Транспорт чаралары хуҗалары игътибарына

2022 елның 14 гыйнвары, җомга

Транспорт салымын түләүчеләр булып Россия Федерациясе законнары нигезендә транспорт чаралары теркәлгән затлар таныла.

Физик затларның транспорт салымы Россия Федерациясе территориясендә транспорт чараларын дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыручы органнар (алга таба – Россия Эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ органнары) тарафыннан бирелә торган белешмәләр нигезендә салым органнары тарафыннан исәпләнә.

Россия Федерациясе Салым кодексы нигезләмәләре нигезендә Россия Эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ органнарында теркәлүе туктатылмаганда салымны исәпләүне туктату каралмаган.

Салым салу объекты булган транспорт чараларын чагыштыру иң гади ысулы - Россия Федераль салым хезмәте сайтында «Физик затлар өчен салым түләүченең шәхси кабинетында "тикшерү nalog.gov.ru яки аның мобиль версиясе "салымнар ФЛ".

«Физик затлар өчен салым түләүченең шәхси кабинеты» сервисына тоташу РФ дәүләт хезмәтләреннән файдалану пароль аша җиңелрәк. gosuslugi.ru («Дәүләт хезмәтләре аша керү (ЕСИА» сылтамасы буенча керү), йә шәхесне раслаучы документ күрсәткәндә теләсә кайсы салым органындагы шәхси кабинетка керү серсүзен алып керү. Шулай ук керү серсүзен КФҮ «Минем документлар» ның теләсә кайсы офисында да алырга мөмкин.

Шулай итеп, әгәр милектә фактта кулланылмый торган (сатылган яки утильләштерелгән) транспорт чарасы булса, хуҗага транспорт чарасын дәүләт исәбен алуны туктату турында тиешле гариза белән Россия Эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк (гариза формасы һәм аны тутыру үрнәге кушымта итеп бирелә).

Югыйсә, транспорт чарасын теркәү учетыннан төшергәнче, ул ел саен транспорт салымы исәпләнәчәк һәм түләнәчәк салым салу объекты булып торачак.

Салым түләмәгән очракта салым органнары суд приставлары хезмәте белән берлектә аны түләттерү буенча чаралар күреләчәк.

Транспорт салымын түләмәүнең тискәре нәтиҗәләре:

салым түләү буенча бурычларны үтәүнең һәр көне өчен исәпләнелә торган пеняларны түләү бурычы;
суд тарафыннан эшне караган өчен кимендә 200 сум күләмендә дәүләт пошлинасын түләү бурычы;
башкарма производство барышында башкарма җыемны (бурыч суммасының 7% ы, әмма 1000 сумнан да ким булмаган күләмдә) түләү бурычы;
илдән чыгуны тыю;
мөлкәтне һәм бурычлының барлык счетларын кулга алу;
барлык милеккә карата теркәү гамәлләрен тыю.
Салым буенча бурычларның булуын (булмау) «физик затлар өчен салым түләүченең шәхси кабинетында» яки аның «ФЛ салымнары» мобиль версиясендә, дәүләт хезмәтләре бердәм порталында яки теләсә кайсы салым инспекциясенә яисә «Минем документлар» КФҮнең теләсә кайсы офисына мөрәҗәгать итеп тикшерергә мөмкин.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International