Белдерүләр

БЕЛДЕРҮЛӘР

Вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособие түләү буенча сорауларга Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хиразева җавап бирә.

Россия законнары буенча Ана булу сәбәпле вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособие кайсы чордан билгеләнә?
- 2023 елның 1 мартыннан Россия Федерациясе законнарында каралган тәртиптә, зурлыкта, күләмдә һәм шартларда.
- Вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособие бирү өчен украин телендә төзелгән документларны рус теленә тәрҗемә итәргә кирәкме?
- Мәҗбүри социаль иминият буенча вакытлыча эшкә сәләтсезлектән пособие алуга, ана булу һәм ана булу сәбәпле вакытлыча эшкә сәләтсезлектән пособие алуга һәм җитештерүдә бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча вакытлыча эшкә сәләтсезлектән пособие алуга украин телендә төзелгән документлар рус теленә тәрҗемә ителмичә кабул ителә.
- Вакытлыча эшкә яраксызлык очрагына пособие билгеләү һәм ана булу һәм мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча түләүләр өчен җитештерүдә һәм һөнәри авыруларда бәхетсезлек очракларыннан гривнада күрсәтелгән хезмәт хакы индексацияләнәчәкме?
- Түләүләр 2022 елның 30 сентябренә билгеләнгән Россия Федерациясе Үзәк Банкының рәсми курсы буенча рубльгә күчереләчәк.
Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча түләүләр Украинаның милли акча берәмлегендә гривналарда билгеләнгән булган. Алар саналырлармы һәм нинди зурлыкта?
Түләүләр 2022 елның 30 сентябренә билгеләнгән Россия Федерациясе Үзәк Банкының рәсми курсы буенча рубльгә күчереләчәк.
- Әгәр 2023 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булган ДНР яки ЛНР законнары буенча исәпләнгән вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр күбрәк булса, 2023 елның 1 мартыннан соң пособие ничек түләнәчәк?
- Әгәр иминият очрагы 2023 елның 1 мартына кадәр килеп җиткән һәм 1 марттан соң дәвам итә, ә Россия законнары буенча 1 марттан исәпләнгән пособие күләме 2023 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булган Донецк Халык Республикасы һәм Луганск Халык Республикасы актларына ярашлы исәпләнгән пособие күләменә җитми икән, пособие элеккеге күләмдә түләнүен дәвам итә.
 Эшкә сәләтсезлек кәгазе 2023 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булган форма буенча, ДНР гамәлдәге актына ярашлы рәвештә бирелгән. Миңа вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособие түләнерме?
- Вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособиеләр, 2023 елның 1 мартына кадәр килеп җиткән иминият очраклары буенча йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр 2023 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булган Донецк Халык Республикасы һәм Луганск Халык Республикасы актларына ярашлы рәвештә билгеләнгән форма буенча бирелгән эшкә яраксызлык кәгазе нигезендә билгеләнә һәм түләнә
- 2023 елның 1 мартыннан соң хастаханә кәгазе нинди формада бирелә ала?
- 2023 елның 1 мартыннан башлап Донецк һәм Луганск халык республикалары, шулай ук Запорожье һәм Херсон өлкәләре территорияләрендә эшкә сәләтсезлек кәгазьләре әлеге территорияләрнең медицина оешмалары тарафыннан кәгазьдә документ формасында яки Россия Федерациясендә кулланыла торган электрон документ формасында формалаштырылган рәвештә бирелә.
 
- 1 мартка бала карау буенча ялда. 1 марттан бала карау буенча пособие ничек түләнәчәк?
-2023 елның 1 мартына бала карау буенча ялда булган иминиятләштерелгән затларга, күрсәтелгән датадан балага карау буенча отпуск чорына бала ел ярымга җиткәнче, 2006 елның 29 декабрендәге 255-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә бала карау буенча айлык пособие билгеләнә һәм түләнә "вакытлыча социаль иминиятләштерү очрагына мәҗбүри социаль иминиятләштерү турында эшкә сәләтсезлек һәм ана булу сәбәпле.
- 2023 елның 1 мартына кадәр ДНР актлары буенча вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособие күләмен билгеләү өчен иминият стажына башка чорлар кертеләчәкме?
- Страховка стажына пособиеләр күләмен билгеләү өчен, 2023 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булган Донецк Халык Республикасы актларына ярашлы рәвештә, иминиятләштерелгән зат вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булу сәбәпле Гомуми мәҗбүри социаль иминиятләштерелергә тиеш булган эш һәм (яки) башка эшчәнлек чоры, һәм эш һәм (яки) башка эшчәнлек чоры исәпкә алына, бу чорда иминләштерелгән зат вакытлыча эшкә сәләтсезлек һәм ана булу сәбәпле Луганск Халык Республикасының 2023 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булган актларына, шулай ук хезмәт килешүе буенча иминләштерелгән затның эш чоры, Запорожье өлкәсе һәм Херсон өлкәсе территорияләрендә дәүләт һәм муниципаль вазыйфаларны, дәүләт һәм муниципаль хезмәт вазыйфаларын алмаштыру 2022 елның 30 сентябреннән 2023 елның 1 мартына кадәр.
- Вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособиеләр билгеләү өчен кирәкле документларны тапшыру мөмкин булмаса, ведомствоара комиссия карары нигезендә билгеләнгән эш чоры булырга мөмкинме? Гаризаны кая бирергә?
- Әгәр гражданның Донецк Халык Республикасы, Луганск Халык Республикасы, Запорожье өлкәсе, Херсон өлкәсе яки Украина территориясендә 2023 елның 1 гыйнварына кадәр булган эш һәм (яки) башка эшчәнлек чорларын эш бирүчеләр яки тиешле дәүләт (муниципаль) органнары тарафыннан бирелгән (бирелә торган) документлар белән раслау мөмкинлеге булмаса, шул исәптән территориаль орган тарафыннан пенсия һәм социаль иминият фондын үткәрү мөмкин булмаган очракта Россия Федерациясе Документлар бирүнең нигезлелеген тикшерү, күрсәтелгән чорларны раслау өчен бирелгән, әлеге документлардагы мәгълүматларның дөреслеген раслау өчен бирелгән мондый чорлар күрсәтелгән комиссиягә яки Россия Федерациясе Пенсия һәм социаль иминият фондының территориаль органына бирелгән гражданның гаризасы буенча ведомствоара комиссия карары нигезендә билгеләнергә мөмкин. Ведомствоара комиссия Россия Федерациясе субъектының югары вазыйфаи заты - Донецк Халык Республикасы, Луганск Халык Республикасы, Запорожье өлкәсе яки Херсон өлкәсе карары нигезендә Россия Федерациясенең күрсәтелгән субъектларының һәрберсендә төзелә һәм үз эшчәнлеген РФ Хөкүмәтенең 12.01.2023 № 11 карары белән расланган Нигезләмәгә ярашлы рәвештә гамәлгә ашыра.
- Вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособиене исәпләү өчен уртача көндәлек хезмәт хакы ничек билгеләнә?
- 1) иминият очрагы башланганда 2023 елның 1 мартыннан 31 декабренә кадәр, шулай ук иминият очрагы башланганда 2023 елның 1 мартына кадәр, әгәр 2023 елның 1 мартыннан пособие "вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу сәбәпле мәҗбүри социаль иминиятләштерү турында"2006 елның 29 декабрендәге 255-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә исәпләнә икән, - 2022 елның 30 сентябреннән 31 декабренә кадәрге чорда исәпләнгән хезмәт хакы суммасын шушы чорда календарь көннәр санына (93 календарь көн) бүлү юлы белән, Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 351.7 статьясы нигезендә хезмәт килешүе гамәлдә булуны туктату чорына туры килә торган календарь көннәрне Яки 27 июльдәге Федераль законның 53.1 статьясы нигезендә дәүләт граждан хезмәте узуны туктатып торуны исәпкә алмаганда 2004 ел no 79-ФЗ Россия Федерациясенең дәүләт гражданлык хезмәте турында.
2) 2024 елда иминият очрагы башланганда - 2022 елның 30 сентябреннән 2023 елның 31 декабренә кадәрге чорда исәпләнгән хезмәт хакы суммасын шушы чорда календарь көннәр санына (458 календарь көн) бүлү юлы белән, Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 351.7 статьясы нигезендә хезмәт килешүе гамәлдә булуны туктату чорына туры килә торган календарь көннәрне исәпкә алмаганда яки дәүләт "Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында"2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 53.1 статьясына ярашлы рәвештә гражданлык хезмәте.
- Йөклелек һәм бала табу буенча пособие, бала карау буенча айлык пособие исәпләү өчен уртача көндәлек хезмәт хакы ничек билгеләнә?
- 1) иминият очрагы башланганда 2023 елның 1 мартыннан 31 декабренә кадәр, шулай ук иминият очрагы башланганда 2023 елның 1 мартына кадәр, әгәр 2023 елның 1 мартыннан пособие "вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу сәбәпле мәҗбүри социаль иминият турында" 2006 елның 29 декабрендәге 255-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә исәпләнә икән, - 2022 елның 30 сентябреннән 31 декабренә кадәрге чорда исәпләнгән хезмәт хакы суммасын бу чорда календарь көннәр (93 календарь көн) санына бүлү юлы белән, вакытлыча эшкә яраксызлык, йөклелек һәм бала табу, бала карау буенча отпуск чорларына туры килгән календарь көннәреннән тыш;
2) 2024 елда иминият очрагы башланганда 2022 елның 30 сентябреннән 2023 елның 31 декабренә кадәрге чорда исәпләнгән хезмәт хакы суммасын бу чорда календарь көннәр (458 календарь көн) санына бүлү юлы белән, вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу, бала карау буенча отпуск чорына туры килгән календарь көннәрдән тыш.
- Хезмәт хакы турында мәгълүматны кем һәм кая бирергә тиеш?
- 2022 елның 30 сентябреннән 2024 елның 1 гыйнварына кадәрге чорда эш хакы турында белешмәләр һәм вакытлыча эшкә яраксызлык очрагында һәм ана булу сәбәпле мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча иминият тәэмин итүен билгеләү һәм түләү өчен кирәкле башка мәгълүматлар һәм (яки) документлар иминиятчеләр тарафыннан Россия Федерациясе Пенсия һәм социаль иминиятләштерү фондының территориаль органына тапшырыла
 Әгәр Россия законнары буенча җитештерүдә бәхетсезлек очракларыннан түләүләр 2023 елның 1 мартына кадәр ДНР акты буенча исәпләнгән тиешле түләүгә ирешми икән, ул элеккеге күләмдә һәм нинди чорга кадәр гамәлгә ашырылачакмы?
03/05/2023

 

 

Ана капиталыннан айлык түләү буенча сорауларга Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хиразева җавап бирә.

Әгәр дә бер пособие беренче балага гына билгеләнгән булса, икенче балага ана капиталыннан түләү туктатылырмы?

- Юк, икенче балага ана (гаилә) капиталын түләү туктатылмаячак.

- Балигъ булмаган ир белән хатынга (17 яшь) нинди түләүләр каралырга мөмкин, әгәр алар эшләмәсәләр, ә мәктәптә укысалар?

- РФ Гражданлык кодексы нигезендә балигъ булганчыга кадәр никахлашкан гражданнарның тулы күләмдә эш сәләтенә ия булуларын исәпкә алып, 17 яшь тулган ир белән хатын бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособиегә, шулай ук бала карау буенча айлык түләүгә яки Бердәм пособиегә гариза бирергә хокуклы.

Ир белән хатынның 01.01.2020 елдан соң беренче баласы туган очракта, гаилә ана (гаилә) капиталына хокуклы.

- Берьюлы ике балага өч яшькә кадәр ЕПМ алырга мөмкин булырмы?

- Әйе, 01.01.2023 елдан гаиләдә 3 яшькә кадәрге барлык балаларга ана (гаилә) капиталы акчаларыннан ай саен түләү алырга мөмкин.

- Әгәр әнинең өченче балага өч яшькә кадәрге пособиесе булса һәм бер үк вакытта бердәм пособие һәм ЕПМ бирсә, комплекслы бәяләмә буенча бердәм пособиегә 100% ка һәм әгәр 75% яки 50% ка үтә икән, нинди карар чыгарыла?

- Сез бер үк вакытта барлык балаларга да бердәм пособиегә гариза бирә аласыз, шул ук вакытта, әгәр аның күләме гаиләнең хәзерге вакытта алган барлык түләүләренең гомуми күләменнән кимрәк булса, Бердәм пособие билгеләүдән баш тартылачак. Бердәм пособие билгеләүдән баш тарткан очракта, сез алган барлык элеккеге түләүләр билгеләнгән вакытка кадәр түләнүен дәвам итәчәк.

Бердәм пособие билгеләгәндә өченче балага түләү алу хокукы туктатылачак.

- Ничек отышлырак эшләргә:

Эшләми торган ана 01.01.23 сәгатькә кадәр өченчесен тудырган, беренче пособиегә өчкә кадәр, икенче пособиегә 1,5 һәм икенчегә ЕПМ?

Сез берьюлы барлык балаларга бердәм пособие өчен гариза бирә аласыз. Шул ук вакытта гаризада күрсәтелгән барлык балаларга бердәм пособиенең гомуми күләме гаиләнең хәзерге вакытта алган барлык түләүләренең гомуми күләменнән кимрәк булса, Бердәм пособие билгеләүдән баш тартылачак. Бердәм пособие билгеләүдән баш тарткан очракта, сезгә билгеләнгән вакытка кадәр балаларга бирелә торган барлык түләүләр дәвам ителәчәк.

- Ничек отышлырак эшләргә:

Эшләми торган ана 01.01.23 сәгатькә кадәр дүртенче бала тапкан , беренчесе өч яшькә кадәр, икенчесе ЕПМ, өченчесе өч яшькә кадәр һәм 1,5 яшькә кадәр пособие булган?

- Сез берьюлы барлык балаларга бер пособие өчен гариза бирә аласыз. Шул ук вакытта гаризада күрсәтелгән барлык балаларга бердәм пособиенең гомуми күләме гаиләнең хәзерге вакытта алган барлык түләүләренең гомуми күләменнән кимрәк булса, Бердәм пособие билгеләүдән баш тартылачак. Бердәм пособие билгеләүдән баш тарткан очракта, сезгә билгеләнгән вакытка кадәр балаларга бирелә торган барлык түләүләр дәвам ителәчәк.

-Хатын-кызның 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособие һәм 3 яшькә кадәрге балага ана (гаилә) капиталыннан айлык түләү (ЕПМ МСК) рәсмиләштерергә хокукы бармы?

- Хатын-кыз бер үк вакытта 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособиегә һәм баланың өч яшькә кадәр тууы (уллыкка алуы) белән бәйле айлык түләүгә гариза бирергә хокуклы, әгәр гаиләнең җан башына уртача кереме күләме төбәктә җан башына билгеләнгән яшәү минимумының ике тапкырдан артмаса.

03/05/2023

 

Баланың тууы һәм тәрбияләнүе уңаеннан айлык пособие буенча сорауларга (Бердәм пособие) Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хиразева җавап бирә


1,5 яшькә кадәрге баланы карау өчен айлык пособие алмау турында кайдан белешмә алырга?

- Мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә мохтаҗ булмаган гражданнар әлеге белешмәне дәүләт хезмәтләре порталында гражданнарга мәгълүмат бирү ярдәмендә, билгеләнгән социаль ярдәм чаралары турында ЕГИССОДАН Өземтә заказ итеп ала ала. Шулай ук әлеге белешмә РФ Социаль фондының клиентлар хезмәтендә дә бирелергә мөмкин.

- Эшсезлек буенча пособие алучы булсам, 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча пособие алырга мөмкинме?

- 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособие эшсезлек буенча пособие алмаган очракта билгеләнә.

- 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособиегә Россия Федерациясе территориясендә вакытлыча яшәүче Әрмәнстан гражданы булган ана хокуклымы?

- Юк, Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче чит ил гражданнарының гына бала карау буенча айлык пособие алу хокукы бар.

- 1,5 яшькә җиткәннән соң 6 ай эчендә бала карау буенча пособие нинди чор өчен түләнә?

- Баланы карау буенча айлык пособие (бала туган көннән алып аңа 1,5 яшь тулганчыга кадәр) түләнә, шул вакыт эчендә бала карау белән шөгыльләнүче зат әлеге пособиене тиешле чорга Россия Федерациясе законнарында каралган күләмдә түләргә хокуклы була.

- Оешманы бетерү һәм халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенә исәпкә кую белән бәйле рәвештә 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособие хатын-кызга бирелгәнме?

- Юк, 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособие хатын-кызга бирелми, әгәр ул оешманы бетерү сәбәпле эштән куылган һәм халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә исәптә тора икән. Терга айлык пособие билгеләү турында гариза белән мөрәҗәгать итегез.РФ пенсия һәм социаль иминият фонды органы ул аны халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә исәптән төшергән көннән соң гына хокуклы.

- Баланың әтисе үлсә, Мин ялгыз ата-ана буларак түләүләр ала аламмы, ләкин мин икенче тапкыр өйләнәмме?

- Әгәр баланың әтисе үлсә, сез "бердәнбер ата-ана"буларак Бердәм пособие сорап мөрәҗәгать итә аласыз. Шул ук вакытта тормыш иптәшегезнең керемнәре гаиләнең СДД билгеләгәндә исәпкә алыначак.

- Никахымны өзәм. Хатыны күп балалы ана һәм аның рәсми кереме юк, чөнки 3 яшькә кадәрге кечкенә баласы бар.

Яңа елдан яңа пособие алуга бәйле рәвештә, хатын түләүләр ала алырмы? Пособие алу өчен "күп балалы ана" статусы җитәрлекме, әллә рәсми эшкә урнашу булырга тиешме?

- Бу очракта әни "күп балалы гаилә"статусы булганда бердәм пособие билгеләү өчен мөрәҗәгать итә алачак.

Шулай ук исәпләнгән чорда керемнең булмавының җитди сәбәбе-Баланы 3 яшькә кадәр карау. Шуңа күрә каралган очракта, әнинең хезмәт эшчәнлеге булмау сәбәпле, пособие билгеләүдән баш тарту чыгарылмаячак.

- Эшләмәүче пенсионерларга бердәм пособие түләнерме?

- Әгәр баланың ата-аналары (законлы вәкилләре) пенсионерлар булса, пенсия аларның кереме булачак, ул баланың тууы һәм тәрбияләнүе белән бәйле рәвештә айлык пособие билгеләү хокукын бирә. Башка хокукый шартларны үтәгәндә түләү билгеләнә ала.

- Әгәр опекуннарга бердәм түләү булса?

- Әйе, бердәм пособиене балалар опекуннары ала ала.

- 2 ай элек бала туган. Баланың әтисе белән никахта түгел.

Балага 2 ай булса, түләү өчен гариза бирергә өлгерәмме?

- Бала туганнан соң 6 ай дәвамында Бердәм пособиегә гариза биргәндә, хокук булган очракта түләү бала туган көннән билгеләнәчәк, әмма 2023 елның 1 гыйнварыннан да иртәрәк түгел, калган очракларда айлык пособие билгеләү өчен мөрәҗәгать итү аеннан башлап.

- Бала туу сәбәпле түләү алу өчен нинди документлар кирәк?

- Электрон гаризага бернинди документлар да куярга кирәкми-мәгълүматның шактый өлеше автомат рәвештә тикшерелә. Ләкин кайбер ситуацияләр өчен СФР аларны сорый ала

Документларны шәхсән СФРГА гариза биргәннән соң 10 эш көне эчендә алып килергә кирәк булачак аларны дәүләт хезмәтләре аша йөкләп алу мөмкин булмаячак

Берәр нәрсә алып килергә кирәкме, сез гаризаны тутырган вакытта белерсез-барлык сорауларга җавап биргәндә кирәкле документлар исемлеге формалашачак. Башта исемлек гариза ахырында күрсәтеләчәк, аннары аны шәхси кабинетта карарга мөмкин

Шәхси тапшыруда

Кабул итү өчен үзегез белән алыгыз:

• тулы гариза

• паспорт

• тормыш иптәше паспорты булганда

• бала туу турында таныклык

• никах, аерылышу яки тормыш иптәшенең үлеме турында таныклык

• түләүләр керәчәк банк счеты реквизитлары

• СНИЛС барлык гаилә әгъзалары, шул исәптән балалар

• кирәк булганда паспорт һәм Вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ

Нинди документлар сорый ала

Өстәмә документлар исемлеге тормыш ситуациясенә бәйле: гаилә әгъзаларының мәшгульлеге, милектәге мөлкәте һәм башка шартлар

Кирәк булган ситуацияләр һәм документлар мисаллары

• Гаиләнең авария хәлендәге торак урыны бар-йортны авария хәлендәге дип тану турында нәтиҗә

• Үзмәшгуль гаилә әгъзасы - «минем салым»кушымтасыннан керемнәр турында белешмә

• Гаилә әгъзасы озак вакыт дәвалануда булган-эшкә яраксызлык яфрагы

03/05/2023

 

Бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособиене «дәүләт хезмәтләре»аша рәсмиләштерергә мөмкин.
Социаль фонд һәм цифрлар министрлыгы дәүләт хезмәтләре порталында бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие рәсмиләштерергә мөмкинлек бирүче яңа сервис эшләтеп җибәрде. Мондый ярдәмне баланың ата-анасы яки тәрбиячесе ала ала. Моның өчен социаль фондка гариза бирергә кирәк, хәзер моны «Дәүләт хезмәтләрендә»шәхси кабинет аша дистанцион рәвештә эшләргә мөмкин. Төп шарт-түләү алучы эшләмәскә тиеш. Шул ук вакытта ул югары уку йортында яки колледжда көндезге бүлектә укый ала.
Бүгенге көндә бер тапкыр бирелә торган пособие күләме 22909 сум тәшкил итә.әгәр гаилә яшәгән районда күтәрү коэффициенты билгеләнгән булса, ул шулай ук пособие күләмен дә арттыра.
Бер тапкыр түләү өчен гариза бала туганнан соң 6 ай эчендә бирелә. Әгәр пособие билгеләү өчен ниндидер мәгълүмат җитмәсә, аларны Идел буе федераль округының территориаль бүлегенә тапшырырга кирәк булачак. Бу хакта хәбәр итү шәхси кабинетка киләчәк.
Бу, мәсәлән, Россиядән читтә бирелгән туу турында документ, баланы уллыкка алу турында суд карары яки баланың бер ата-анасы белән бергә яшәве турында мәгълүмат булырга мөмкин (әгәр баланың әти-әнисе арасындагы никах өзелгән булса).
Позитив карар белән пособие картага яки гариза биргәндә күрсәтелгән почта бүлеге аша алырга мөмкин

24/04/2023

 

 

Баланың тууы һәм тәрбияләнүе уңаеннан айлык пособие буенча сорауларга (Бердәм пособие) Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хиразева җавап бирә.
- Мин көндезге уку формасы буенча укучы. 30.01.2023 минем балам туды. Мин 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча пособие һәм универсаль пособие алырга хокуклымы? Алар бер үк вакытта түләнерме?

