КАРАР от 15.07.2019 № 179 «Күпфатирлы йорттагы бүлмәләрне үзгәртеп коруга һәм (яки) яңадан планлаштыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International