КАРАР от 14.11.2018 № 93 “2018 елның 24 августындагы “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының һәм аның вазыйфаи затларының законсыз карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары), норматив булмаган хокукый актларның гамәлдә булмавын тану турында судларның, арбитраж судларның законлы көченә кергән карарлары нәтиҗәләре буенча хокук куллану практикасы мәсьәләләрен карау турында” 61 нче номерлы Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International