләренең эшен яхшырту, хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү буенча чаралар үткәрә;
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Яңа Чишмә муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең Архив эше өлкәсендә Татарстан Республикасы законнары таләпләре, боеру документлары, предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр тарафыннан аларның ведомство буйсынуында булуына һәм милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, шулай ук башка милекчеләр тарафыннан үтәлүен тикшерә;
ведомство архивларына һәм ликвидацияләнгән предприятиеләргә, оешмаларга исәпкә алу, тасвирлау, экспертиза үткәрүдә һәм шәхси состав буенча документларны архивта саклауга әзерләгәндә гамәли һәм методик ярдәм күрсәтә;
Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты, Татарстан Республикасының Архив эше буенча Дәүләт комитеты җитәкчесенә учреждениеләрдә документларны юкка чыгару, һәлак булу, бозу, Законсыз юк итү фактлары һәм Архив фонды һәм архив турындагы башка закон бозу очраклары турында хәбәр итә;
Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитетының эксперт-тикшерү комиссиясен, учреждениеләр эшләре номенклатурасын, даими саклау өчен тасвирламаларны, шулай ук фотодокументларны тасвирлауны карый һәм раслауга тапшыра, документлар бүлеккә кабул ителергә тиешле учреждениеләрнең, оешмаларның шәхси составы буенча тасвирламаларны карый һәм килештерә;
ведомство архивлары, республиканың башка районнарының архив бүлекләре эшчәнлеге тәҗрибәсен өйрәнә һәм гомумиләштерә, аларның уңай тәҗрибәсен тарата; ведомство архивларының, эксперт комиссияләренең эшен оештыру һәм методикалары мәсьәләләре буенча семинарлар, консультацияләр һәм инструктажлар үткәрә;
гаризаларны, тәкъдимнәрне һәм шикаятьләрне карый, бүлек компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча гражданнарны кабул итә;
Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе каравына бүлек вәкаләтләренә кертелгән мәсьәләләр буенча эш итү документлары проектларын кертә.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International