- Көндезге уку формасы буенча белем алучыларга 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособие яки Бердәм пособие алу хокукы бирелә.

- Ир белән хатынга 17 яшь. Бала туган. Ир белән хатын эшләмәсә, мәктәптә укысалар, балаларга нинди түләүләр каралырга мөмкин?

- РФ Гражданлык кодексы нигезендә балигъ булганчыга кадәр никахлашкан гражданнарның тулы күләмдә эш сәләтенә ия булуларын исәпкә алып, 17 яшь тулган ир белән хатын бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособиегә, шулай ук бала карау буенча айлык түләүгә яки Бердәм пособиегә гариза бирергә хокуклы.

- Әгәр ир белән хатын аерылышкан икән (2023 елгы аерылышу турында таныклык), гариза биргәндә элекке ирне гаилә составында күрсәтергә кирәкме?

- Юк, элекке тормыш иптәшеңне гаилә составында күрсәтергә кирәкми. Гаилә составы турында мәгълүмат гариза бирелгән көнгә күрсәтелә.

- Бердәм пособие билгеләгәндә гаиләнең барлык әгъзалары да Россия Федерациясе гражданнары булырга тиешме?

- Бердәм пособие билгеләү өчен РФ гражданлыгы гариза бирүчедә һәм пособие билгеләнгән балаларда булырга тиеш. Гаиләнең башка әгъзалары өчен гражданлык мәҗбүри түгел.

- Документларны тапшыру вакыты әле тәмамланмаган очракта, документларны тапшырмау сәбәпле, Бердәм пособие билгеләүгә баш тарту карары чыгарырга мөмкинме?

- Документларны тапшырмау сәбәпле бердәм пособие билгеләүдән баш тарту турындагы карар документларны тапшыру өчен билгеләнгән срок тәмамланганнан соң чыгарыла.

- Гражданка яшәүгә рөхсәт ала, РФ территориясендә теркәлү юк, әгәр бала 2022 елда туган икән, 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособие билгеләнерме?

- Яшәүгә рөхсәт даими яшәү фактын раслый, шуңа күрә 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча пособие башка хокукый шартларны үтәгәндә билгеләнәчәк.

- Гариза бирүчегә рәсми рәвештә эшләмәсә, әмма озак вакыт өч айдан артык дәваланып торса, нинди документлар бирергә кирәк?

- Гариза бирүченең 3 айдан артык дәвамлы дәвалану узу факты турында мәгълүмат СФРГА СМЭВ аша килә яки гариза бирүче РФ Сәламәтлек саклау министрлыгының 972н номерлы боерыгына ярашлы рәвештә бирелгән медицина оешмасыннан раслаучы документлар бирә.

- Бердәм пособиегә һәм беренче балага Керем билгеләгәндә, Үзбәкстанда катнашучы волонтерның кереме исәпкә алынамы?

- СДДНЫ исәпләгәндә свода катнашучы волонтерларның керемнәрен чыгару законнарда каралмаган.

- Әти хәрби хезмәткә чакыру буенча алына, ул бердәм пособиегә гариза бирү өчен гаилә составына кертеләме?

- Бердәм пособиегә хокукны билгеләү һәм чакырылыш буенча хәрби хезмәткә чакырылган затларның гаиләнең җан башына уртача керемен исәпләү өчен, гаилә составына кертелми.

- Баланың әтисе хәрби белем бирү оешмасында белем ала, ул бердәм пособиегә гариза бирү өчен гаилә составына кертеләме ?

- Әгәр баланың әтисе хәрби белем бирү оешмасында укый һәм хәрби хезмәт үтү турында контракт төземәсә, бердәм пособие алу хокукын билгеләгәндә һәм гаиләнең уртача җан башына керемен исәпләгәндә ул исәпкә алынмаячак. Ләкин гаризаны тутырганда, аны күрсәтергә һәм өстәмә рәвештә хәрби белем бирү оешмасында контракт төземичә укуы турында белешмә бирергә кирәк.

- Бала 15.12.2022 елда туган. Әни эшли һәм эш урынында 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча отпуск рәсмиләштерергә теләми. Атаның(эшләмәүченең) СФРДА 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча пособиегә гариза бирергә хокукы бармы? Шулай ук шул ук балага бердәм пособие гаризасы.  Гаилә берьюлы бу ике түләүне алырмы?

- Әни эшен дәвам итсә, әти 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча пособие алу өчен гариза бирергә хокуклы. Шул ук вакытта бер үк вакытта 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча бердәм пособие һәм пособие алырга ярамый.

- Әгәр гаиләнең җан башына уртача кереме яшәү минимумына тигез булса, төбәктә Бердәм пособие билгеләүдән баш тартачаклар?

- Бердәм пособие гаиләнең СДД күләме РФ субъектында билгеләнгән җан башына яшәү минимумы күләменнән артмаса билгеләнә.

- Бердәм пособиегә хокукны билгеләгәндә кертемнәр буенча процентлар ничек исәпкә алына /исәпләнә?

- Банклардагы кертемнәр (счет калдыклары) буенча процентлар рәвешендәге керемнәр салым чоры дәвамында алынган керемнәрнең 1/12 суммасы буларак исәпкә алына, исәп-хисап чорына кергән айлар санына тапкырлана. Мөрәҗәгать итүченең һәм аның гаилә әгъзаларының җан башына яшәү минимумы күләменнән артып киткән керемнәре банклардагы кертемнәр (счетлардагы калдыклар) буенча процентлар рәвешендә (мондый керем алынган кертем (счет) айлык пособие билгеләү өчен мөрәҗәгать итү аена кадәр 6 айдан да соңга калмыйча ябылган очрактан тыш) булу бердәм пособие билгеләүдән баш тарту өчен нигез булып тора.

24/04/2023

 

 

БАЛА ТУУ ҺӘМ ТӘРБИЯЛӘҮ БУЕНЧА АЙЛЫК ПОСОБИЕ 

Сорау 1. Гаиләнең җан башына уртача керемен билгеләгәндә ЕДВ (НСУ бәясен исәпкә алып яки НСУ бәясен исәпкә алмыйча) нинди күләмдә исәпкә алырга кирәк?
Җавап: гаиләнең җан башына уртача керемен исәпләгәндә гражданга акчалата түләнә торган ЕДВ күләмен исәпкә алырга кирәк (Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2022 елның 16 декабрендәге 2330 номерлы карары белән расланган Кагыйдәләрнең 47 пунктындагы «б» пунктчасы (алга таба - 2330 номерлы кагыйдәләр). Гражданга натураль рәвештә бирелгән НСУ бәясен акча эквивалентына конвертацияләү 2330 нчы кагыйдәләр белән каралмаган.

2 нче сорау. Әгәр дә гариза бирүче 2014 елда туган балага карата бердәнбер ата-ана булса, ә аның баланың атасы булмаган ире исәп-хисап чорында хезмәт яки башка эшчәнлектән керемгә, шулай ук аның булмавының объектив сәбәпләренә ия булмаса, бердәм пособие билгеләнә аламы?
Җавап: 2330 нчы кагыйдәләрнең 31 нче пунктының «л» пунктчасы нигезендә гариза бирүченең һәм (яки) аның гаиләсенең эшкә сәләтле әгъзаларының исәпләнгән чорда хезмәт яки башка эшчәнлектән җитди сәбәпләрсез керемнәре булмау бердәм пособие билгеләүдән баш тарту өчен нигез булып тора. Шулай итеп, ана бердәнбер ата-ана булса да, каралган очракта, 2330 нчы Кагыйдәләрдә каралган җитди сәбәпләрсез, иренең керемнәре булмау сәбәпле, бердәм пособие билгеләнә алмый.

Сорау 3. Гариза бирүченең бер үк вакытта шәһәрдә яшәү урыны һәм авылда яшәү урыны буенча теркәлүе бар. Бу очракта рөхсәт ителгән җир мәйданын ничек билгеләргә?
Җавап: Кагыйдәләрнең 2330 номерлы 19 пункты нигезендә айлык пособие билгеләү турында гариза яшәү урыны (булган урыны) буенча яки расланган яшәү урыны (булган урыны) булмаган очракта, бер үк вакытта яшәү урыны һәм урыны буенча теркәлү булган очракта айлык пособие билгеләү һәм түләүне гамәлгә ашыручы органга бирелә җир кишәрлегенең мәйданын бердәм пособиегә гаризада күрсәтелгән яшәү урыны буенча билгеләү мөмкин дип саныйбыз. Яшәү урыны буенча гариза биргән очракта, ягъни шәһәрдә, шәһәр территорияләре өчен билгеләнгән күләмдә, тору урыны буенча гариза бирелгән очракта, ягъни авылда, авыл территорияләре өчен билгеләнгән күләмдә.

24/04/2023

 

Татарстанның 50 мең пенсионеры «авыл " стажы өчен пенсиягә өстәмә ала
Россия Социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге хәбәр иткәнчә, Татарстан Республикасында 50 меңгә якын эшләми торган авыл халкы авыл стажы өчен пенсиягә өстәмә ала. Моның өчен картлык яки инвалидлык буенча иминият пенсиясе алучы булырга, шулай ук авыл хуҗалыгында 30 елдан да ким булмаган эш стажы булырга һәм эшләмәскә кирәк.

Картлык буенча иминият пенсиясенә» авыл " өстәмәсе 1891,83 сум тәшкил итә, ягъни быел 7567,33 сумга җиткән фиксацияләнгән түләүнең 25 проценты, ә III төркем инвалидлык буенча иминият пенсиясенә өстәмә 945,92 сум күләмендә билгеләнә.

Әгәр пенсионер 80 яшькә җиткән яки I төркем инвалид булса, фиксацияләнгән түләү күләме икеләтә арта һәм 15134,66 сум тәшкил итә. Шул ук вакытта өстәмә закон белән билгеләнгән фиксированный түләүдән исәпләнә һәм шулай ук 1891,83 сум тәшкил итә.

Өстәвенә, шәһәрдә хезмәт стажын эшләп тапкан, ә аннары авылга күченгән кешеләргә өстәмә бирелми. Әгәр дә кеше гомер буе авыл җирлегендә хезмәт иткән булса, ә соңыннан гына шәһәргә күченгән булса, авыл җирлегенә кире күченгәндә аның өчен ташлама хокукы саклана.

» Өстәмә тиешле вазыйфаларда кирәкле стаж эшләгән эшләмәүче авыл пенсионерларына иминият пенсиясен билгеләгәндә үк билгеләнә, эшен дәвам итүче авыл пенсионерларының игътибарын җәлеп итәбез, эштән азат ителгәннән соң өстәмә гариза бирү тәртибендә генә билгеләнә ала", —дип аңлатты Татарстан Республикасы буенча ОСФР идарәчесе Эдуард Вафин.

"Авыл" стажына Россия территориясендәге авыл хуҗалыгы оешмаларында (1992 елның 1 гыйнварына кадәр – элеккеге СССРның союз республикалары территориясендә) РФ Хөкүмәтенең 29.11.2018 no 1440 карары белән расланган исемлектә каралган һөнәрләр һәм вазифалар, үсемлекчелек, терлекчелек яки балыкчылыкта мәшгульлек шартларында эш кертелә. Бу исемлеккә 500дән артык һөнәр керә: агрономнар, механизаторлар, колхоз әгъзалары һ.б. гади хезмәткәрләрдән тыш, исемлеккә җитәкчеләр: совхоз директорлары, колхоз рәисләре, мөдирләр, мастерлар кертелгән.

24/04/2023

 

Татарстанның 17 мең күп балалы анасы вакытыннан алда пенсия ала 

Күп балалы аналар пенсиягә билгеләнгән вакыттан алда чыга ала. Бу контекстта сүз биш һәм аннан да күбрәк баласы булган хатын-кызлар турында бара. Алар 50 яшьтә пенсиягә чыгарга хокуклы. Шул ук вакытта әниләр дүрт һәм өч балалары белән 56 һәм 57 яшьтә. Бүген Татарстанда вакытыннан алда иминият пенсиясен 17 меңгә якын хатын-кыз ала.

Күп балалы ананың вакытыннан алда пенсиясен билгеләү өчен төп таләпләр булып: 15 ел хезмәт стажы, 23,4 пенсия коэффициенты булу, 8 яшькә кадәрге балаларны тәрбияләү һәм ата-ана хокукларыннан мәхрүм итү яки уллыкка алуны гамәлдән чыгару факты булмау тора.

Татарстанлылар стажын һәм пенсия коэффициентлары санын үзләренең шәхси кабинеты аша сайтта тикшерә ала sfr.gov.ru яки дәүләт хезмәтләре порталында.

24/04/2023

 

Татарстанда якынча 7 мең хатын кыз 2023 елда йөклелек һәм бала табу буенча пособие алган

2023 ел башыннан Татарстан Республикасы буенча ОСФР ялда булган 6 800дән артык ана өчен йөклелек һәм бала табу буенча иминият пособиеләрен хуплады. Гомумән алганда, аларга 872,3 миллион сумнан артык акча күчерелгән.

Пособие күләме хатын-кызның хезмәт хакына, бала табуның катлаулылыгына һәм кайбер башка факторларга бәйле. Тулы көнгә эшкә урнашкан эшче әниләр өчен стандарт ял озынлыгы (140 көн) булганда минималь сумма 74 757 сумга тигез. Максималь түләү 530 976 сум тәшкил итә. Бу сумма йөклелек буенча озак ял итү (194 көнгә кадәр) һәм катлаулы бала табу шартларында бирелә. Мәсәлән, берьюлы ике-өч бала булганда. Сумма отпуск чорында бер тапкыр түләнә.

Шунысын да әйтергә кирәк, баланы уллыкка алган очракта да иминият пособиесе бирелә. Мондый ялның максималь озынлыгы уллыкка алынган бала туган көннән соң 70 көн яки уллыкка алынган ике бала туганнан соң 110 көн. Түләү бала кабул ителгәннән бирле исәпләнә.
Тагын да күбрәк мәгълүмат махсус бүлектә йөклелек һәм бала табу буенча белешмә СФР сайтында.

11/04/2023

 

Татарстанда 295 ветеран бер тапкыр бирелә торган түләү алачак
Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 78 еллыгына

Россия Социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге апрель аенда ук Бөек Ватан сугышында катнашучы 248 кешегә һәм 47 инвалидка Җиңү көненә ел саен 10 мең сум күләмендә түләячәк. Татарстан ветераннары бер тапкыр бирелә торган түләүне апрель ае өчен пенсия белән бер үк вакытта алачак.
Владимир Путин йөкләмәсе нигезендә, 2019 елдан башлап, Россиянең социаль фонды ел саен Җиңү Көненә Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәм инвалидларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр башкара. Мондый адреслы ярдәм ветераннар өчен генә түгел, безнең өчен дә мөһим һәм әһәмиятле. Ул илебез өчен авыр вакытларда батырлыклары һәм фидакарь хезмәтләре өчен якташларыбызга рәхмәт белдерергә һәм аларга беркем дә һәм бернәрсә дә онытылмаган дип әйтергә мөмкинлек бирә», – дип ассызыклады Татарстан Республикасы буенча СФР бүлекчәсе идарәчесе Эдуард Вафин.
Җиңүнең 78 еллыгына түләү Татарстанның ОСФРДА булган мәгълүматлар нигезендә белдерүсез бирелә. Ветераннарга, аларның якыннарына яки вәкилләренә нинди дә булса гаризалар бирергә һәм Россия Социаль фондының республика бүлекчәсенең клиент хезмәтләренә мөрәҗәгать итәргә кирәкми.

11/04/2023

 

Татарстан Республикасы буенча Россия социаль фонды хәбәр итә


Хөрмәтле абонентлар!
Россия Социаль фондының Татарстан Республикасы буенча рәсми аккаунтында сез шәхси мәгълүмат бирүне таләп итми торган гомуми, төгәлләүче характердагы мәсьәләләрегез буенча җаваплар, консультацияләр ала аласыз.
Без сезнең өчен эш көннәрендә 8:30дан 17:30га кадәр эшлибез ❗ ️
Зинһар, онытмагыз, шәхси мәгълүматны саклау кирәклеге, аларны явыз ниятле кешеләр кулланмасын өчен.
Сез сорау объектының шәхси мәгълүматларын администраторга яки төркем әгъзаларына инициативалы юнәлткәндә, сез бу карар өчен шәхси җаваплылык тотасыз.
Шәхси мәгълүматларыгызны (ФИО, туган көн, СНИЛС, паспорт мәгълүматлары) алу һәм эшкәртүне таләп итүче мәсьәлә буенча шәхси консультация алу өчен сез һәрвакыт мөрәҗәгать итә аласыз:
- яшәү/тору урыны буенча СФР Клиентлар хезмәтенә (https://sfr.gov.ru/branches/tatarstan/info/~0/8774);
24/7 режимында эшләүче СФР рәсми сайтындагы Электрон кабул итү бүлмәсенә (https://social-insurance.sfr.gov.ru/reception_desk/request/)
операторга Бердәм контакт-үзәкнең телефон номеры буенча (8 800 100 00 01) 8:00дән 20:00гә кадәр.
Сезнең мәнфәгатьләрегезне яклау өчен, шәхси мәгълүматларыгызны үз эченә алган җавап Россия Социаль фонды тарафыннан кабул итүченең шәхесен раслаганда гына бирелә (шәхси кабул итү, шәхси кабинет, верификацияләнгән электрон почта адресы, ЕКЦ өчен код сүзе).

05/04/2023

 

Татарстан Республикасы буенча СФР бүлеге җитештерүдә зыян күргән гражданнарга югары технологияле протезлар бирде

Татарстан Республикасы буенча СФР бүлекчәсе производствода бәхетсезлек очраклары нәтиҗәсендә зыян күргән гражданнарны кыйммәтле протезлар белән тәэмин итү буенча планлы эшне дәвам итә. 29 һәм 31 мартта ике татарстанлыга 5 млн.сумнан артык микропроцессор белән идарә ителә торган югары технологияле протезлар бирелде.
Югары технологияле протезлар белән идарә итү сенсорлар тарафыннан мускул сигналларын уку хисабына башкарыла. Ясалма интеллект ярдәмендә микропроцессор белән идарә ителгән протез ярдәмендә гражданнар үзләрен ышанычлырак һәм уңайлырак хис итә алачак.
"Бүлек көн саен техник реабилитация чараларына һәм протез -тоопедия эшләнмәләренә мохтаҗларны тәэмин итү буенча эш алып бара, һәм фондка яңа гаризалар кергәч, контрактлар төзү буенча эш дәвам ителәчәк. Бүгенге көндә ПРП программасы буенча протезлар таләп иткән барлык татарстанлыларга әлеге реабилитация чаралары бирелде», - дип аңлатма бирде Татарстан Республикасы буенча СФР бүлекчәсе идарәчесе Эдуард Вафин.
Җитештерүдә бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминиятләштерү кысаларында эш бирүче һәр ай саен СФР хезмәткәрләре өчен иминият взнослары түли, аларның бер өлеше зыян күрүчеләрне иминиятләштерүгә (вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие, бер тапкыр бирелә торган һәм ай саен иминият түләүләре), шулардан медицина, социаль һәм һөнәри реабилитация чыгымнары түләнә.
Барлык кирәкле техник реабилитация чаралары һәм протез-социальопедик эшләнмәләр медицина-социаль экспертиза комиссиясе тәкъдим иткән ПРП программасына ярашлы бирелә.

05/04/2023

Кем алдагы шартларда балаларга түләүләр ала ала.


Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте (отель хокукларында) "сакланган" норманы исәпкә алып, беренче баланың тууы (уллыкка алуы) белән бәйле рәвештә ай саен түләү хокукы турында аңлата.
"Сакланган" норма нәрсә ул?
"Сакланган" норма-2023 елның 1 гыйнварына кадәр туган балаларга карата айлык түләү сорап мөрәҗәгать итү мөмкинлеген тәэмин итүче норма.
«Сакланган» норма кемгә һәм нинди чорга кагыла?
Әлеге норма Россия Федерациясе гражданнарына кагыла, аларның балалары Россия Федерациясе гражданнары булып торалар һәм
01.01.2018 елдан 31.12.2022 елга кадәр, әгәр гаиләнең җан башына уртача кереме күләме
Россия Федерациясе субъектында билгеләнгән эшкә яраклы халыкның яшәү минимумының 2 тапкыр зурлыгы.
Түләү ничек башкарылачак?
2023 елның 1 гыйнварыннан әлеге түләү социаль Фонд тарафыннан башкарыла.
Айлык түләү айлык түләүне билгеләү турында гаризада күрсәтелгән Россия кредит оешмалары аша, билгеләнгән көннән соң 5 эш көненнән дә соңга калмыйча башкарыла. Алдагы түләүләр ай саен түләнә торган айдан соң айның 1-25 нче көннәрендә башкарыла. Шул ук вакытта, кагыйдә буларак, акчалар пособие түләнә торган айдан соң айның 3 көнендә күчерелә.
Айлык түләү өчен гариза бирү вакыты?
Айлык түләүне билгеләү өчен гаризаны бала туганнан соң өч ел эчендә теләсә кайсы вакытта бирергә мөмкин. Шул ук вакытта әлеге балага бала тууы һәм тәрбияләнүе сәбәпле айлык пособие билгеләнгән очракта (бердәм пособие) түләү туктатыла.
- Бала туганнан бирле 6 ай дәвамында гариза биргәндә-айлык түләү бала туган көннән билгеләнә.
- Гариза биргәндә бала туганнан соң 6 айдан соң-гариза биргән айдан соң.
Айлык түләү нинди срокка билгеләнәчәк?
Айлык түләү бала бер яшькә җиткәнче билгеләнә. Бу срок тәмамлангач, балага ике яшь тулганчыга кадәр, ә аннары өч яшь тулганчыга кадәр.
Айлык түләү баланың туган (уллыкка алу) көненә, баланың бер, ике һәм өч яшькә җитү датасына яки күрсәтелгән түләүне билгеләү өчен мөрәҗәгать итү датасына карамастан тулы айга башкарыла.
Гаиләнең җан башына уртача керемен билгеләү өчен нинди исәп-хисап вакыты исәпкә алына?
Хисап чоры 12 ай тәшкил итә, аларны санау гариза бирелгән көннән бер ай алдан башлана.

Әгәр дә ул билгеләнгән вакыт бетсә, айлык түләүне ничек озайтырга?

Әгәр айлык түләү вакыты тәмамланса яки тәмамланса, күрсәтелгән түләүне киләсе срокка билгеләү өчен яңа гариза бирелә. Шул ук вакытта түләү билгеләнгән чорның соңгы аенда гариза бирергә мөмкин. Бу очракта, хокукый нигезләр булганда, түләү әлеге гариза бирелгән айдан соң киләсе айдан билгеләнә.

Ничек гариза бирергә?

Гариза бирергә мөмкин:

«Дәүләт хезмәтләре» сайты аша электрон рәвештә, КФЦ аша яки СФР клиент хезмәтләре офисында.

04/04/2023

2023 елның 1 июленнән җитештерүдә бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан зыян күрүчеләргә айлык түләүләр МИР түләү системасы картасына күчереләчәк

Россиянең Татарстан Республикасы буенча социаль фонды хәбәр иткәнчә, җитештерүдә бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан зыян күргән гражданнарга айлык түләүләрне алга таба күчерү өчен «МИР»Милли түләү системасының банк картасын рәсмиләштерергә кирәк.
«Милли түләү системасы турында» 27.06.2011 елгы 161-ФЗ номерлы Федераль законның 30.5 статьясына ярашлы рәвештә күчеш чоры 2023 елның 1 июленә кадәр билгеләнгән.
Исегезгә төшерәбез, бу таләп башка түләү системаларының банк карталары счетларына айлык иминият түләүләрен алучы гражданнарга гына кагыла.
Үзгәрешләр түләүләрне почта элемтәсе бүлекчәләре аша китерү белән шөгыльләнүчеләргә, айлык түләүләрне кредит оешмаларындагы счетларга (вкладка), ягъни банк картасысыз китерү белән шөгыльләнүче башка оешмаларга кагылмаячак, алар өчен бернәрсә дә үзгәрмәячәк, түләүләр элеккечә үк график буенча китереләчәк.
Кредит учреждениесендә «МИР» картасы ачылганнан соң, счетның яңа реквизитларын алучының исәп-хисап (шәхси) эше урнашкан урын буенча Татарстан Республикасы буенча СФР бүлекчәләренә бирергә кирәк.

13/03/2023

 

 

Татарстан Республикасы Социаль фонды инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләүнең индивидуаль программасы буенча бирелә торган автомобиль ачкычларын тантаналы рәвештә тапшырды

 

         Татарстан Республикасы буенча Социаль фонд бүлеге инвалидларны реабилитацияләү һәм  абилитацияләүнең индивидуаль программасы буенча  производствода бәхетсезлек очрагы аркасында зыян күргән республика гражданнарына механик тапшыру тартмасы булган автомобильләргә ихтыяҗны тулысынча япты. 28 февральдә «КАН АВТО» салонында автомобиль ачкычларын тапшыру тантанасы булды. Зыян күрүчеләргә беренче тапкыр транспорт чараларын тапшыру шул күләмдә башкарылды.

         34 яшьтән алып 76 яшькә кадәрге гражданнарга  33 автомобиль  бирелде. Тагын 4 автомобиль  хуҗаларын көтә, аларның моңа кадәр файдаланган автомобильләрен эксплуатацияләүнең 7 еллык срогы тәмамланмаган.

          Кагыйдә буларак, социаль тернәкләндерү чарасы сыйфатында автомобиль терәк-хәрәкәт аппаратына зыян килүнең авыр нәтиҗәләре булган кешеләргә бирелә. Инвалидларны реабилитацияләү һәм абилитацияләүнең индивидуаль программасы (ИПРА) медик-социаль экспертиза органнары тарафыннан автомобильнең конкрет модификациясен күрсәтеп рәсмиләштерелә.

         «Бүгенге көндә ИПРА программасы буенча механик коробкалы автомобильгә мохтаҗ барлык татарстанлылар транспорт чарасы белән тәэмин ителгән. Тышкы яктан әлеге машиналар стандарт җиңел машиналардан бөтенләй аерылмый, ә менә эчке җиһазланышы - башка. Автомобильләр завод шартларында индивидуаль адаптацияләнгән, ягъни инвалидның   сәламәтлеге һәм физик мөмкинлекләре үзенчәлекләрен исәпкә алып җайлаштырылган. Бу исә кешегә үзен руль артында ышанычлы һәм уңайлы хис итәргә мөмкинлек бирә. Дәүләт ярдәменең шундый төре  зыян күрүчеләрнең күбесенә актив яшәү рәвеше алып барырга, ә кайберләренә һөнәри эшчәнлеккә кире кайтырга мөмкинлек бирә», - дип ассызыклап үтте Россия Социаль фондының Татарстан Республикасы буенча идарәчесе Эдуард Вафин.

          Автомобиль зыян күрүчегә 7 елга бер тапкыр бирелә һәм аның үз милке итеп рәсмиләштерелә. Дәүләт контрактлары буенча автомобильләр бирү производствода  зыян күргән гражданнарны  медицина, һөнәри һәм социаль реабилитацияләүнең бер төре булып тора, аларны социаль һәм һөнәри өлкәгә максималь тулы реинтеграцияләүгә юнәлдерелгән.   

  03/03/2023

 

Татарстан Социаль фонды яңа кагыйдәләр көченә кергәннән соң бер мең артык гаиләгә ана капиталы хисабыннан айлык акчалата түләүләр билгеләде

 

        Ана капиталы акчасыннан файдалану мөмкинлекләрен киңәйткән үзгәрешләр үз көченә кергәннән соң, Татарстанда 1300 гаилә ана капиталыннан ай саен түләүләр ала башлады. Аларның 150 артыгы  3 яше тулмаган  ике һәм аннан да күбрәк  балага түләү рәсмиләштергән.

       «Гражданнар өчен уңайлыклар арттыру  һәм ана капиталы акчаларын  куллану мөмкинлекләрен киңәйтү максатында, программа даими рәвештә  уңай үзгәрешләр кичерә. 2023 елдан башлап ана капиталыннан акча алу хокукы  булган  ата-аналар саны артты. Хәзер ул 3 яшькә кадәр һәр балага, шул исәптән беренче балага да бирелә. Элек гаиләләр ана капиталын бу максатларга бары тик икенче бала тугач кына файдала иде. Гаиләдә 3 яшькә кадәр берничә бала булган очракта да бары бер түләү  генә каралган идее», – дип билгеләп үтте Татарстан Социаль фонды бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин.

        Айлык түләү гариза биргән вакытка гаилә яшәгән төбәктә балалар өчен  билгеләнгән бер яшәү минимумы күләмен  тәшкил итә. Татарстан Республикасында ул  аена 11 852 мең сум .

        Элеккеге кебек үк, түләү гаиләдә җан башына уртача  керем бер кешегә ата-аналарның мөлкәти һәм эш белән тәэмин ителешен исәпкә алмыйча исәпләгәндә ике яшәү минимумыннан артмаган   гаиләләргә билгеләнә. Шул рәвешле, әгәр гаиләдә 3 яшькә кадәр берничә бала булып,  түләү билгеләгәннән соң да җан башына керем  ике яшәү минимумыннан артмаган икән, ата-аналар тагын бер түләүне рәсмиләштерә ала. Гариза һәр бала өчен аерым тапшырыла.

          Шуны да билгеләп үтү мөһим, гаилә бердәм пособие билгеләүне сорап мөрәҗәгать иткән очракта, аларга  2023 елга кадәр ана капиталы акчалары исәбеннән билгеләнгән айлык түләү  туктатылачак. Аны  билгеләү өчен дәүләт хезмәтләре порталы аша, социаль фондның клиент хезмәтләрендә яки күпфункцияле үзәккә килеп  яңадан гариза бирергә кирәк. Калган барлык документларны Фонд мөстәкыйль рәвештә соратып алачак. Гариза 10  эш көнендә карала.  Уңай карар кабул ителсә, акчалар 5 эш көне эчендә түләнә.  

03/03/2023

Инвалидлык буенча пенсияләр автоматик рәвештә билгеләнә 

Яңа Чишмә районында инвалидлык буенча иминият һәм социаль пенсияләр клиентлар хезмәтенә мөрәҗәгать итмичә һәм нинди дә булса документлар җыюдан башка автомат рәвештә билгеләнә. 
Билгеләү турында карар гражданны инвалид дип тану турында медик-социаль экспертиза бюросыннан алынган мәгълүмат һәм иминләштерелгән затның индивидуаль лицевой счетында булган белешмәләр нигезендә кабул ителә. Пенсия 5 эш көне дәвамында билгеләнә, шуннан соң гражданинга дәүләт хезмәтләре порталында яки почта аша шәхси кабинетка хәбәр җибәрелә. 
Пенсияне билгеләгәннән соң, аны җибәрү пенсионер теләге буенча кредит оешмасы яки почта элемтәсе оешмасы аша башкарыла. Пенсия алучының үзе өчен уңайлы җибәрү ысулын сайлау мөмкинлеге бар. Тапшыру турында гаризаны онлайн сайтта бирергә мөмкин www.gosuslugi.ru Татарстан Республикасы буенча социаль фонд бүлегенең Яңа Чишмә районы бүлегенең клиентлар хезмәтендә, шулай ук клиентлар хезмәтендә (бүлек хокукында).

27/02/2023

 

Дәүләт хезмәтләре порталында социаль фондның 103 сервисы эшли 

Россия Социаль фондының 103 сервисы Дәүләт хезмәтләре порталында эшли. Алар Фонд эшчәнлегенең барлык юнәлешләрен диярлек үз эченә ала, шул исәптән пенсияләр, хастаханә, социаль түләүләр һәм балаларга пособиеләр. 
Узган ел «дәүләт хезмәтләре» нә фондның 40ка якын яңа сервисы чыгарылган. Аерым алганда, пенсия тупланмаларын бер тапкыр түләүгә электрон гариза. Шулай ук Порталда хәзер инвалидларны һәм өлкәннәрне карарга мөмкин. 
Яңа онлайн сервисларның зур төркемен хәрби гаиләләргә һәм нурланыштан зыян күргәннәргә ярдәм итү чараларын билгеләү өчен гариза формалары тәшкил итә. Тиешле сервислар радиоактив зонада яшәү яки шундый территориядә эшләү өчен дистанцион рәвештә компенсация билгеләргә мөмкинлек бирә. Портал аша шулай ук 3 яшькә кадәрге балаларны савыктыруга компенсация һәм ай саен сөт ризыкларына компенсация алырга мөмкин. 
Моннан тыш, «дәүләт хезмәтләре» ндә электрон хезмәт кенәгәсен һәм Пенсия счетын тикшерергә мөмкинлек бирүче сервислар тәкъдим ителгән. Инвалидлар һәм аларның вәкилләре техник реабилитация чаралары ала, махсус урыннарда машина кую өчен автомобильне теркәргә һәм дәвалау өчен шифаханәгә юллама рәсмиләштерергә мөмкин. 
Порталда гаризаны берничә тапкыр басып бирергә мөмкин. Хезмәтләр алу өчен расланган счет кирәк.

27/02/2023

 

"Дәүләт хезмәтләре» ндә балалар һәм йөкле хатыннар өчен бердәм пособие алуга гариза тутырырга мөмкин. 

Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте (бүлек хокукында) дәүләт хезмәтләре порталында бердәм пособиегә электрон гариза – 17 яшькә кадәрге балалары булган йөкле хатын-кызларга һәм гаиләләргә Яңа ярдәм чарасы ачылуын искә төшерә. 
Моның өчен порталда электрон формада се-мейн хәле, Балалар һәм гаилә составы турында мәгълүмат күрсәтү, шулай ук пособие кемгә рәсмиләштерелүен – йөкле хатын яки баланы сайлау да җитә. Пособие рәсмиләштерү өчен мәгълүматларның бер өлеше, шул исәптән СНИЛС, паспорт, телефон номеры һәм яшәү адресы, автомат рәвештә гаризага тартыла. Ата-аналарга аларның дөреслеген генә тикшерергә кирәк. 
Күпчелек очракта, электрон кушымта пособие алу өчен җитәрлек. Барлык өстәмә мәгълүматларны Россия социаль фонды белгечләре мөстәкыйль рәвештә соратып алачак. Нинди дә булса мәгълүматны раслау зарурлыгы туса, гариза бирүчегә шәхси кабинетка 10 эш көне эчендә документлар тапшыруны сорап тиешле белдерү килә. 
Гаризаларны карау өчен кагыйдәләр белән каралган стандарт срок 10 эш көне булачак. Уңай карар кабул ителгәндә, акча түләү билгеләнгәннән соң 5 эш көне эчендә күчереләчәк. 
Искәртеп узабыз, бердәм пособие мохтаҗ гаиләләр өчен биш гамәлдә-бүгенге көндә ярдәм чаралары алмаштырачак. Бу 3 яшькә кадәрге беренче яки өченче бала өчен ике айлык түләү, 3 яшьтән 8 яшькә кадәр яки 8-17 яшьлек балалар өчен ике айлык түләү, шулай ук айлык йөклелек өчен түләү. Гаилә сайлый ала: бер пособие алу яки билгеләнгән вакытка кадәр иске кагыйдәләр буенча пособие алуны дәвам итү. Искәрмә-2022 елның 31 декабренә кадәр туган балаларның ата-аналары, шул исәптән 3 яшькә кадәр. Бу гаиләләр балага 3 яшь тулганчы Иске өстенлекләр алуны дәвам итә алачаклар. 
Яңа бердәм пособие региональ яшәү минимумыннан түбәнрәк керемле гаиләләргә билгеләнәчәк. Пособие билгеләгәндә гаилә керемнәрен һәм Мөлкәтен комплекслы бәяләү кулланыла, шулай ук ата-аналарның мәшгульлеге исәпкә алына. 
Пособие күләме дә керемнәргә бәйле. Ул өлкәннәр яки балага яшәү минимумының 50%, 75% яки 100% тәшкил итәчәк – пособиенең нинди нигез буенча билгеләнүенә карап. Россия буенча хәзерге вакытта балаларга түләү аена 7 меңнән 14 мең сумга кадәр тәшкил итә. Йөкле хатын-кызлар өчен тиешле сумма аена 7,8 меңнән 15,7 мең сумга кадәр тәшкил итә. 
Исегезгә төшерәбез, Бердәм пособие Россия Социаль фонды эше башлану белән бер үк вакытта 2023 елдан кертелә.

27/02/2023

 

Россиянең яңа субъектларында яшәүчеләр социаль Фондның клиент хезмәтләренә фактик яшәү урыны буенча мөрәҗәгать итә алалар 

2023 елдан башлап ДНР, ЛНР, Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә яшәүчеләр фактик яшәү урыны буенча Россия социаль фонды бүлекчәләрендә хезмәтләр ала алалар. Тиешле теркәлү булганда ана капиталын, бердәм пособиене һәм башка социаль ярдәм чараларын рәсмиләштерергә мөмкин. 

Яшәү яки вакытлыча тору урыны буенча теркәлүдән тыш, мөрәҗәгать итүченең һәм аның гаилә әгъзаларының яңа регионнар территориясендә Россия Федерациясе составына кергән вакытта (2022 елның 30 сентябренә) яңа төбәкләр территориясендә яшәү фактын раслаучы документлар булырга тиеш. 

Социаль ярдәм чараларын билгеләүгә гариза һәм барлык кирәкле документларны шәхсән социаль Фондның клиент хезмәтләренә яки дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетка тапшырырга була. Хезмәтләрне рәсмиләштерүгә документларны рус теленә тәрҗемә итмичә тапшырырга мөмкин.

27/02/2023

Татарстанның социаль фонды контакт-үзәк номерын яңартты
23 февральдән татарстанлылар социаль мәсьәләләр буенча Бердәм контакт-үзәккә 8-800-1-0000-1 номеры буенча мөрәҗәгать итә алалар. Үзәк операторлары гражданнарга социаль ярдәм белән бәйле барлык мәсьәләләр һәм хезмәтләр буенча консультацияләр бирә, шул исәптән ана капиталына сертификат алу, бердәм пособие, инвалидлыкны рәсмиләштерү яки шифаханәләргә юллама алу, гариза статусын төгәлләштерү һәм башкалар.
«Контакт-мөрәҗәгать итү үзәгенә иң популяр үтенечләр буенча мәгълүмат алырга ярдәм итүче виртуаль ассистент җавап бирә. Төгәлрәк мәгълүмат кирәк булса, виртуаль ярдәмче шалтыратуны үзәк хезмәткәренә күчерә. Шәхси мәгълүматлардан файдаланып консультацияләр кеше идентификациясеннән соң бирелә - гражданин үзенең шәхси кабинетында СФР сайтында, «кулланучы профиле» салынмасында мөстәкыйль билгели торган кодлы сүзне куллану юлы белән, - дип төгәлләштерде Татарстан Социаль фонды башлыгы Эдуард Вафин.
Исегезгә төшерәбез, контакт – үзәк-социаль ведомстволарның бердәм мәгълүмати системасы, аңа РФ пенсия һәм социаль иминият фонды белән беррәттән РФ Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы, Хезмәт һәм мәшгульлек буенча Федераль хезмәт (Роструд), халыкны социаль яклау региональ органнары, шулай ук медик-социаль экспертиза учреждениеләре керә.
Узган ел Бердәм контакт-үзәк татарстанлыларга 1 миллионга якын консультация бирде.

21/02/2023

 

Татарстанда 2022 елда  инвалидлык буенча  9 меңгә якын пенсия гражданнардан гариза алмыйча гына билгеләнгән

          Узган елда Татарстанның социаль фонды  пенсия яшенә җитмәгән  гражданнарга  инвалидлык алу сәбәпле 8,5 мең иминият һәм социаль пенсия билгеләде. Барлык түләүләр инвалидларның Федераль реестрыннан алынган мәгълүматлар буенча ,гражданнардан гариза кабул итмичә генә рәсмиләштерелде.

          Социаль фонд  пенсия билгеләү турындагы карарны медик-социаль экспертиза бюросы мәгълүматлары буенча кабул итә. Кешенең инвалидлык  алуы турында мәгълүмат МСЭ органнары тарафыннан инвалидлар реестрына җибәрелә, шуннан соң Социаль фонд 5 эш көне эчендә пенсия рәсмиләштерә. Инвалидның  дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетына яки почта аша  пенсия билгеләнү  турында хәбәр җибәрелә.

