Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы КАРАРЫ 2019 елның «5» августыннан № 51-308 «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның төрләре, нәтиҗәлелекне бәяләү һәм нәтиҗәлелек күрсәткечләре исемлеген алып бару тәртибен раслау һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары турында» 29.05.2019 ел, № 49-292 карарына үзгәрешләр кертү турында»
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International