КАРАР от 23.05.2019 № 135 «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 27 декабрендәге 627 номерлы «Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүгә риза булмау) турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында” карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International