Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы КАРАРЫ 24 октябрь 2019 ел. № 53-330 «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2019 елның 29 маендагы 49-292 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контрольнең төрләре, нәтиҗәлелеген бәяләү һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре исемлеген алып бару тәртибен һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары исемлеген раслау турында” карарын үз көчен югалткан дип тану хакында (2009 елның 5 августындагы 51-308 номерлы карар редакциясендә)
pdf
Скачать текст
PDF, 959 КБ

Дата публикации: 25.10.2019
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International