           Социаль фонд моңа кадәр  билгеләгән түләүләр пенсионерга нинди  ысул белән китерелгән булса, пенсия дә шул ысул белән киләчәк. Моңа кадәр  фонд линиясе буенча  түләүләр алмаган очракта гражданга дәүләт хезмәтләре порталында, Татарстанның Социаль фонды клиент хезмәтендә яисә күпфункцияле үзәк аша пенсия алу ысулын сайларга кирәк. Моны пенсионер үзе яки аның  законлы вәкиле  эшли ала.

           Пенсия билгеләүдән тыш, Социаль фонд инвалидлыклары булган гражданнарның пенсияләрен проактив форматта кабат исәпли, аларга айлык акчалата түләү һәм социаль хезмәтләр җыелмасы кебек социаль пособиеләр билгели. Социаль хезмәтләр җыелмасы үз эченә дарулар һәм медицина эшләнмәләрен, шифаханәләргә юлламаны, шулай ук шәһәр яны электричкаларында бушлай йөрүне ала. Исегезгә төшерәбез, инвалидлык буенча пенсия инвалид статусы алганчы пенсионер булмаган кешеләргә түләнә. Пенсия яшендәге кеше инвалидлык алган очракта аңа,  өстәмә буларак, автомат рәвештә айлык акчалата түләү билгеләнә. Бөек Ватан сугышында катнашучылар, "Блокададагы Ленинградта яшәүчегә" билгесе белән бүләкләнгән гражданнар һәм хәрби җәрәхәт алу нәтиҗәсендә инвалидка әверелгән гражданнар өчен федераль законнарда бер үк вакытта ике пенсия - инвалидлык буенча дәүләт пенсиясе  һәм  картлык буенча иминият пенсиясе алу хокукы беркетелгән.

20/02/2023

Ана капиталын актив рәвештә 2,3 миллионнан артык гаилә алды

Ана капиталына 2,3 миллионнан артык сертификат актив режимда 2020 елның апрель уртасыннан, дәүләт ярдәме чаралары гаиләләргә мөрәҗәгать итмичә рәсмиләштерелә башлагач бирелгән.

Гаризасыз формат ата-ана дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка ала торган электрон сертификат формалаштыруны күздә тота. Аннан соң, кабинет аша акча белән идарә итү турында гариза бирергә һәм балансны контрольдә тотарга мөмкин. Шулай итеп, гаиләнең социаль фондның клиент хезмәтләренә мөрәҗәгать итмичә ана капиталы акчаларын куллану мөмкинлеге бар.

1 февральдән ана капиталы күләме индексацияләнгән һәм беренче балага 586 947 сум тәшкил итә. Әгәр гаилә 2020 елның 1 гыйнварыннан башлап беренче балага сертификат алган булса, икенчесе туганда капитал күләме 188 682 сумга арта.

Ана капиталы, әгәр икенче яки киләсе бала гаиләдә 2020 елдан бирле барлыкка килсә, ә ана капиталына хокук барлыкка килгәнче, 82 484 сумга индексацияләнгәннән соң арткан һәм 775 628 сум тәшкил итә.

Дәүләт хезмәтләренең актив форматы социаль казначылык принциплары нигезендә гамәлгә ашырыла, аның максаты – социаль ярдәм чараларын билгеләү процессын тизләтү һәм аны гражданнар өчен мөмкин кадәр гади һәм уңайлы итү.

14/02/2023

Бердәм пособие хупланганнан соң, ана капиталыннан элегрәк рәсмиләштерелгән айлык түләү дәвам итәрме ?
Сорауга СФР клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә
 - Әгәр гаилә 2022 елда рәсмиләштерелгән 3 яшькә кадәрге балага ана (гаилә капиталы) акчаларыннан айлык түләүне алса һәм бердәм пособие алса, Мәскәү шәһәреннән түләү дәүләт хезмәтләре порталында яисә Россия Пенсия фондының клиент хезмәтендә яңадан рәсмиләштерү мөмкинлеге белән туктатылачак.
- Әгәр гаилә МСКДАН айлык түләүне ала икән; 3 яшькә кадәрге балага, әмма бердәм пособиене билгеләүдән баш тартса, МСКННАН түләү аны билгеләү срогы тәмамланганчы дәвам итәчәк. СФР, КФҮ яки дәүләт хезмәте күрсәтүгә мөрәҗәгать итү таләп ителми.

14/02/2023

Хастаханә кәгазе буенча түләү күләме

Пособие күләме эшченең иминият стажына һәм хезмәт хакы күләменә бәйле һәм уртача хезмәт хакы процентына тигез:
* Стажы 8 елдан артык - 100%
* Стажы 5 елдан 8 елга кадәр - 80%
* Эш стажы 5 елдан да ким булганда-60%
Алдагы ике ел эчендә уртача табыш санала.
Мәсәлән:
2023 елда-2022 һәм 2021 елларда. Шул ук вакытта максималь сумма тиеш түгел
2022 ел өчен 1 032 000 һәм 2021 ел өчен 966 000 сумнан артып китә.
2023 елда вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособиенең максималь күләме 2736,99 сум тәшкил итә.
Электрон хастаханәдәге мәгълүматны карарга мөмкин:
- порталда http://gosuslugi.ru
- - СФР хезмәтләрен алучының шәхси кабинетында lk.sfr.gov.ru

14/02/2023

Февраль аеннан социаль түләүләр 11,9 процентка арта%

1 февральдән Татарстан Республикасы буенча Россия социаль фонды бүлекчәсе тарафыннан 2023 елда Фонд тарафыннан бирелә торган барлык социаль түләүләр һәм ярдәм чаралары 11,9% ка индексацияләнгән.
Бу айлык акчалата түләү (ЕДВ), аның составына керүче социаль хезмәтләр җыелмасы, ана капиталы, производстводагы һәм һөнәри авырулардагы бәхетсезлек очракларыннан мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча түләү, күмүгә пособие, бала туган вакытта бер тапкыр бирелә торган пособие, йөклелек һәм бала тудыру буенча бер тапкыр бирелә торган пособие һәм башкалар.
"Социаль түләүләрнең һәм ярдәм чараларының артуы Росстат тарафыннан билгеләнгән 2022 елдагы инфляция дәрәҗәсе нигезендә булачак. Шул ук вакытта индексация яшәү минимумы һәм минималь хезмәт хакы күләменә бәйле булмаган социаль түләүләргә генә кагыла", - дип төгәлләштерде ОСФР идарәчесе Эдуард Вафин.
Айлык акчалата түләү (ЕДВ) – Татарстанның 300 меңнән артык федераль льготникына, шул исәптән сугыш хәрәкәтләре инвалидларына, ветераннарына, радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнарга, Советлар Союзы һәм Россия Геройларына, Социалистик Хезмәт Геройларына һәм башка гражданнарга түләнә торган иң күп күләмле социаль түләү.
Бер үк вакытта социаль хезмәтләр җыелмасы составына керүче (НСУ) да 11,9 процентка индексацияләнә. Исегезгә төшерәбез: НСУ алуга хокуклы федераль льготниклар социаль хезмәтләрне натураль формада яки акчалата эквивалентта алырга мөмкин, аның күләме индексацияләнгәннән соң 1 470 сум тәшкил итәчәк.
Ана капиталы суммасы индексацияләнгәннән соң 586 946 сум (беренче бала туганда), икенче бала туганда 188 682 сум өстәмә тәшкил итәчәк. 775 628-ана капиталының тулы суммасы. Исегезгә төшерәбез, ана капиталының тотылмаган акчалары да индексацияләнә. Бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособиенең индексацияләнгән күләме – 22 909 сум, ә йөклелек һәм бала табу буенча – 859 сум; җитештерүдә бәхетсезлек очрагында бер тапкыр бирелә торган түләү – 131 700 сум, күмүгә пособие-7 800 сум.

02/02/2023

Россия социаль фонды республика бүлегенең беренче коллегиясе

Коллегия – Татарстан Республикасы буенча пенсия һәм социаль иминиятләштерү фонды бүлекчәсе үткәрә торган беренче рәсми чара (закон чыгаручыга уңайлы булсын өчен берләшкән структура-Россия яки СФР социаль фонды дигән исемнең кыскартылган варианты тәкъдим ителде). Фонд пенсия фондын үзгәртеп кору юлы белән бер үк вакытта Социаль иминият фондына кушылу юлы белән төзелде. Берләшү турында карар социаль өлкәне камилләштерү максатында кабул ителде. 2023 елның 1 гыйнварыннан Россия Социаль фонды илнең барлык төбәкләрендә рәсми рәвештә эшли башлады.

РПФ
Гражданнарны пенсия белән тәэмин итү буенча 2022 елга куелган бурычлар вакытында һәм тулы күләмдә үтәлгән. 1 млн. 122 мең татарстанлы пенсияләр түләгән. 2022 елда үткәрелгән индексацияләр нәтиҗәләре буенча ел ахырына ТР буенча пенсияләрнең уртача күләме 19 401 сум тәшкил иткән. 2022 елда 48 мең пенсия билгеләнгән, Идел буе федераль округы төбәкләре арасында республика билгеләнгән пенсияләрнең уртача күләме буенча иң югары әһәмияткә ия – 13 384,8 сум.
2023 ел башыннан социаль фонд иминият пенсияләрен 4,8% ка индексацияләгән. 2023 елның 1 февраленнән барлык социаль түләүләр (ЕДВ, НСУ, ана капиталы) 11,9% ка индексацияләнәчәк. 1 апрельдән дәүләт тәэминаты буенча пенсияләр, шул исәптән социаль пенсияләр 3,3% ка артачак. Август аенда гадәттәгечә 2022 елда эшләгән пенсионерларның пенсия күләменә төзәтмәләр кертеләчәк, алар өчен иминият взнослары түләнгән.

МСК
Ана капиталы-бала туганда социаль ярдәмнең иң зур чарасы. Соңгы ике елда сертификат актив тәртиптә рәсмиләштерелә. 2022 елда Пенсия фонды тарафыннан ана капиталына 23,5 мең сертификат рәсмиләштерелгән. Гаиләләрнең якынча 86% тулысынча яки өлешчә ана капиталы белән идарә иттеләр. Алдагы еллардагы кебек үк, сертификатка ия булучыларның күбесе акчаларны торак шартларын яхшыртуга юнәлдергән – бу максатларга МСК акчалары гомуми суммасы 11,73 млрд. сумга юнәлдерелгән. 2023 елның 1 февраленнән ана капиталы 11,9% ка индексацияләнәчәк һәм аның суммалары 586 946,72 (беренче бала туганда), 775 628, 25 (икенче яки аннан соңгы бала туганда) тәшкил итәчәк.

Бердәм пособие
2023 елның 1 гыйнварыннан балалары булган гаиләләргә социаль ярдәм чараларының тулы системасы төзелә һәм бала туу уңаеннан – Бердәм пособие. Ул 0 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләргә, шулай ук иртә срокларда исәпкә баскан йөкле хатын-кызларга таяна.


Пособие билгеләү турындагы карар барлык хокук критерийларын үтәп, ихтыяҗны комплекслы бәяләү нәтиҗәләре буенча кабул ителә. Хокук ведомствоара багланышлар системасында СФР запрослары буенча бирелгән мәгълүматлар (һәр гаилә әгъзасына карата уртача 25 сорау) белән раслана. Мохтаҗлыкны билгеләгәннән соң түләү күләме билгеләнә. Йөкле хатын-кыз өчен бердәм пособиенең база зурлыгы хезмәткә яраклы затка яшәүчеләрнең 50% или яки 6659 сум 50 тиен тәшкил итә. Балага төп айлык пособие күләме балага яшәү минимумының 50% тәшкил итә, ягъни түләү билгеләү өчен нигез булган һәр балага 5 926 сум. Алга таба гаиләнең җыелма кеременнән һәм түләүне алуның көтелгән чорыннан алучыларның һәр категориясе буенча яшәү минимумының 75 яки 100% Рав тәшкил итә торган күләм билгеләнә.
Ел башыннан түләүләрнең гомуми суммасы 48 мең балага карата 387,4 млн. сум тәшкил иткән. Бердәм пособие алучыларның фаразланыла торган саны – Татарстанның 200 меңнән артык баласы.

Дәүләт хезмәтләре
2023 елның 1 гыйнварыннан СФР органнары 242 хезмәт, хезмәт һәм сервис, шул исәптән 213 хезмәт һәм 29 хезмәт күрсәтә. 213 хезмәт СФР органнарының 62 хезмәтенә төркемләнгән, шуларның 58е циффрлы форматта күрсәтелә. Россия социаль фондының 31 хезмәте өчен КФҮгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин.
2022 елда РПФның ТР буенча бүлеге РПФның 610 мең дәүләт хезмәте күрсәтте, шуларның 76,2% ы (465 меңе) электрон формада күрсәтелде. 2022 елда Федераль Собраниенең төбәк бүлеге дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә 557 меңнән артык гариза кабул иткән, шуларның 490 меңнән артыгы электрон рәвештә, бу барлык гаризаларның 88% состав тәшкил иткән.

Романнар-2023
2023 елдан Россия Салым, граждан, хезмәт Кодекслары нигезләмәләренә түбәндәге яңалыклар белән бәйле үзгәрешләр кертелде:
– мәҗбүри пенсия, социаль һәм медицина иминиятенә иминият взносларының бердәм тарифы билгеләнде - базаның бердәм чик күләме кысаларында хезмәткәрнең хезмәт хакыннан 30% һәм аннан тыш 15,1%. Пенсия һәм социаль иминиятләштерүгә кертемнәрне исәпләү өчен базаның иң чик күләме – 1 миллион 917 мең сум;
- гражданлык-хокукый килешүләр төзегән хезмәткәрләргә мәҗбүри социаль иминләштерүгә эш бирүчеләрнең иминият взнослары. Аларның ана булу, декрет түләүләрен дә кертеп, больница пособиеләрен алу хокукы булачак;
- иминият взносларын түләү сроклары үзгәрде, шулай ук хисапны тапшыру сроклары, 2023 елдан хисап чорында шәхси персонификацияләнгән исәп мәгълүматлары иминләштерүчедән бердәм мәгълүмат формасы составында керәчәк;


- мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылган затлар өчен хезмәт килешүен туктатып тору күздә тотыла, ә иминият стажына ирекле формированиеләрдә, мобилизацияләү, хәрби хәлнең гамәлдә булу чоры кертелә. Ташламалы тәртиптә, ягъни икеләтә күләмдә, махсус хәрби операциядә катнашу вакыты исәпләнә. Чакырылыш буенча хезмәт итү вакыты хәзер озак вакытлы стажга кертелә.

ФСХ НӘТИҖӘЛӘРЕ
2022 елда федераль социаль иминият фондының төбәк бүлеге тарафыннан вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча һәм ана булу сәбәпле 1,7 миллионнан артык пособие түләнгән. Бу төр пособиегә барлыгы 20,4 млрд. сум җибәрелгән.

Актив һәм электрон
2022 елның 1 гыйнварыннан «Иминият белән тәэмин итүне турыдан-туры түләү» механизмы социаль пособиеләр түләү өчен актив (гаризасыз) булды. Республиканың барлык медицина учреждениеләре дә эшкә сәләтсезлекнең электрон кәгазьләрен формалаштыру буенча электрон хезмәттәшлеккә тоташтырылган. Бала тудыру сертификатының электрон форматына күчү башкарылды (40 меңгә якын электрон бала тудыру сертификаты рәсмиләштерелде, медицина оешмаларына 355 миллион сумнан артык электрон бала тудыру сертификатларының 106 мең талоны түләнде).
Техник реабилитация чаралары
2022 елда ТСР гражданнарының ташламалы категориясен тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы буенча ОФСС чыгымнары 1,3 миллиард сум тәшкил итте. Мөмкинлекләре чикләнгән гражданнарга 11,5 миллионнан артык товар бирелгән. 2022 елда федераль социаль иминият фондының төбәк бүлегенә әзер техник реабилитация чараларын сатып алуга электрон сертификат бирү турында 2,8 мең гариза бирелгән. Шулардан электрон сертификатлар ярдәмендә 40,8 миллион сумлык 550 алучы тәэмин ителгән 2023 елда электрон сертификат буенча протезлар җитештерүне сатып алып, заказ бирергә мөмкин булачак.
Медицина хезмәткәрләренә социаль түләүләр
Яңа коронавирус инфекциясен диагностикалау һәм дәвалау буенча медицина ярдәме күрсәтүче медицина һәм социаль хезмәткәрләргә 2,6 млрд.сумга 154 меңнән артык махсус социаль түләү башкарылган.
Субсидияләр
Эш бирүченең хезмәт хакын түләүгә киткән чыгымнарын өлешчә компенсацияләү максатыннан эшкә урнаштырылган эшсез гражданнар арасыннан эшчеләргә 23 миллион сумлык субсидия түләнгән. 2023 елга эшсез гражданнарны эшкә урнаштырганда юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә ярдәм итү чараларын алга таба да гамәлгә ашыру планлаштырыла.
Льготниклар өчен шифаханә-курорт дәвалау
2022 елда федераль социаль иминият фондының төбәк бүлегенә ташламалы категория гражданнарны шифаханә-курорт дәвалавына 210 млн.сумнан артык акча бүлеп бирелгән, 8 мең ташламалы категориядәге гражданнардан файдаланган 8 мең шифаханә-курорт юлламалары алынган, шуларның 805е – инвалид балалар. Шул ук вакытта 1 төркем инвалид һәм инвалид балаларны озатып йөрүче затларга бер меңгә якын юллама бирелде.


Производстводагы бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан иминләштерү-ФСХ эшчәнлегенең өстенлекле юнәлеше. 2022 елда чыгымнар 2,4 млрд. сум тәшкил иткән. Ел ахырына Фондның төбәк бүлегендә бу төр иминият тәэминаты буенча 11,3 меңнән артык кеше теркәлгән.
2022 елда мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә иминият взносларын администрацияләү республика иминиятчеләреннән ОССКА 3,7 млрд.сумнан артык акча керде. 2023 елга иминиятләштерүчеләрнең түләү дисциплинасын арттыру СФР ның Республика бүлеге өчен дә актуаль булып кала.

Социаль фонд эшендә Бердәм санлы платформа кулланачак. Бу гражданнарның социаль ярдәм сорап мөрәҗәгать итү тәртибен гадиләштерәчәк.

01/02/2023

Бердәм пособие биргәндә гаилә керемнәренә нәрсә керә?
Укучыларга пенсия һәм социаль иминият фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсе клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә.
Гаилә керемнәрен исәпләгәндә түбәндәге керем төрләре исәпкә алына:
• хезмәт эшчәнлегеннән керемнәр, шул исәптән авторлык гонорарлары;
* эшмәкәрлек һәм үзмәшгульлек керемнәре;
* пенсияләр;
* стипендия;
• социаль ярдәм чаралары;
* балага ярдәм;
• банк кертемнәреннән керемнәр;
• табышлар;
• милекне сату һәм арендага бирү керемнәре;
• чит илләрдән алынган керемнәр.
Гаиләнең һәр әгъзасының керемнәре РФ законнары нигезендә салымнар чыгарылганчы исәпкә алына.
Түләү биргәндә нинди керемнәр исәпкә алынмый?
• социаль контракт буенча түләүләр;
* аз керемле гаиләләр өчен мөлкәт сатып алуга максатчан субсидияләр;
• ана капиталы чаралары;
* региональ ана (гаилә) капиталы;
• салым ташламалары;
• мөстәкыйль сатып алынган тернәкләндерү чаралары өчен компенсацияләр;
* мобилизацияләнгән гражданнарның барлык керемнәре;
• I төркем инвалид балаларның яки инвалидларның ата-аналарын карау буенча айлык түләүләр;
• билгеләнгән вакытта 18 яшькә җиткән балаларга пособиеләр, алиментлар һәм түләүләр;
* табигать афәте яки башка гадәттән тыш хәлләр, шулай ук террорчылык актлары белән бәйле бер тапкыр бирелә торган ярдәм;
* кеше тормышына һәм сәламәтлегенә, аның шәхси мөлкәтенә һәм гаилә әгъзаларының гомуми милкендәге мөлкәтенә китерелгән зыянны каплауга бер тапкыр бирелә торган иминият түләүләре;
* дәүләт медицина-социаль экспертиза хезмәте учреждениесе карары нигезендә медицина, социаль һәм һөнәри реабилитациягә өстәмә чыгымнар белән бәйле айлык суммалар;
• кабер ташлары ясау һәм урнаштыру өчен компенсация;
• күмү өчен социаль пособие;
• хәрби хезмәткәрләрнең үлеменә яки имгәнүенә бәйле бер тапкыр бирелә торган түләүләр;
* баланы дәвалау өчен бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм;
• гариза бирелгән балаларга пособие һәм узган чор өчен берләштерелә торган түләүләр суммалары;
* ана (гаилә) капиталыннан яңартылган түләү.

31/01/2023

Социаль фондның балалар түләүләрен ата аналар бердәм пособиеләр китерү көнендә ала
Социаль фондның барлык балалар түләүләре ата – аналарга бер көнне банк счетына килә-алдагы ай өчен яңа айның өченче числосы.

