КАРАР от 10.09.2019 № 66 «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 19 февралендәге 7 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче затлар тарафыннан вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазифа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаны күчерү хакында хәбәр итү тәртибе турында» карарына үзгәрешләр кертү турында»
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International