Агымдагы елның гыйнварыннан 3 яшькә кадәрге беренче балага айлык түләү халыкны социаль яклау органнарыннан Россия Социаль фондына тапшырылды. Шуңа бәйле рәвештә, агымдагы айда ата-аналарга акча 13-20 гыйнварда күчерелде. Алга таба, март аеннан башлап, беренче балага түләү һәр яңа айның өченче числосында – социаль фондның барлык балалар пособиеләрен бердәм тапшыру көнендә башкарылачак. Акча ата-аналарга яңа айда алдагы айда, мәсәлән, мартта февраль яки апрельдә март айларында киләчәк.

Шул ук вакытта социаль яклау органнары балалар пособиеләрен түләү социаль фондтан аермалы буларак башкарыла.

31/01/2023

БЕРДӘМ ПОСОБИЕ ТУРЫНДА ЕШ СОРАУЛАРГА ҖАВАПЛАР

Гариза күптән кабул ителде, әле карар юк. Кемдер соңрак гариза язды һәм инде җавап алды.
➡Гаризаны карау 10 эш көненә кадәр, аерым очракларда 30 эш көненә кадәр бара. Бу бүтән ведомстволардан күпме тиз мәгълүмат алуына бәйле.
Карар кабул ителде, һәм акча әле килмәде
➡Карар кабул иткәннән соң, беренче түләү билгеләү турында Карар кабул иткәннән соң 5 эш көне эчендә килә.
Алга таба, сез булачаксыз алырга акча һәр 3 саны айда каршындагы күчерелгән банк реквизитлары.
3-25 саннар, шул санга күчерелгәндә.
Гаризаны карау нинди стадиядә икәнен ничек белергә
 Гариза электрон рәвештә бирелсә, статус турындагы барлык мәгълүмат Дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта күрсәтелә.
Шәхси кабинетка кабул ителгән карар турында хәбәр алыначак.
Башка очракларда нинди дә булса документларны ведомствоара хезмәттәшлек буенча соратып алып булмаганда җиткерергә кирәклеге турында хәбәр килә.
Гаилә элегрәк алган балаларга түләүләр белән нәрсә булачагын бердәм пособие билгели
➡ Мәсәлән:
Элегрәк гаилә балага социаль түләүләр алган. яклау.
Шул ук балага бердәм пособие, социаль түләүләр билгеләгәндә.яклау туктатылачак һәм бердәм пособие түләү башланачак.
31/01/2023

Бердәм пособие биргәндә гаиләнең керемнәре нинди принцип буенча исәпләнә?
Укучыларга пенсия һәм социаль иминият фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсе клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә

Мохтаҗлыкны бәяләгәндә гаилә керемнәре һәм мөлкәте исәпкә алына.

Керемнәр турында мәгълүмат 12 ай эчендә исәпкә алына, ләкин бу чор гариза бирелгән көнгә кадәр 1 ай кала башлана. Димәк, түләүне сорап 2023 елның гыйнварында мөрәҗәгать итәсез икән, 2021 елның декабреннән 2022 елның ноябренә кадәр керемнәр исәпкә алыначак.

Гаилә түләүгә хокуклымы-юкмы икәнен ачыклау өчен, барлык гаилә әгъзаларының керемнәрен унике айга һәм гаилә әгъзалары санына бүләргә кирәк.

31/01/2023

Бердәм пособие турында
Бердәм пособие ата – аналар өчен 3 яшькә кадәрге беренче һәм өченче балага, шулай ук 3 яшьтән 8 яшькә кадәр һәм 8дән 17 яшькә кадәр булган берничә түләүне берләштерә. Шул рәвешле түләү кагыйдәләре берләштерелә һәм балалы гаиләләргә ярдәм итүнең бердәм, бербөтен системасы тәэмин ителә.
Бердәм пособие кертелгәндә күчеш чоры каралган: 2022 елның 31 декабренә кадәр балалары туган гаиләләр алдагы түләүләрне калдыра яки яңа пособие рәсмиләштерә ала. Иске кагыйдәләр буенча түләүләр алу мөмкинлеге гаиләләрдә хокук чоры беткәнче саклана.
Айлык пособие күләме гаилә кеременә бәйле һәм булырга мөмкин:
• Регионда балага яшәү минимумының 50% ы-төп түләү күләме;
• 75% — гаиләнең җан башына уртача кереме яшәү минимумыннан кимрәк булган очракта билгеләнә;
• 100% — әгәр балага төбәк яшәү минимумының 75% күләмендә пособие билгеләгәндә гаиләнең җан башына уртача керем дәрәҗәсе бер кешегә яшәү минимумыннан кимрәк булса.
0 яшьтән 17 яшькә кадәр берничә баласы булган гаиләләргә 17 яшькә кадәр һәр бала өчен пособие түләнә.
Айлык түләү бер елга билгеләнә һәм гариза буенча озайтыла.
Әгәр дә гариза бала туганнан соң ярты ел эчендә бирелсә, пособие туганнан бирле бирелә, ләкин 2023 елның 1 гыйнварыннан да иртәрәк түгел. Әгәр дә соңрак мөрәҗәгать итү айыннан булса, ләкин 2023 елның 1 гыйнварыннан иртәрәк түгел. 
Түләү түбәндәге шартларны үтәгәндә мохтаҗлыкны бәяләүне исәпкә алып аз керемле гаиләләргә бирелә:
• гаиләдә кешегә айлык керем җан башына региональ яшәү минимумыннан артмый;
• гаилә милеге билгеләнгән критерийларга туры килә;
* мөрәҗәгать итүче һәм пособие билгеләнгән балалар – Россия Федерациясендә даими яшәүче РФ гражданнары.
Түләү өчен баланың бер ата-анасы, уллыкка алучысы яки опеканы (попечитель) мөрәҗәгать итә ала. Пособие билгеләгәндә гаиләнең мөлкәт белән тәэмин ителеше һәм ата-ананың мәшгульлеге исәпкә алына. Пособие билгеләнә шул очракта, әгәр өлкәннәр гаилә әгъзалары ия табыш яки объектив сәбәпләре булмау өчен аның.
Күчеш чоры
2023 елда күчеш чоры гамәлдә:
Әгәр йөкле хатын-кыз пособие 2023 елның 1 гыйнварына кадәр билгеләнгән булса, ул элеккеге кагыйдәләр буенча һәм элеккеге күләмдә түләнәчәк (иртә срокларда исәпкә баскан йөкле хатын-кызлар өчен айлык пособие турында күбрәк).
Әгәр балага пособие 2023 елның 1 гыйнварына кадәр билгеләнгән булса, ул билгеләнгән вакытка кадәр элеккеге кагыйдәләр буенча түләнәчәк (аз керемле гаиләләр өчен 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга айлык акчалата түләү турында күбрәк).
2023 елның 1 гыйнварына кадәр туган 3 яшькә кадәрге балаларның ата – аналары өч яшькә кадәр Иске түләүләрне яисә бер пособиегә күчә ала.
2023 елдан туган балаларга пособиеләр яңа кагыйдәләр буенча гына рәсмиләштерелә.

30/01/2023

Бердәм пособие өчен түләүне ничек рәсмиләштерергә

Түләүне алу өчен дәүләт хезмәтләре Порталы аша электрон гариза бирергә яки яшәү урыны буенча яки КФҮ буенча Россия социаль фондының клиентлар хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Гариза гына бирергә кирәк. Социаль фонд тиешле органнар һәм оешмалардан ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында кирәкле документларны мөстәкыйль соратып алачак. Өстәмә мәгълүматларны дәүләт мәгълүмат системаларында тормыш вәзгыяте турындагы мәгълүматлар чагылыш тапмаган аерым очракларда гына тапшырырга кирәк булачак.
Гаризаны карау өчен 10 эш көне кирәк. Аерым очракларда максималь вакыт 30 эш көне булачак.

30/012023

Бердәм пособие биргәндә гаилә мөлкәте ничек бәяләнә?

Укучыларга пенсия һәм социаль иминият фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсе клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә

Пособие түбәндәге мөлкәтле гаиләләргә бирелергә мөмкин:
• теләсә нинди мәйданның бер фатиры яки берничә фатир, әгәр һәр гаилә әгъзасына мәйдан 24 кв.метрдан ким булса, бина яшәү өчен яраксыз дип танылса, ул мохтаҗлыкны бәяләгәндә исәпкә алынмый. Шулай ук мөрәҗәгать итүче һәм (яки) аның гаилә әгъзасы биләгән, хроник авыруның авыр формасы белән интегүче торак урыннары, анда гражданнарның бер урында бергә яшәве мөмкин түгел, һәм гаиләгә ярдәм чарасы буларак бирелгән торак урыннары исәпкә алынмый;
• теләсә нинди мәйданның бер йорты яки гаиләнең һәр әгъзасы өчен мәйдан 40 кв. метрдан ким булса, гаиләгә ярдәм чарасы буларак бирелгән йортлар да исәпкә алынмый;
• бер дачада;
* бер гараж, машина урыны яки ике, әгәр гаилә күп балалы булса, гаиләдә инвалид гражданин яки гаилә бар социаль ярдәм чаралары кысаларында автотранспорт яки мототранспорт чарасы бирелгән;
• гомуми мәйданы 0,25 гектардан артмаган, яисә авыл кешеләре өчен 1 гектардан артмаган җир участоклары (яки бер участок). Шул ук вакытта ярдәм чарасы буларак бирелгән җир кишәрлекләре, шулай ук Ерак Көнчыгыш гектары ихтыяҗны исәпләгәндә исәпкә алынмый;
* бер кеше яшәми торган бина. Индивидуаль торак төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык яки бакча җир кишәрлекләрендә билгеләнгән җир кишәрлекләрендә урнашкан корылмаларны, шулай ук күпфатирлы йортта (подвалларда) яки бакчачылык яки бакчачылык ширкәтенең гомуми файдаланудагы мөлкәте булып торган мөлкәтне тәэмин итүче хуҗалык корылмалары исәпкә алынмый;
* күп балалы гаилә булса, бер машина яки ике, гаилә әгъзасы инвалидлык яки машина социаль ярдәм чарасы буларак алынган • Искәрмә-куәтле яңа автомобильләр: әгәр двигательле 5 яшькә кадәрге машина 250 ат көченнән көчлерәк булса, мондый автомобиль 4 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләрдә генә булырга мөмкин – кагыйдә буларак, күп утырту урыннары булган машиналарда мондый техник үзенчәлекләр бар;
• бер мотоцикл, яки ике, әгәр гаилә күп балалы булса, гаилә әгъзасы инвалидлык яки мотоцикл ярдәм чарасы буларак алынган;
* 5 яшькә кадәрге үзйөрешле техниканың бер берәмлеге (бу тракторлар, комбайннар һәм башка авыл хуҗалыгы техникасы предметлары) яки үзйөрешле транспорт социаль ярдәм чарасы буларак алынган булса, ике берәмлек. 5 яшьтән өлкәнрәк үзйөрешле транспорт чаралары мохтаҗлыкны бәяләгәндә аларның санына карамастан исәпкә алынмый;
* 5 яшькә кадәр бер көймә яки моторлы көймә 5 яшьтән өлкәнрәк булган суднолар аларның санына карамастан мохтаҗлыкны бәяләгәндә исәпкә алынмый;
• регионда җан башына яшәү минимумы күләменнән артмаган процентлардан еллык керемнәр саклана.
Әгәр күчемсез милек өлешле милектә һәм милекчеләр арасында – мөрәҗәгать итүченең гаилә әгъзалары гына түгел, ә 1/3 өлештән артмаган өлешләр генә исәпкә алына.
Пособие исәпләгәндә исәпкә алынмый:
* опека (попечительлек) астында булган балаларның мөлкәте;
• кулга алынган милек;
• теркәлү гамәлләрен тыюга кагылышлы мөлкәт;
* ярдәм чарасы буларак бирелгән милек.
Шулай ук пособие биргәндә «нуль Керем кагыйдәсе»кулланыла. Ул пособие гаиләнең өлкән әгъзаларында хезмәт хакы (стипендияләр, хезмәт яки эшмәкәрлек эшчәнлегеннән, пенсиядән керемнәр) булганда билгеләнә яки керемнәрнең булмавы объектив тормыш шартлары белән нигезләнгән булуын күздә тота.

30/01/2023

Татарстанның социаль фонды йөкле хатын кызлар һәм балалары булган гаиләләр өчен бердәм пособие алуга 50 000 гариза кабул итте
50 мең гариза бердәм пособиегә – йөкле хатын-кызлар һәм 17 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләр өчен Яңа ярдәм чарасына тапшырылган. Түләүне рәсмиләштерү 28 декабрьдә Россиянең барлык төбәкләреннән килгән гаиләләр өчен дәүләт хезмәтләре порталында, шул исәптән дүрт яңа субъектта ачылды.
Хәзерге вакытка Татарстанның социаль фонды 50 меңгә якын татарстанлыга бердәм пособие рәсмиләштерү турында гариза кабул итте.
«Шуны билгеләп үтәсем килә, Татарстанның социаль фонды белгечләре, гариза бирүчеләрдән белешмәләр алу өчен, ведомстволарга һәр гаризага 30дан артык запрос җибәрәләр, алга таба алынган мәгълүматлар карар чыгару өчен эшкәртелә. Һәркемнең мөлкәте, счетлары һ.б. тикшерелә торган мәгълүматлар кемгә дә булса тизрәк килә, ә кемгәдер бу процесс күбрәк вакыт ала ала һәм гариза соңрак кабул ителәчәк. Мөрәҗәгать итүчеләрдән борчылмавыгызны үтенәм, һәр гариза 10-30 эш көне дәвамында каралачак, һәм һәркемгә шәхси кабинетка кабул ителгән карар турында хәбәр керәчәк», - дип билгеләде Татарстан Социаль фонды башлыгы Эдуард Вафин.
Моннан тыш, ата-аналарның гаризаларының бер өлеше 3 яшькә кадәрге беренче балага пособие алды. Хәзер бу түләү Бердәм пособиегә керә һәм яңа кагыйдәләр буенча рәсмиләштерелә. Шул ук вакытта, әгәр бала гаиләдә 2023 елга кадәр туган булса, ата-аналар элеккеге шартлар буенча түләүне рәсмиләштерә алалар. Ягъни, мөлкәтне исәпкә алмыйча һәм гаиләнең югары керемнәре булганда (бер кешегә түгел, ә бер кешегә яшәү минимумы чикләрендә).
Гомумән алганда, бердәм пособие мохтаҗ гаиләләргә элек гамәлдә булган ярдәм чараларын алыштырды. Бу 3 яшькә кадәрге беренче балага айлык түләүләр, 3 яшьтән 8 яшькә кадәрге балаларга һәм 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга ике айлык түләү, шулай ук айлык йөклелек түләүләре. Яңа пособие Татарстанда урнаштырылган кешегә яшәү минимумыннан түбәнрәк керемле гаиләләргә бирелә. Балалар һәм ата-аналар шул ук вакытта Россия гражданнары булырга һәм Россиядә даими яшәргә тиеш. Түләүне билгеләгәндә гаилә керемнәренә һәм мөлкәтенә комплекслы бәя бирелә, шулай ук ата-аналарның мәшгульлеге исәпкә алына.

20/01/20223

Февральдә Социаль фонд медицина хезмәткәрләренә махсус социаль түләү күчерә башлый

 

 Татарстан Социаль фонды бүлекчәсе февраль аеннан башлап медицина хезмәткәрләренә махсус социаль түләүләр күчерә башлаячак,  моның өчен сәламәтлек саклау оешмалары ай сен әлеге төр   ярдәмгә хокуклы белгечләрнең реестрын формалаштырырга тиеш була.

 Хөкүмәт карары белән кертелгән яңа  төр түләү 2023 елның гыйнварыннан сәламәтлек саклауның беренчел звеносы, үзәк район, район һәм участок хастаханәләренең медицина хезмәткәрләренә, шулай ук ашыгыч ярдәм станцияләрендә һәм бүлекләрендә эшләүче хезмәткәрләргә билгеләнә. Түләү күләме, медицина хезмәткәрләренең категориясенә һәм медицина оешмасы төренә карап, 4,5 мең сумнан 18,5 мең сумга кадәр тәшкил итәчәк.

Түләү операторы итеп Россиянең Социаль фонды билгеләнгән,  акчалар медицина оешмаларыннан алынган мәгълүматлар нигезендә түләнәчәк. Һәр ай нәтиҗәләре буенча медицина оешмасы ярдәм алу хокукына ия хезмәткәрләрнең электрон реестрын формалаштырырга һәм бу мәгълүматны социаль фондка тапшырырга тиеш. Реестрда, хезмәткәр турында белешмәләр белән беррәттән,  билгеләнгән өстәмә түләү күләме һәм түләү исәпләү өчен файдаланылган мәгълүматлар да күрсәтелә.

Медицина хезмәткәрләренә яңа түләү алу өчен берни дә эшләргә кирәкми - акчалар автомат рәвештә биреләчәк. Социаль фондның территориаль бүлекчәләре түләүне медицина оешмасы хезмәткәрләр реестрын формалаштырганнан һәм социаль фондка тапшырганнан соң 7 эш көне дәвамында күчерәчәкләр.

Гыйнвар ае өчен беренче түләүләр  февраль ахырында ук киләчәк. Акчалар социаль фондка  медицина оешмасы  тапшырган  счетларга  күчереләчәк.

Медицина хезмәткәрләренә яңа төр махсус социаль түләүләр Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондыннан Социаль фондка бюджетара трансфертлар буларак күчерелә торган акчалардан финанслана

Февральдә Социаль фонд медицина хезмәткәрләренә махсус социаль түләү күчерә башлый

 

 Татарстан Социаль фонды бүлекчәсе февраль аеннан башлап медицина хезмәткәрләренә махсус социаль түләүләр күчерә башлаячак,  моның өчен сәламәтлек саклау оешмалары ай сен әлеге төр   ярдәмгә хокуклы белгечләрнең реестрын формалаштырырга тиеш була.

 Хөкүмәт карары белән кертелгән яңа  төр түләү 2023 елның гыйнварыннан сәламәтлек саклауның беренчел звеносы, үзәк район, район һәм участок хастаханәләренең медицина хезмәткәрләренә, шулай ук ашыгыч ярдәм станцияләрендә һәм бүлекләрендә эшләүче хезмәткәрләргә билгеләнә. Түләү күләме, медицина хезмәткәрләренең категориясенә һәм медицина оешмасы төренә карап, 4,5 мең сумнан 18,5 мең сумга кадәр тәшкил итәчәк.

Түләү операторы итеп Россиянең Социаль фонды билгеләнгән,  акчалар медицина оешмаларыннан алынган мәгълүматлар нигезендә түләнәчәк. Һәр ай нәтиҗәләре буенча медицина оешмасы ярдәм алу хокукына ия хезмәткәрләрнең электрон реестрын формалаштырырга һәм бу мәгълүматны социаль фондка тапшырырга тиеш. Реестрда, хезмәткәр турында белешмәләр белән беррәттән,  билгеләнгән өстәмә түләү күләме һәм түләү исәпләү өчен файдаланылган мәгълүматлар да күрсәтелә.

Медицина хезмәткәрләренә яңа түләү алу өчен берни дә эшләргә кирәкми - акчалар автомат рәвештә биреләчәк. Социаль фондның территориаль бүлекчәләре түләүне медицина оешмасы хезмәткәрләр реестрын формалаштырганнан һәм социаль фондка тапшырганнан соң 7 эш көне дәвамында күчерәчәкләр.

Гыйнвар ае өчен беренче түләүләр  февраль ахырында ук киләчәк. Акчалар социаль фондка  медицина оешмасы  тапшырган  счетларга  күчереләчәк.

Медицина хезмәткәрләренә яңа төр махсус социаль түләүләр Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондыннан Социаль фондка бюджетара трансфертлар буларак күчерелә торган акчалардан финанслана

17/01/2023

Балалар пособиеләрен һәм социаль түләүләрне иртә түләү

Татарстан Республикасы буенча Пенсия фонды бүлеге хәбәр иткәнчә, Яңа ел бәйрәмнәренә Татарстанда яшәүчеләргә, гадәттәгечә, декабрь аенда балаларга һәм йөкле хатын-кызларга айлык түләүләрне вакытыннан алда түләячәкләр. Элек түләү графигы кредит учреждениеләре аша ярдәм чаралары алган гражданнарга күчереләчәк.
Балалар һәм йөкле хатын-кызлар өчен иртә түләүләр:
29 декабрьдә бәйрәм эшләми торган көн өчен 2023 елның 3 гыйнварында алучылар счетына түбәндәге айлык түләүләр керәчәк:
* балага узуның иртә чорында исәпкә баскан хатын-кызлар;
8-17 яшьлек балалар өчен;
* бала карау буенча ел ярымга кадәр эшләмәүче ата-аналарга;
• хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрләрнең балаларына.
«Россия Почтасы» бүлекләре аша айлык түләүләрне алучыларга декабрь ае өчен пособиеләр түләү график буенча 2023 елның 3 гыйнварыннан 25 гыйнварына кадәр башкарылачак.
Пенсияләр һәм башка социаль түләүләр:
"Гыйнвар аенда картлык буенча иминият пенсияләре эшләмәүче пенсионерларга индексацияләнгән күләмдә түләнәчәк. 2023 елның гыйнварыннан индексация суммасы 4,8% дәрәҗәсендә билгеләнгән", - дип төгәлләштерде Россия Пенсия фондының Татарстан бүлеге башлыгы Эдуард Вафин.
Кредит учреждениеләре аша пенсияләрне түләү билгеләнгән график буенча – 2023 елның 12 гыйнварыннан башкарылачак.
«Россия Почтасы» бүлекләре аша пенсия һәм социаль түләүләр гадәти график буенча башкарылачак. Почта элемтәсе бүлекләре республикада түләү чоры башлану белән бер үк вакытта, почта бүлекчәләренең эш графигы нигезендә ачылачак. Тапшыру датасы пенсионерның яшәү адресы буенча билгеләнгән.

27/12/2022

Балаларга максималь пособие күләме 8 яшьтән 17 яшькә кадәр 
Татарстанның меңләгән мәктәп укучыларының әти әниләре ала

8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларга максималь күләмдә айлык пособие Татарстанның мәктәп яшендәге 55 мең балага бирелә. Гаиләләргә мондый түләү суммасы балага билгеләнгән яшәү минимумына туры килә (Татарстан Республикасында – 11 476 сум).
Пособиене рәсмиләштерү шартлары буенча, түләү күләме ата-аналарның керемнәренә бәйле һәм төбәктә баланың 50%, 75% яки 100% яшәү минимумын тәшкил итә ала. Гаиләдә бер кешегә база күләмендә (50% ПМ) пособие билгеләгәндә җан башына уртача яшәү минимумыннан кимрәк булса, түләүне 75% ка кадәр арттыралар. Әгәр дә гаиләнең уртача кереме яшәү минимумыннан кимрәк булса, Пенсия фонды баланың максималь күләмендә – 100% региональ яшәү минимумыннан пособие билгели.
Пособие билгеләнгәндә мохтаҗлык критерийлары кулланыла, алар керемнәр белән бергә гаиләдәге милекне дә үз эченә ала.
Пособие рәсмиләштерү процедурасы гади. Күпчелек очракта түләүне рәсмиләштерү өчен гариза җитә. Калган мәгълүматларны Пенсия фонды дәүләт мәгълүмат системалары һәм ведомствоара хезмәттәшлек аша раслый.
Түләү өчен гаризаны дәүләт хезмәтләре порталында, Россия Пенсия фонды һәм КФҮнең клиент офисларында бирергә мөмкин. 
Исегезгә төшерәбез, 2023 елның 1 гыйнварыннан балаларга һәм йөкле хатыннарга бердәм пособие кертелә, ул ярдәмнең гамәлдәге алты чарасын алмаштырачак (бала туу яки уллыкка алу белән бәйле түләүләр, 3 яшькә кадәр бала ирешкәнче түләүләр һәм 3 яшьтән 8 яшькә кадәр һәм 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга түләүләр).
Ата-аналарның керемнәренә карап, пособие күләме дифференциацияләнәчәк: 50%, 75% яки 100% региональ яшәү минимумы. Мондый кагыйдәләр буенча бүген 3 яшьтән 8 яшькә кадәрге һәм 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге гаиләләр өчен пособие түләнә.

19/12/2022

Татарстанның 10 меңнән артык йөкле хатын кызына дәүләт ярдәме күрсәтелә

Татарстан Республикасы буенча Пенсия фонды бүлеге хәбәр иткәнчә, йөклелекнең иртә срокларында медицина оешмасында исәпкә баскан 10 меңнән артык хатын-кыз айлык пособиене рәсмиләштергән.
Әгәр гаиләдә бер кешегә айлык керем җан башына төбәк яшәү минимумыннан артмаса (ТРда - 11 832 сум) һәм гаилә милке күчемле һәм күчемсез милеккә карата таләпләргә туры килсә, йөклелекнең беренче 12 атнасында РФ территориясендә яшәүче һәм медицина оешмасында исәпкә баскан йөкле хатын-кызларга Пособие билгеләнә.
Әйтергә кирәк, 2023 елның 1 гыйнварында Бердәм пособие кертелә, ул хатын-кызның йөкле булуыннан алып балага 17 яшь тулуга кадәр гаиләләргә ярдәм итүнең гамәлдәге чараларын берләштерәчәк.
«Бүген йөкле хатын-кызлар эшкә яраклы халыкның яшәү минимумының (ПМ) якынча 50% - получ гына пособие ала ала. Ә 2023 елның 1 гыйнварыннан гаилә керемнәренә карап булачак әни төбәк ПМНАН 50, 75 яки 100% күләмендә пособие алачак», - дип билгеләп үтте Россия Пенсия фонды башлыгы Эдуард Вафин.
Йөкле хатын-кызга бер тапкыр йөклелек вакыты 12 атна килгәннән соң билгеләнәчәк. Түләү медицина оешмасында исәпкә куелган айдан башлап (йөклелек вакыты 6 атна җиткәнче түгел) бала тудыру АЙЫНА кадәр (кертеп) ай саен башкарыла. Шулай итеп, пособие алу өчен планлы вакыт 8 ай булачак. Шул ук вакытта, әгәр йөкле хатын Бердәм пособие алу өчен гариза биргән һәм бала туганчы алса, ул 0 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балага түләүне үз эченә алган Бердәм пособиегә бүтән гариза яза ала.
Йөкле хатын айлык пособиене билгеләү очен гаризаны деулет хезметлере сайтында яки РПФНЫП клиент хезметенде тапшыра ала. Түләүләр гаиләләргә " Мир»банк карталары өчен генә бирелә. Шуны истә тотарга кирәк: пособиегә гаризалар тутырганда, карта номеры түгел, ә мөрәҗәгать итүченең счет реквизитлары күрсәтелә.
Айлык пособиеләр турындагы сорауларга җавапларны гражданнар белән хезмәттәшлек итүнең бердәм контакт-үзәге номеры буенча алырга мөмкин – 8 800 6-000-000.

19/12/2022

Россия Социаль фондының Татарстан бүлекчәсе РПФ һәм ФССНЫҢ барлык функцияләрен тиз һәм сыйфатлы башкарачак

Клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) Россия Пенсия фонды сайтында Россиянең социаль фонды турында яңа бүлек ачылуын хәбәр итә, ул 2023 елның 1 гыйнварыннан башланачак. 
Пенсия фондын һәм социаль иминият фондын берләштерү социаль ярдәм чараларын алуны җиңеләйтәчәк-барлык федераль түләүләрне «бер тәрәзә»режимында алырга мөмкин булачак. Берләшмә ике фонд компетенциясендә булган барлык түләүләрнең, хезмәтләрнең һәм йөкләмәләрнең тулы дәвамлылыгын күздә тота. Димәк, хәзер РПФ һәм ФСС биргән барлык хезмәтләрне ЯКИ мәгълүматларны структуралар берләшкәннән соң яңа елдан элеккеге тәртиптә алырга мөмкин булачак.
Шул ук вакытта СФР бизнеска административ йөкләнешне киметәчәк һәм дәүләт социаль иминияте белән тәэмин ителгән Россия категорияләре санын арттырачак. Гражданнар өчен электрон сервислар саны артачак, балалары булган гаиләләр һәм йөкле хатын-кызлар бердәм пособие ала башлаячак, иминиятләүчеләрдән хисап кабул итү яңа формада башкарылачак.
2023 елның 1 гыйнварыннан СФР гражданнарын кабул итү клиентлар хезмәтенең бердәм офисларында гамәлгә ашырылачак, алар Пенсия фондының клиент хезмәтләренең хәзерге кебек адреслары буенча урнашачак. Бу офисларның күбесе пилот режимында эшли. Киләчәктә барлык федераль социаль ярдәм чараларын бердәм сорау буенча рәсмиләштереп булачак. Пенсионерлар, балалары булган гаиләләр, инвалидлар якындагы бердәм фонд офисына яки КФҮЛӘРГӘ мөрәҗәгать итә алачак.
Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хиразева билгеләп үткәнчә, РПФ һәм ФСС берләшмәсе – законлы адым. «Россия Пенсия фонды 30 елдан артык үз тарихында федераль законнарны тулысынча гамәлгә ашырып, заман белән бергә барды. Пенсия белән тәэмин итү өчен генә җаваплы оешмадан РПФ иң көчле социаль институтка әверелде, ул гражданнарга туганнан бирле гомер буе ярдәм итү чараларын күрсәтә. Аны социаль Фондка әйләндерү Россиядә пенсия һәм социаль иминиятне камилләштерүдә яңа вектор бирәчәк», - дип аңлатты ул.
Берләштерелгән Фонд турындагы мәгълүмат белән сылтама буенча танышырга мөмкин https://pfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond

02/12/2022

Татарстанның 18,4 мең гаиләсе ана капиталы хисабына торак шартларын яхшырткан

Ана капиталын торак шартларын яхшыртуга 2022 елда 18,4 меңнән артык гаилә җибәргән. Бу ана капиталын куллануның иң популяр юнәлешләренең берсе-Ел башыннан бирле 65,2% гариза бирелгән. 
Әйтик, 16,1 мең гаилә ана капиталын өлешчә яки тулысынча кредитны яки торак сатып алу яки төзүгә беренче взносны өлешчә яки тулысынча түләгән. Тагын 2,3 мең гаилә кредит акчаларын җәлеп итмичә торак шартларын яхшырткан. Тулаем алганда, Пенсия фонды гаиләләргә 10 млрд сум күчергән, бу быел ана капиталын бирүгә юнәлдерелгән акчаларның 95% составляет тәшкил итә.
    Ана капиталын туу (уллыкка алу) белән бәйле рәвештә ана капиталына өч яшь тулгач, ана капиталын торак шартларын яхшыртуга сарыф итәргә була. Моннан тыш, төп бурычны яки ипотека түләвен түләү. Бу очракта, сертификат акчаларын туганнан соң яки уллыкка алганнан соң кулланырга рөхсәт ителә. 
    « 2020 елның апреленнән ана капиталын файдаланып, кредитка (ипотекага) торак алу өчен гариза бирү кредит ачылган банкта мөмкин булды. Банклар гаризаларны һәм кирәкле документларны Россия Пенсия фондының территориаль органнарына электрон элемтә каналлары буенча тапшыра, бу ана капиталы акчалары белән эш итүне тизләтергә мөмкинлек бирә», - дип билгеләп үтте Татарстан Пенсия фонды бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин.

25/11/2022

Куркыныч сыйныф укучылары өчен пенсия грамоталылыгы дәресләре узды

Укучыларның пенсия грамоталылыгын арттыру буенча ел саен үткәрелә торган кампания кысаларында Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хиразева Яңа Чишмә районы укучылары белән дәресләр үткәрде һәм аларга «киләчәк пенсия турында»пособие тапшырды.
Очрашу барышында ул өлкән сыйныф укучыларына пенсия хокукларының нәрсә икәнлеге, аларның ничек формалашуы һәм ни өчен яшьләргә үз киләчәге турында кайгыртуы һәм рәсми «ак» хезмәт хакы алу ни дәрәҗәдә мөһим булуы турында хәбәр итте.
Моннан тыш, ул 14 яшьтән башлап, һәр ел өчен 1,8 пенсия коэффициенты күләмендә иминият булмаган стажны формалаштыру максатыннан, 80 яшенә җиткән затларны карау мөмкинлеге турында сөйләде. Кайгыртуны билгеләү турында гаризаларны Россия Пенсия фонды сайтында яки Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре Порталы аша бирергә мөмкин.
Шулай ук Лилия Хиразева мәктәп коллективлары белән очрашулар уздырды, пенсия законнарындагы төп үзгәрешләр турында хәбәр итте, РПФның күпчелеген электрон рәвештә алу мөмкинлеге турында искәртте, эшләүче пенсионерларның пенсияләрен индексацияләү, идарәгә һәм пенсия тупланмаларын түләүгә кагылышлы сорауларга җавап бирде.

21/11/2022

Гражданнары булган пенсионерларга өстәмә түләүләр турындагы Норма 2002 елдан бирле гамәлдә 

Татарстан Республикасы буенча Пенсия фонды бүлеге хәбәр итә: гаиләнең эшкә сәләтсез әгъзалары караган гражданнарга Пенсия фонды иминият пенсиясенә беркетелгән түләүне арттыруны билгели. 2002 ел башыннан бирле, бәйләнешле өстәмә законнарда каралган. 
Пенсионер беркетелгән түләүне арттырырга мөмкин булган кешеләр арасында өлкән яшьтәге балигъ булмаган балалар яки 23 яшькә кадәрге балалар бар. Шулай ук 23 яшькә кадәрге балигъ булмаган балалар, Пенсия алучының туганнары һәм оныклары, хезмәткә сәләтле ата-аналары булмаган очракта. Тикшерү фактын билгеләү максатларында Татарстан Республикасында билгеләнгән пенсионерның яшәү минимумы – 10175 сум нигез итеп алына. 
Картлык буенча иминият пенсиясенә өстәмә күләме һәрбер кеше өчен 2 406,91 сум тәшкил итә, ягъни билгеләнгән түләү күләменең 1/3 өлеше, әмма 3 кешегә артык түгел. Әйтик, өч һәм аннан күбрәк кеше булган очракта картлык буенча иминият пенсиясенә беркетелгән түләүне арттыру 7 220,74 сум күләмендә билгеләнә. 
«Бәйләнешле кешегә өстәмә гариза бирү тәртибендә билгеләнә һәм пенсия яңадан исәпләүгә гариза бирү вакыты буенча вакытлыча чикләүләр юк. Ул гомерлек түгел, ә шушы вакыт эчендә тулысынча пенсионер булган чорга билгеләнә», - дип билгеләп үтте Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин.

18/11/2022

Мобилизацияләнгән кешеләрнең керемнәре социаль ярдәм чараларына хокукны билгеләгәндә исәпкә алынмый
Татарстан Пенсия фонды бүлеге хәбәр итүенчә, мобилизацияләнгән гражданнарның керемнәре 1 ноябрьдән балалар пособиеләрен билгеләгәндә мохтаҗлыкны бәяләү өчен исәпкә алынмый. Тиешле кагыйдәләр Хөкүмәт Карары белән расланган. Алар шулай ук мохтаҗлыкны бәяләү бара торган мобилизацияләнгән керемдә булмау хәрби хезмәткәрнең гаиләсенә түләүләрне билгеләүдән баш тарту өчен нигез булып тормый, дип саный.
Искәртеп узабыз, 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларның ата-аналарына һәм йөкле хатыннарга айлык пособиеләр билгеләгәндә мохтаҗлык критерийлары кулланыла. Уртача керемнәре кешегә яшәү минимумыннан түбән булган гаиләләрдә мондый түләүләргә хокук бар. Пособие алу өчен, ата-аналарда расланган хезмәт хакы яки булмауның объектив сәбәпләре булырга тиеш, һәм гаилә милеге билгеләнгән таләпләргә җавап бирергә тиеш.
«Әгәр баланың әтисе мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылса, аның үткән хезмәт хакы, премияләр, эшкуарлык керемнәре һәм башкалар, мохтаҗлыкны исәпләгәндә исәпкә алынмый. Моннан тыш, әгәр элек гаиләдә мобилизацияләнгән кешенең хезмәт хакы булмау сәбәпле пособие кире кагылган икән, хәзер аның хатыны пособие сорап Пенсия фондына мөрәҗәгать итә ала. Исәп-хисап чорында керемнәре булмау сәбәпле түләүдән баш тарту турында карар чыгарылмаячак», - дип билгеләп үтте Татарстан Пенсия фонды башлыгы Эдуард Вафин.
Мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылуны раслаучы документлар мөстәкыйль рәвештә тапшырыла. Пособие 6 айга гаиләләргә бирелә, алар беткәч Пенсия фондына яңа гариза бирергә кирәк.

15/11/2022

Компьютер һәм финанс курслары
грамоталылык үз эшен башлады

9 ноябрьдә Яңа Чишмә районының Черемухово Бистәсе һәм Андреевка авылларында пенсионерлар өчен финанс һәм компьютер грамоталылыгы нигезләре буенча дәресләр башланды.
Клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева һәм СПРНЫҢ җирле бүлекчәсе рәисе Анастасия Козлова тыңлаучыларны җылы сәламләделәр, хәзерге шартларда әлеге программалар буенча укытуның актуальлеген, күпчелек дәүләт хезмәтләрен, шул исәптән РПФНЫ интернет аша алу мөмкинлеген билгеләп үттеләр.  Шулай ук алар катнашучыларны укыту планы белән таныштырдылар һәм материалны үзләштерүдә уңышлар теләделәр.

11/11/2022

 

Россия Пенсия фондына мобилизацияләнгән гражданнар буенча хисаплылык турында

Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясендә өлешчә мобилизацияне игълан итү турында» 2022 елның 21 сентябрендәге 647 номерлы Указы басылуга бәйле рәвештә 2022 елның 7 октябрендәге Федераль закон кабул ителде. № 376-ФЗ «Россия Федерациясе Хезмәт кодексына үзгәрешләр кертү турында» , аның нигезендә РФ ТК Хезмәт кодексына хезмәткәр мобилизация яисә аларга контракт төзү буенча хәрби хезмәткә чакырылган очракта яки Россия Федерациясе Кораллы көчләренә йөкләнгән бурычларны үтәүдә ирекле ярдәм итү турында контракт төзегән очракта, хезмәткәр һәм эш бирүче арасында төзелгән хезмәт килешүенең гамәлдә булуы үтү чорында туктатыла, дип күздә тотылган яңа мәкалә белән хәрби хезмәткәр булып, хезмәткәр эшкә чыккан көнне яңартыла. Эш бирүче, эшче гаризасы нигезендә, хезмәт килешүенең гамәлдә булуын туктатырга боерык бирә. 
Шуңа бәйле рәвештә, хезмәткәрләр белән хезмәт килешүе гамәлдә булу туктатылган һәм яңартылган очракларда, СЗВ-ТД формасы буенча теркәлгән затның хезмәт эшчәнлеге турындагы мәгълүматларны иминиятләүчеләр тарафыннан тапшыру бурычлары һәм сроклары билгеләнде. 
Сһапдезгәреш 2022 елның 8 ноябреннән көченә керә.
Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, хезмәт килешүе гамәлдә булган очракта, хезмәткәрне хәрби хезмәткә чакыруга бәйле 3 нче графада «СЗВ-ТД формасын кабул итү, күчерү, эштән азат итү турында мәгълүмат» (СЗВ-ТД) «туктатып тору» кадрлар чарасы күрсәтелә, хезмәт килешүе гамәлдә булган очракта, «яңарту»кадрлар чарасы күрсәтелә.
Күрсәтелгән белешмәләрне страховкалаучыларга хезмәт мөнәсәбәтләрен туктатуны яки яңартуны раслаучы боерык басылган көннән дә соңга калмыйча, эш көненнән дә соңга калмыйча тапшырырга кирәк.

11/11/2022

 

Мобилизацияләнгән гражданнарның керемнәре социаль ярдәм күрсәтү чараларын алу өчен аларның гаиләләренең ихтыяҗларын бәяләгәндә исәпкә алынмаячак 

Михаил Мишустин мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылган кешенең керемен бәяләгәндә исәпкә алмаска мөмкинлек бирүче карарны имзалады. Шулай итеп, мохтаҗ гаиләләр элеккеге дәрәҗәдә социаль ярдәм алачаклар. 
Дәүләт ярдәмен төбәктәге кешегә җан башына уртача керем яшәү минимумыннан азрак булган гаиләләр ала.
Бу ярдәм чаралары турында:
1.йөклелекнең иртә срокларында исәпкә баскан хатын-кызларга пособие;
2.3 яшьтән 7 яшькә кадәрге һәм 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга айлык түләүләр;
3.беренче яки икенче бала туу яки уллыкка алу өчен түләүләр; 
4.социаль контракт.

11/11/2022

 

2022 елда Татарстан Пенсия фонды белгечләре Россия Пенсия фондының рәсми аккаунтларында 13 меңнән артык консультация биргән
Татарстан Республикасы буенча Россия Пенсия фонды белгечләре ел башыннан алып ВКонтакте бүлекчәсенең рәсми аккаунтында 13 меңнән артык консультация бирделәр һәм телеграм-каналда меңләп Публикация урнаштырдылар.
«Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясе Пенсия фонды» җәмгыяте әбүнәчеләрнең иң популяр сораулары булып кала: 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларга айлык пособие һәм балалары булган гаиләләргә социаль ярдәм чаралары (9 меңнән артык консультация). Социаль челтәрләрдә пенсия белән тәэмин итү һәм ана (гаилә) капиталы акчаларыннан түләү мәсьәләләре буенча 4 меңгә якын консультация бирелде.
Татарстан Республикасы буенча Россия Пенсия фонды бүлеге Фонд тематикасы буенча мәгълүматны Telegram да алырга мөмкин, анда быел РПФның рәсми каналы да барлыкка килде https://t.me/pensionfond. 
Шул ук вакытта региональ яңалыклар урнаштырылган https://t.me/PFRTATARbot сорауны Телеграм-бот: PFRTATARbot телеграммасында бирергә була
«Телеграм каналына язылып, Гражданнар иң актуаль яңалыклар турында беренче булып белә алачак, мөһим сорауларга җаваплар, пенсия һәм социаль законнарга аңлатмалар, шулай ук иң дөрес мәгълүмат ала алачак. Бу аларга төгәлсез, ә чит тематик аккаунтларда дөрес булмаган ялган мәгълүмат алмаска ярдәм итәчәк", - дип билгеләп үтте Татарстан Пенсия фонды башлыгы Эдуард Вафин.

11/11/2022

 

Татарстанда4 меңгаилә бала тугандабертапкырбиреләторган пособие алды

Быел Татарстан Пенсия фонды 4 меңгаиләгә бала тугачбертапкырбиреләторган пособие тапшырды. Түләүләрнеңгомумисуммасы78,5 млнсумтәшкилитә. Һәрбалага 20 472,77 сумкүләмендәбертапкыртүләнәторган пособие эшләмәүчеата-анага, опекунга, уллыккаалучыяисәбаланыңтәрбиягәалганата-анасына фонд тарафыннанбилгеләнә. Пособие югары, уртаяисәөстәмәһөнәрибелембирүучреждениеләренеңкөндезгебүлекләрендәукучыларга Пенсия фондыннан,эшләүчеата-анагаэшурыныбуенчатүләнә.

Пособиенерәсмиләштерүөчен Пенсия фондыныңклиентларбеләнэшләүхезмәтендә яки күпфункциялеүзәктәгаризабирергәкирәк. Әгәргаиләнеңпособиегәхокукыбарлыгытурындараслаучыбарлыкбелешмәләртиешлеоешмаларданфондкакерсә, түләүгаризабуенчагынабилгеләнәчәк.  Ниндидермәгълүматларҗитмәгәночракта, түләүгәхокук бала туутурындатаныклыкһәматаяисәананыңэшурыныннан пособие элекбилгеләнмәгәндигәнбелешмәбеләнраслана. Пенсия фонды линиясебуенча пособие алуөчен, гаризабиргәнвакыткаата-аналарныңикеседәэшләмәүчебулыргатиеш.

Гаризаны бала туганнансоң 6 айдан да соңгакалмыйчатапшырыргакирәк. Пенсия фондындагаризаларата-аналардан, оешмалардандокументларһәмкирәклебелешмәләркергәнкөннәналып 10 эшкөнендә карала. Аерымочраклардабувакыт 20 эшкөненәкадәрозайтылыргамөмкин. Мөрәҗәгатьуңайхәлителгәночракта, акча 5 эшкөнендәтүләнә.

Исегезгәтөшерәбез, 2022 елдан бала тугачбертапкырбиреләторган  пособие балаларыбулгангаиләләргәярдәмитүнең башка чараларыбеләнбергәсоциальяклауорганнарыннан Пенсия фондынатапшырылды.

08/11/2022

 

8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларга һәм йөкле хатыннарга пособие түләүгә гаризаларны дәүләт хезмәтләре порталында бирергә мөмкин
Татарстан Республикасы Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 28.06.2021 ел, № 1037 карары нигезендә 8-16 яшьлек балаларны, шулай ук Россия Федерациясе гражданлыгы булган һәм йөклелекнең беренче 12 атнасында медицина оешмасында исәпкә баскан йөкле хатын-кызларны айлык пособиеләргә гариза бирергә хокуклы, дип искә төшерә. Пособие түләүне РФ Пенсия фонды башкара.
Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталында яки Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәтендә яшәү урыны буенча тапшырырга мөмкин.
Россия Пенсия фондының электрон гаризасын тутырганда бары тик дөрес мәгълүмат кертергә киңәш итә. Гариза дөрес тутырылмаган һәм дөрес булмаган мәгълүматлар булган очракта, гариза мәгълүмат системасында тикшерелмәячәк.
Гариза биргәндә мөмкин булган хаталар: баланың мәгълүматлары дөрес күрсәтелмәгән: ФИО туу турындагы таныклыкта күрсәтелгәннәрдән аерыла; баланың туу турындагы актлар язмасының реквизитлары дөрес кертелмәгән (актлар язмасы урынына серия һәм номер); Баланың ялгыш СНИЛСы; банк счеты турындагы белешмәләрдә ялгыш мәгълүматлар бирү (карта номеры түгел, ә карта номеры); актлар язмасы реквизитлары турында мәгълүматлар булмау аерылышу; алимент түләтү турында суд карарлары булмау; исәпкә баскан йөкле хатын-кыз булган медицина учреждениесенең исеме күрсәтелмәгән.
Мөһим! Акча «Мир»Милли түләү системасының банк карталарына гына күчерелә.
* Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «йөклелекнең иртә срокларында медицина оешмасында исәпкә баскан хатын-кызга айлык пособие билгеләү һәм түләү кагыйдәләрен һәм "балалары булган гражданнарга дәүләт пособиеләре турында" Федераль законда билгеләнгән өлешендә 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балага айлык пособие билгеләү һәм түләү кагыйдәләрен, шулай ук документлар исемлеген (документлар, мәгълүматлар күчермәләрен) раслау турында»28.06.2021 ел, № 1037 карары күрсәтелгән пособиеләрне билгеләү өчен кирәкле пособиеләрне билгеләү һәм аларны билгеләү турында гаризалар формалары".
Сорауларга җавапларны 8 800 6-000-000 Бердәм контакт-үзәк номеры (шалтырату бушлай) буенча алырга мөмкин.

26/10/2022

Пенсия сораулары буенча кая шалтыратырга

Сораулар туганда гражданнарның пенсия фондына телефон аша мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бар. Бу шәхси вакытны экономияли, чөнки мәгълүмат алу өчен, ә аннары персонификацияләнгән мәгълүмат алу өчен РПФның клиентлар хезмәтенә бару өчен вакыт һәм акча сарыф итәргә туры килмәячәк.
Татарстан Республикасында бушлай телефон белән бердәм элемтә үзәге эшли. Сораулар белән 8-800-600-00 00 номерына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Консультация үзәге Россия Пенсия фондына дистанцион хезмәтләр өлкәсен киңәйтергә ярдәм итә. Операторлар барлык хезмәтләр турында мәгълүмат бирәләр.

26/10/2022

Татарстан Пенсия фонды башлыгыбрифингта 2023 елданбашлапуниверсальпособиеләркертүтурындачыгышясады

 

        25 октябрьдә Татарстан РеспубликасыМинистрларКабинетындаузганбрифингта Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасыбуенчабүлегеидарәчесе Эдуард Вафин “Балаларыбулгангаиләләргәһәмйөклехатын-кызларгабердәмуниверсаль пособие кертүтурында” мәгълүматбеләнчыгышясады.

         Россия Федерациясендә  2020 елныңиюненнәнбалаларыбулгангаиләләргәярдәмитүгәюнәлдерелгәнчараларэтаплапкертелдеһәмкиңәйтелде.

         Президент йөкләмәсенигезендә 28 сентябрьдәДәүләтДумасына Россия Федерациясендә 2023 елның 1 гыйнварыннануниверсаль пособие билгеләүтурындагы закон проектынкараугакертелде.Универсаль пособие кертелүгәбәйлерәвештәкайбер норматив-хокукыйактларгаөстәмәүзгәрешләркертеләчәк.

 

Универсаль пособие бүгенгамәлдәбулган 6 ярдәмчарасынберләштерәчәк

 

      1.Йөклелекнең иртәсрокларында медицина оешмасындаисәпкәбасканхатын-кызларгаайлык пособие

     2.Вакытлыча хезмәткәсәләтсезлекочрагындаһәм бала табугабәйлерәвештәмәҗбүрисоциальиминиятләштерелергәтиешбулмагангражданнарга бала  караубуенча пособие

     3.Беренче бала тууга (уллыккаалынуга) бәйлерәвештәбалага  3 яшьтулганчы ай саентүләнәторгантүләү

     4.3 яшьтән 7 яшькәкадәргебалагаайлыкакчалататүләү

     5.8 яшьтән 17 яшькәкадәргебалаларгаайлыкакчалататүләү

     6.Икенче бала тууга (уллыккаалынуга) бәйлерәвештәаңа 3яшь тулганчы ай саентүләнәторгантүләү, (ана капиталы акчаларыисәбеннәнфедеральһәмрегиональ бюджет акчаларынҗәлепитмичәбирелә).

 

Универсальпособиегэ кем мөрәҗәгатьитә ала?

 

       Пособие  гаилэдэжанбашынакерем Россия Федерациясесубъектындаяшәүурыныбуенчабилгеләнгәняшәүминимумыннантүбәнбулганйөклехатын-кызларгаһәм 17 яшькәкадәргебалаларыбулгангаиләләргәбилгеләнә.   Яшэуминимумының 2023 елгаберкешегэисәпләнгәнфаразланаторганкүләме 12 219 сумтәшкилитәчәк, ягъни 12 айда гаиләнеңберәгъзасынауртачаисәпләнгәнкерем - 146 628 сум.

 

Универсаль пособие билгеләүшартлары

 

        8 яшьтән 17 яшькәкадәргебалагаайлыкакчалататүләүнебилгеләүшартларытулысынчадиярлеккабатлана. Универсальпособиегәхокукныбилгеләгәндә,мохтаҗлыкныкомплекслыадреслыбәяләүуткэрелэ. Хәрәкәтлеһәмкүчемсезмөлкәт, кертемнәрдәнкеремнәр, шулайукуниверсальпособиегәхокукыбулганзатныңһәманыңгаиләсенеңхезмәткәсәләтлеәгъзаларыныңкеремнәребулмаусәбәпләреисәпкәалына. Объектив тормышкагыйдәсебуенчакеремнәрбулмаганочракта, "нуль керем" кагыйдэсекулланыла.

 

 

 

 

Ярдәмкүләме

 

Айлыктүләүнең база күләме Татарстан Республикасындабалаларөченяшәү минимумы күләменең 50%ын- 5 926 сумтәшкилитә  (ТатартстанРеспубликасындабаланыңяшәү минимумы күләме 11 852 сум).

Әгәрбалаларөченяшәүминимумының 50 % күләмендәайлыктүләүисәпләгәндә, гаиләнеңҗанбашынагомумиуртачакеремеберкешегәяшәүминимумыннанкимрәкбулса, түләүкүләме 75 %ка кадәрарттырылачак. Буочрактабу сумма 8 889 сумтэшкилитэ.

Гаиләдэҗанбашына 75% күләмендәайлыктүләүисәпләгәндә, керем Татарстан Республикасындаберкешегәяшәүминимумыннанкимрәкбулса, балаларөченайлыктүләүберяшәү минимумы күләмендә (11 852 сум) билгеләнэ.

        17 яшькәкадәргебалаларыбулгангражданнаргауниверсаль пособие 12 айга, әмма бала 17 яшькәҗиткәнчеберсроккабилгеләнә.

Йөклехатын-кызларөченшулук 50-75-100% градация каралган, әммакүләмерегиондагыхезмэткэяраклыгражданнарочен кабул ителгэняшәүхакыннанисәпләнә.

 

Анакапиталыннантүләүләр

 

Тулэубердәмшартларда, бергаризабуенча, һәрбалага, беркешегәкерем 2 яшэуминимумыннантүбәнрәкбулганочракта - мохтаҗлыкныкомплекслыбәяләмичәбирелә. Түләүкүләме - балагааенаберяшәү минимумы.

 

Универсальпособиенеңөстенлекләре

 

Универсаль пособие кертүбеләнбалалымохтаҗгаиләләргәйөклелекнеңиртәсрогыннанбашлапбалага 17 яшьтулганчыбердэмадреслыярдәмкүрсәтүоештырылачак.

Йөклеләрөчен пособие күләме арта: 50% тан, гаиләкеремнәренәкарап, 50, 75 яки 100% булачак. 3 яшькәкадәрбалаларыбулгангаиләләргәберьюлы 2 түләүалыргамөмкин: бюджеттануниверсаль пособие дә, анакапиталыннантүләүдә.

Универсаль пособие түләүсоциаль фонд тарафыннанфедераль бюджет акчалары, шулайуктөбәкбюджетларыакчаларыисәбеннәнгамәлгәашырылачак. Россия ФедерациясеХезмәтминистрлыгымәгълүматларыбуенча, 2023 елга Татарстан Республикасыөченфинанслаукүләмнәре 18,7 млрд.сум, шулисәптән федераль бюджеттан-11,2млрд.,региональбюджеттан7,5млрд.сумтэшкилитәчәк.Элегетуләуләрне 17 яшькәкадәргебалаларһәм йөклехатын-кызлар, барлыгы152 меңкешеалачакдипфаразлана.

 

Түләүләрне алучылар өчен күчеш нигезләмәләре

 

        Булган түләүләрдән балалар өчен универсаль пособиеләргә күчүне тәэмин итү өчен, гаилә инде билгеләнгән түләүләрне ала яки бала 2022 ел ахырына кадәр туган очракта, саклану кагыйдәсе каралган. Беренче балалары булган гаиләләр, түләүләрне балага 3 яшь тулганчы иске шартларда ала алачак.  Мондый гаиләләр шулай ук универсаль пособиегә күчү хокукын ала.

 

Мөрәҗәгать итү ысуллары

 

        Пособиене рәсмиләштерү өчен гариза дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы, МФЦ һәм социаль фондның территориаль органнары аша шәхсән мөрәҗәгать иткәндә электрон рәвештә тапшырыла.

26/10/2022

 

Универсаль пособие, ул нәрсә һәм кемгә тиеш?

2023 елның 1 гыйнварыннан бердәм универсаль пособие кертеләчәк. Ул балага йөклелектән хатын кызга кадәр булган балалары булган гаиләләргә ярдәм итү чараларын берләштерәчәк📢 

Универсаль өстенлекнең өстенлекләре: 
 che бала көткәннән алып 17 яшькә кадәр түләү өчен бердәм кагыйдәләр; 
 me туу чираты булуга карамастан 3 яшькә кадәрге балаларга бюджеттан ярдәм алу мөмкинлеге; 
 Google иртә срокка баскан йөкле хатын-кызлар өчен ярдәмнең үсеше-пособие хезмәткә яраклы региональ яшәү минимумының 50, 75 яки 100% күләмендә билгеләнәчәк 

Универсаль пособие мохтаҗлыкны комплекслы бәяләү ярдәмендә билгеләнә, хәзерге вакытта 3 яшьтән 8 яшькә кадәрге һәм 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга түләүләр билгеләнә. 

Туганлык чираты нинди булуга карамастан, гаиләнең кереме кешегә ике яшәү минимумыннан да кимрәк булса, өстәмә рәвештә 3 яшькә кадәрге барлык балалар өчен ана капиталыннан түләү рәсмиләштерү мөмкинлеге билгеләнә. 
Ана капиталыннан түләү ихтыяҗны комплекслы бәяләмичә билгеләнә!

25/10/2022

 

Туендыручыны югалту буенча пенсия түләү.
Алучы укуын дәвам итсә, туендыручыны югалту буенча пенсияне түләү 18 елдан соң да дәвам итәчәк. 
Агымдагы елда вузларга яки ссузларга кергән һәм көндезге бүлек студентлары булачак туендыручыны югалту уңаеннан пенсия алучы яшьләргә пенсия акчасын озайту өчен уку йортыннан ПФРга белешмә тапшырырга кирәк.
Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) туендыручыны югалту уңаеннан пенсиягә хокуклы булуын искә төшерә. Балигъ булмаган балалар да шулай дип таныла. 
Туендыручыны югалту буенча пенсия аларга 18 яшькә җиткәнче түләнә. Әмма, әгәр бала укуын көндезге бүлектә дәвам итсә, югары уку йортына яки урта махсус уку йортына укырга кергән, АХК буенча пенсия уку тәмамланганчы дәвам итәчәк (ләкин 23 яшькә җиткәнче озаграк түгел).
Агымдагы елның 1 июненнән туендыручыны югалту уңаеннан пенсияләр түләүнең яңа кагыйдәләре гамәлгә керде, мәктәптә укуын тәмамлаган 18 һәм аннан өлкәнрәк затларга: туендыручыны югалту буенча пенсияләр түләү әлеге категория гражданнарга 1 сентябрьгә кадәр автоматик рәвештә озайтыла. Аннан соң, әгәр алучы тарафыннан вузга яки урта махсус уку йортына көндезге уку формасына керү расланса, пенсия түләү дәвам итәчәк. Укуны көндезге бүлектә пенсия фондының клиентлар хезмәтенә тәкъдим ителгән тиешле белем бирү учреждениесеннән белешмә белән расларга була. Уку йортыннан РПФКА белешмәне бер тапкыр - уку башында китерү җитә. Шуннан студент турында мәгълүмат Пенсия фонды һәм уку йортлары арасында мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында Пенсия фондына биреләчәк. 
РПФның клиентлар хезмәтенә бару өчен алдан кабул итүгә язылырга кирәк. Моның өчен Пенсия фонды сайтында РПФның «кабул итүгә алдан язылу» электрон сервисыннан файдалану уңайлырак. Моның өчен порталда теркәлү кирәк түгел. Сез үзегез өчен уңайлы вакытны сайлый алырсыз. Шулай ук 8 800600 0000 кайнар линия телефоны буенча язылырга мөмкин.
Закон буенча, студент көндезге бүлектән чыгарылса яки 23 яше тулса, пенсия түләү туктатыла. Күрсәтелгән сәбәпләрнең берсе буенча укуны туктату турында шулай ук Пенсия фондына кичекмәстән хәбәр итәргә кирәк.
Россия Пенсия фондының дәүләт хезмәтләреннән һәм сервисларыннан гражданинның шәхси кабинетында сайтта электрон рәвештә файдаланыгыз www.pfr.gov.ru
РПФның ТР буенча бүлекчәсе контакт-үзәге 8 800 6-000-000 
Интернет-ресурслар pfr.gov.ru, sprrt.ru

25/10/2022

РПФ: 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособие

2022 елның 1 гыйнварыннан РПФ 1.5 яшькә кадәрге баланы карау буенча айлык пособие билгели һәм түли. Элегрәк әлеге түләү өчен гражданнар социаль яклау органнарына мөрәҗәгать иткән. Россия Пенсия фондына пособие сорап мөрәҗәгать итәргә хокуклы :
Яр эш бирүчене бетерү яки шәхси эшмәкәр, нотариус яки адвокат буларак эшчәнлекне туктату аркасында, 1,5 яшькә кадәрге баланың эшләмәүче әнисе йөклелек яки бала тудыру вакытында эштән азат ителә.
Яр 1,5 яшькә кадәрге баланың эшләмәгән ата-анасы, шулай ук аның тәрбиячесе яки бала карау отпускында эштән алынган туганы.
Яр 1,5 яшькә кадәрге баланың эшләмәгән ата-анасы, шулай ук аның тәрбиячесе яки туганы.
✅ - Ата-аналар булса, баланың эшләмәгән туганы:
- ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгәнме әллә аларда чикләнгәнме;
- үлгәннәр, үлгән дип игълан ителгәннәр, билгесез югалган дип табылганнар;
- сәләтсез яки чикләнгән эшкә сәләтле дип танылганнар яисә сәламәтлек торышы буенча баланы тәрбияли һәм тәрбияли алмыйлар;
- иректән мәхрүм итү урыннарында җәза үтиләр, сак астындагы урыннарда торалар;
- балаларны тәрбияләүдән баш тарталар яки баш тарталар.

Бала карау буенча Пособие бары тик эшсезлек буенча пособие алмаган очракта гына билгеләнә.
Пособие нинди зурлыкта билгеләнә соң?
✅ Әгәр эштән азат итү йөклелек һәм бала тудыру вакытында булган булса: соңгы ел өчен уртача хезмәт хакының 40% эштән алынганчы. Минималь: аена 7 677,81 сум, максималь дәрәҗәдә: аена 14 166 сум.
✅ Әгәр эштән азат итү бала карау отпускында булган булса: соңгы эш урынында билгеләнгән бала карау буенча айлык пособие күләмендә.
✅ Әгәр эштән азат итү йөклелек вакытында булган булса: аена 7 677,81 сум.
Ярар әгәр тәрбияче көндез укый икән: аена 7 677,81 сум.
✅ Әгәр ата-аналар баланы карый алмый яки теләми икән: аена 7 677,81 сум.

Пособие бала карау өчен бөтен чорда бирелә: туганнан башлап яки отпускның беренче көненнән башлап, балага 1,5 яшь тулган көнне тәмамлана. Пособие һәр балага бирелә, аны карау башкарыла.

Түләүләрне рәсмиләштерү өчен пособие алу хокукын раслаучы гариза һәм документлар белән яшәү урыны буенча Пенсия фондының клиентлар хезмәтенә яки күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризаны бала 1,5 яшькә җиткәннән соң 6 ай эчендә бирергә кирәк. Пособие билгеләү турында карар гариза бирү һәм Пенсия фондына мөрәҗәгать итүченең кирәкле белешмәләрен һәм документларын тапшырганнан соң 10 эш көне эчендә чыгарыла. Гариза буенча карар кабул итү вакыты 20 эш көненә озайтылырга мөмкин, әгәр Пенсия фондына оешмалардан белешмәләр яки түләү хокукын раслаучы гариза бирүчедән Документлар алынмаган булса. Түләү һәр айның 3-25 нче көнендә башкарыла.

Кирәкле документлар:
✅ Бала туу турында таныклык.
Әгәр ата – аналар балигъ булмаган булса – ата-аналар туу турында таныклык яки үлем турында таныклык, шулай ук ана яки ата-ана булу турындагы таныклык-балигъ булмаган ата-аналар өйләнмәгән булса.
✅ Аерылышу турында таныклык – булганда.
✅ Бала алу сертификаты.
✅ Ата – ананы (яисә баланың башка законлы вәкилен) югалган, үлгән дип тану турында суд карары йә баланың ата-анасын сак астында тотуны яки иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәүне раслаучы белешмәләр (ФСИН бирә), йә ананың сәламәтлеге буенча баланы карауны гамәлгә ашыручы опекуннар һәм туганнары өчен карау мөмкинлеге булмавын раслаучы документлар.
✅ Турыдан – туры укыту турында белешмә, шулай ук элек түләнгән студентка йөклелек буенча пособие һәм бала тудыру-студентлар өчен.
✅ Хезмәт кенәгәсеннән сертификатланган Өземтә, соңгы эш урыны, хезмәт хакы, уртача хезмәт хакы турында мәгълүмат.
✅ Икенче ата-ананың бала карау отпускын кулланмавы һәм пособие алмавы турында белешмә.
✅ ИП, нотариус, адвокат буларак эшчәнлекне туктатуны дәүләт теркәвенә алу турында белешмә.
✅ Бала табу буенча элек түләнгән пособие күләме турында белешмә (бала карау буенча ял вакытында эштән азат ителгән затлар өчен).
✅ Эшсезлек буенча пособие алмау турында белешмә.
Бер Федераль салым хезмәте хисабына пособие алмау турында мәгълүмат.
А. ата-ананың һәм баланың бергә яшәве турында документ (әгәр ата-аналар арасындагы никах юкка чыкса).
✅ Баланың үлеме турында таныклык.

25/10/2022

Ел башыннан Татарстанда 20 меңнән артык СНИЛС номеры актив рәвештә рәсмиләштерелгән. Бу хакта Яңа Чишмә районында Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева хәбәр итә. 

Яңа туган баланы теркәлгәннән соң ЗАГС органнарында мәгълүматлар автомат рәвештә Пенсия фондына тапшырыла. Фонд белгечләре СНИЛСны балага мөстәкыйль рәвештә рәсмиләштерә һәм дәүләт хезмәтләре порталында әниләрнең шәхси кабинетына хәбәр җибәрә.
СНИЛС турында мәгълүмат әнигә дәүләт хезмәтләре порталында шәхси профильдә күрсәтелгән анкета мәгълүматлары Россия Пенсия фондына ЗАГС органнарыннан килгән белешмәләр белән туры килә дигән шарт белән килә. Шуңа күрә хатынга фамилиясен алмаштырганда бу мәгълүматны порталда да яңартырга киңәш ителә. Otherwiseгыйсә, баланың СНИЛСы аның шәхси кабинетында чагылырга мөмкин түгел. Әнинең дәүләт хезмәтләре порталында теркәлүе юк икән, РПФ яки КФҮ клиентлар хезмәтенә мөрәҗәгать итеп балага СНИЛС алырга мөмкин. Балаларны кабул иткән гаиләләр өчен СНИЛСның элеккеге гариза бирү тәртибе дә саклана, чөнки кирәкле мәгълүматны уллыкка алучылар үзләре генә тапшыра ала.
СНИЛСны электрон рәвештә яки гади кәгазьдә бастырырга теләгәндә сакларга мөмкин. Шул ук вакытта элек бирелгән иминият таныклыклары гамәлдә булып килә.

24/10/2022

Октябрь аенда мин 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар өчен түләү өчен гариза бирдем. Баламга 8 яшь быелның 5 апрелендә тулды. Нинди чорда миңа 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга айлык акчалата түләү каралган? 

Яңа Чишмә районында Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева әлеге сорауга җавап бирә.

8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балага айлык акчалата түләү бирү тәртибенә һәм шартларына төп таләпләр «8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балага айлык акчалата түләү бирү тәртибенә һәм шартларына төп таләпләрне, әлеге айлык түләүне билгеләү өчен кирәкле документларның (белешмәләрнең) якынча исемлеген раслау турында»09.04.2022 ел, № 630 Россия Федерациясе Хөкүмәте Карары белән билгеләнде.аны билгеләү турында гариза формасына типик гариза".  Әлеге таләпләр белән, 01.10.2022 елдан башлап җибәрелгән гаризалар буенча, әгәр мөрәҗәгать бу айдан соң 6 айдан да соңга калмыйча, 8 яшьтәге балага җиткән айдан башлап, бер тапкыр бирелә. Ягъни, 8 яшькә җиткән айдан айлык акчалата түләүне билгеләү өчен, мөрәҗәгать 8 яшькә җиткән айны истә тотып исәпләнгән 6 айдан да соңга калмыйча башкарылырга тиеш.
Сезнең очракта, ЕДВ хокукына ия булганда, түләү 01.10.2022-30.09.2023 ел чорына билгеләнә, чөнки балага 8 яшь тулган айдан 6 ай үткән (6 айлык счет еллар ирешкәннән башлана), ягъни апрель-1 ай, май - 2 ай, июнь - 3 ай, июль - 4 ай, август - 5 ай, сентябрь - 6 ай).

24/10/2022

Пенсия фондында пенсия грамоталылыгын арттыру кампаниясенә старт бирелде

2022 елның 3 октябрендә Россия Пенсия фонды пенсия грамоталылыгы көне дип игълан итте-бөтен ил буенча махсус урта уку йортларында укучылар һәм студентлар өчен пенсия белән тәэмин итү нигезләре буенча дәресләр узды.
Пенсия фондының Татарстан бүлеге хезмәткәрләре республиканың барлык районнары укучыларына пенсия хокукларының нәрсә икәнлеге, аларның ничек формалашуы һәм нигә бәйле булуы, булачак пенсия турында ни өчен яшьләргә кайгыртырга һәм ни өчен «ак хезмәт хакы»алу мөһимлеге турында сөйли. Пенсия фондының территориаль органнарында укучылар белән Пенсия фондында эшнең ничек оештырылуы һәм аның нинди функцияләрне башкаруы турында экскурсияләр үткәрелә.
"Пенсия грамоталылыгының бердәм көне – чираттагы масштаблы мәгълүмати-аңлату эше өчен мөһим старт. Безнең агарту проектының максаты – яшьләрне социальләштерү: аның конституцион хокукларын яклау һәм яшьләрнең пенсия сәясәтенә активлыгын стимуллаштыру», – дип билгеләп үтте Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин.
Укучыларның һәм студентларның мөстәкыйль дәресләр, «киләчәк пенсия турында» гы уку әсбабы һәм укучыларга пенсияләр турында интернет-ресурс өйрәтү мөмкинлеге барлыкка киләчәк.  Бу сайтта Россия Пенсия системасының ничек оештырылуы һәм булачак пенсияне дөрес формалаштыруны ничек дөрес башларга кирәклеге турында ачык һәм мавыктыргыч формада сөйләнә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, укучы яшьләргә хәбәр итү ел ахырына кадәр дәвам итәчәк.
Яңа Чишмә районында Пенсия грамоталылыгы буенча дәресләр 3 октябрьдә Яңа Чишмә урта мәктәбендә һәм Яңа Чишмә гимназиясендә узды. Ел азагына кадәр РПФ белгечләре районның барлык өлкән сыйныф укучылары белән дәресләр үткәрергә һәм «уку һәм яшәү өчен бар да»пособие тапшырырга ниятли.

24/10/2022

Мин беркайда да эшләмим, узган айда мин бала таптым, зинһар, миңа нинди түләүләр кирәклеген һәм кая барырга кирәклеген әйтегез.
Яңа Чишмә районында Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева әлеге сорауга җавап бирә.

Бала тапкан эшләмәүче гражданнар 1,5 яшькә кадәрге баланы карау буенча пособие алырга хокуклы. Пособие күләме аена 7 677,81 сум тәшкил итә. Әгәр дә баланы караган хатын-кыз оешма бетерелү белән бәйле бала карау отпусклары вакытында эштән алынган булса, пособие күләме соңгы 12 календарь айдагы эш урыны буенча уртача эш хакының 40% тәшкил итә. Шул ук вакытта максималь күләме 15355,62 сумнан артып китә алмый.балага 1,5 яшькә җиткәннән соң 6 айдан да соңга калмыйча ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Шулай ук РПФ органнары бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие дә түли, әгәр ата-ана икесе дә эшләмәсә. Пособие бала туганнан соң 6 айдан да соңга калмыйча мөрәҗәгать иткән очракта билгеләнә.
Бер тапкыр бирелә торган пособие күләме 20472,77 сум тәшкил итә.

24/10/2022

Гыйнварда пенсия һәм социаль иминият фондлары берләшмәсе узачак. Эш бирүчеләр өчен отчет ничек үзгәрәчәк?

2023 елның гыйнварыннан индивидуаль персонификацияле исәпкә алу мәгълүматлары, җитештерүдәге бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминләштерүгә исәпләнгән иминият взнослары турында белешмәләрне дә кертеп, Бердәм мәгълүмат формасы составында күрсәтеләчәк. Белешмәләрнең бердәм формасы составында иминләштерүчеләр тарафыннан Россия социаль фонды органнарына индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу өчен түбәндәге белешмәләр тапшырылачак:
хезмәт эшчәнлеге турында белешмәләр;
гражданлык-хокукый характердагы шартнамәләрне төзү/туктату һәм башка реквизитлар даталары турында белешмәләр;
иминият стажы турында белешмәләр;
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы җитештерүдәге бәхетсезлек очраклары нәтиҗәсендә зыян күргән хезмәткәрләр хакындагы мәгълүматларны публикацияләүне дәвам итә.;
җыелма пенсиягә өстәмә иминият взнослары күчерелгән һәм эш бирүче тарафыннан түләнгән иминләштерелгән затлар турында белешмәләр;
җитештерүдәге бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә исәпләнгән иминият взнослары турында белешмәләр.
Шул ук вакытта 2023 елның 1 гыйнварыннан иминиятләштерүченең Россия Социаль фондына эш факты турында мәгълүмат тапшыру бурычы төшереп калдырыла (СЗВ-М формасы).
237-ФЗ Федераль законның 15 статьясы нигезендә индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу өчен Белешмәләр:
- 2023 елның 1 гыйнварына кадәр тәмамланган хисап чорында Россия Федерациясе Пенсия һәм социаль иминият фондының тиешле органнарына әлеге Федераль закон үз көченә кергән көнгә кадәр гамәлдә булган тәртиптә тапшырыла;
- Мәгълүматларның бердәм формасы 2023 елның 1 гыйнварына кадәр расланачак.

21/10/2022

Индексацияне алу өчен нинди вакытка эштән китәргә кирәк?

Сорауларга Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә.
- Эштән азат ителгәннән соң, эшләгән пенсионерга пенсия, барлык индексацияләрне исәпкә алып, бер айдан соң исәпләнә, ләкин индексацияләнгән күләмдә һәм өстәмә түләү белән өч айдан соң киләчәк

Эшләүче пенсионерлар иминият пенсиясен һәм аңа билгеләнгән түләүне планлы индексацияләрне исәпкә алмыйча ала. Бу закон нормасы иминият пенсияләрен алучыларга гына кагыла һәм социаль пенсияләрне дә кертеп, дәүләт пенсия тәэминаты буенча пенсия алучыларга кагылмый.

Хезмәт эшчәнлеге туктатылганнан соң хезмәт эшчәнлеген башкару чорында булган индексацияләрне исәпкә алып, иминият пенсиясе суммасы, эшен туктаткан айның 1нче числосыннан башлап түләнә. Шул ук вакытта Пенсия фондына гариза бирергә кирәкми, чөнки эш бирүчеләр һәр айның 15нче числосына Россия Пенсия фондына отчет җибәрә һәм эшне башкару фактын автоматик рәвештә билгели. 
РПФ мәгълүматларны эшкәрткәннән һәм исәпкә алганнан соң, иминиятчедән алынган көннән бер ай эчендә, карар кабул ителгән айдан соң, индексацияне исәпкә алып (исәпкә алмыйча) пенсия суммаларын түләү турында тиешле карар кабул итә.

Шулай итеп, эш бирүче эшен туктату һәм ПФР органы тарафыннан карар чыгару турында тиешле мәгълүмат биргәннән соң, пенсионерга, эш чорында узган барлык индексацияләрне исәпкә алып, пенсия түләү гамәлгә ашырылачак. Түләү айдан соң айның 1 нче көненнән башлап башкарылачак. 

Шуңа да карамастан, эштән киткән пенсионерның пенсиясен яңадан исәпләү механизмын аңларга кирәк.

Әйтик, пенсионер октябрьдә эшеннән киткән. Ноябрь аенда Пенсия фондына эш бирүчедән октябрь аена отчет биреләчәк, анда пенсионер әле эшләүче дип санала. Россия Пенсия фонды декабрьдә эшләүче пенсионер саналмаган ноябрь өчен хисап алачак. Гыйнвар аенда РПФ индексацияне яңарту турында Карар кабул итәчәк һәм февраль аенда пенсионер пенсиянең тулы күләмен алачак, шулай ук алдагы өч айда – ноябрь, декабрь, гыйнвар өчен элеккеге һәм яңа пенсия күләме арасындагы акчалата аерманы алачак. Ягъни, пенсионер эштән алынганнан соң өч ай узгач, яңа индексацияләнгән пенсия ала башлаячак, ләкин бу өч ай аңа компенсация биреләчәк.

Әгәр пенсионер күпмедер вакыттан соң эшкә урнашса, аның иминият пенсиясе кимеми инде.

20/10/2022

Электрон хезмәт кенәгәсеннән мәгълүматны ничек алырга була?
Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә.
- Россиялеләрнең электрон хезмәт кенәгәләрен формалаштыру 2020 елның 1 гыйнварыннан башланды. Барлык эшләүче гражданнар өчен дә хезмәт эшчәнлеге турындагы мәгълүматларның яңа форматына күчү ирекле һәм бары тик кеше ризалыгы белән генә тормышка ашырыла. 2021 елдан бирле беренче тапкыр эшкә урнашканнарның эш вакытлары турында барлык мәгълүматлар кәгазь хезмәт кенәгәсен рәсмиләштермичә генә электрон рәвештә алып барылачак. Хезмәт кенәгәсен кәгазь форматта саклау турында гариза биргән кешеләргә эш бирүче электрон китап белән беррәттән хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматларны кәгазь версиягә дә кертүне дәвам итәчәк. Мондый гражданнар киләчәктә хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматларны электрон рәвештә бирү турында язма гариза бирергә хокуклы. Әгәр дә кеше гариза язмаган булса, аның кәгазь эше кала. Электрон форматны сайлаган кешеләр кәгазьгә кире кайта алмаячак инде. Алар кулларына кәгазь хезмәт алачаклар һәм аны рәсми документ буларак өйдә сакларга тиешләр.
ЭТКНЫҢ төп өстенлекләренең берсе-ул эшченең хезмәт стажы турында мәгълүматны югалту куркынычын кире кага. Хәтта эш бирүчене бетергән очракта да, хезмәткәр Россия Пенсия Фондына үзенең хезмәт эшчәнлеге турында тулы мәгълүмат сорый һәм аларны ала ала.
Ул эшчеләргә үз эшчәнлекләре турында мәгълүмат алу өчен даими һәм уңайлы, шулай ук дистанцион эшкә урнашу мөмкинлеге бирә.
Хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматларны «электрон хезмәт кенәгәсеннән өземтә» дәүләт хезмәтләре Порталы аша алырга мөмкин gosuslugi.ru яисә РПФ сайтында "Шәхси кабинет" аша es.pfrf.ru хезмәт эшчәнлеге турындагы мәгълүматлар белән электрон Өземтә pdf-форматында формалаша һәм Россия Пенсия фондының (төбәкара мәгълүмат үзәге) квалификацияле электрон имзасы белән раслана.
Документны стационар компьютерда яки мобиль җайланмада сакларга, кирәк булганда бастырырга яки электрон почта аша җибәрергә мөмкин.
Теләге буенча электрон хезмәт кенәгәсеннән алынган мәгълүматны кәгазь рәвешендә дә мөһер белән алырга мөмкин. Моның өчен Пенсия фондының клиентлар хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә яки эш бирүчегә гариза язарга кирәк. Сорауларга җавапларны 8 800 6-000-000 Бердәм контакт-үзәк номеры (шалтырату бушлай) буенча алырга мөмкин.

Россия Пенсия фондының дәүләт хезмәтләреннән һәм сервисларыннан электрон рәвештә файдаланыгыз
гражданның шәхси кабинетында сайтта www.pfr.gov.ru
РПФның ТР буенча бүлекчәсе контакт-үзәге 8 800 6-000-000
Интернет-ресурслар pfr.gov.ru, sprrt.ru
www.vk.com/pfr_rt, ;
www.ok.ru/group/58408636907571 ;
https://t.me/PFRTATARbot

20/10/2022

Пенсия фонды сайтында шәхси кабинетта ана капиталы калдыклары турында белешмәләр алырга мөмкинме?

Укучыларга Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегенең Яңа Чишмә районы бүлегенең клиент хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә.
Ана (гаилә) капиталы күләме (балансы) турындагы мәгълүматны Фонд сайтында алырга мөмкин (pfr.gov.ru), дәүләт хезмәтләре порталының хисап язмасын кулланып, гражданның шәхси кабинетына кереп һәм дәүләт ярдәменең өстәмә чараларына хокукы булган затларның федераль регистрыннан Мәскәү шәһәренә дәүләт сертификаты бирү турындагы белешмә (Өземтә) заказ биреп.

19/10/2022

80 яшькә җиткән гражданнарның пенсиясе күпме арта һәм аны кем һәм ничек алырга мөмкин?

Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) гамәлдәге законнар нигезендә 80 яшькә җиткән гражданнар өчен картлык буенча иминият пенсиясенә беркетелгән түләү 100% ка арттырылырга тиешлеген искә төшерә.
2022 елның 1 июненнән билгеләнгән түләү 7 220, 74 сум тәшкил итә-мондый суммага картлык буенча иминият пенсиясе күләме арттырылган.
Әлеге яңадан исәпләү автомат режимда башкарыла, түләү киләсе айдан 80 яшькә җиткәннән соң, туганнан соң өстәмә рәвештә башкарыла.
Шуның белән бергә, барысы да тотрыклы түләүне арттыруга дәгъва итә алмый. Әйтик, беренче группа инвалид булган пенсионерлар өчен 80 яшькә җиткәннән соң арттыру билгеләнми, чөнки ул элек җитештерелгән һәм инвалидлык буенча пенсия билгеләгәндә аларга беркетелгән түләү ике тапкыр арттырылган. Социаль пенсияләр яисә туендыручыны югалту уңаеннан пенсия алучыларга шулай ук билгеләнгән түләүне арттыру каралмаган.
Шуның белән бергә, даими карауга мохтаҗ өлкәннәр үзләрен кайгырту буенча компенсация рәсмиләштерергә хокуклы. 80 яшьлек пенсионерны, аның белән туганлык мөнәсәбәтләре булуга карамастан, эшләмәүче һәр кеше карый ала. Эшсезлек буенча пособие алучы пенсионерлар һәм затлар компенсация түләү хокукына ия түгел, чөнки алар югалган хезмәт хакын яки башка керемнәрне компенсацияләү максатларында билгеләнгән пенсия яки эшсезлек буенча пособие рәвешендә социаль тәэминат алучылар булып торалар инде.
Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, эшкә яраксыз граждан белән караучы затның бергә яшәү факты әһәмиятле түгел. Түләү мөрәҗәгать итү тәртибендә билгеләнә.
Исегезгә төшерәбез, гаризаны өйдән чыкмыйча – РПФ сайтында яки дәүләт хезмәтләре порталында, шулай ук Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәтендә бирергә мөмкин.

19/10/2022

Эштән алынганнан соң эшләүче пенсионерның пенсиясе күпме арта? Кайчан арткан пенсияне һәм яңадан исәпләү өчен нинди документлар тапшырырга кирәк?
Укучыларга Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегенең Яңа Чишмә районы бүлегенең клиент хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә.
Эштән азат ителгәннән соң, эшләгән пенсионерга пенсия барлык индексацияләрне исәпкә алып, бер айдан соң бирелә, ләкин индексацияләнгән күләмдә һәм өстәмә түләү белән өч айдан соң киләчәк.
Клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) Яңа Чишмә районында эшләүче пенсионерларның, федераль законнар белән билгеләнгәнчә, иминият пенсиясен һәм аңа план индексацияләрен исәпкә алмыйча, беркетелгән түләүне алуларын искә төшерә. Бу норма иминият пенсияләрен алучыларга гына кагыла.
Хезмәт эшчәнлеге – эш һәм (яки) бүтән эшчәнлек туктатылганнан соң – хезмәт эшчәнлеген башкару чорында булган индексацияләрне исәпкә алып, иминият пенсиясе суммасы, эшен һәм (яки) башка эшчәнлекне туктаткан айның 1нче числосыннан башлап түләнә. Шул ук вакытта Пенсия фондына гариза бирергә кирәкми, чөнки эш бирүчеләр һәр айның 15нче числосына Россия Пенсия фондына отчет җибәрә һәм эшне башкару фактын автоматик рәвештә билгели. Гәрчә граждан пенсия фондына эш башкару (туктату) һәм (яисә) башка эшчәнлек алып бару факты турында гариза бирергә хокуклы.
Пенсия фонды мәгълүматны эшкәрткәннән һәм исәпкә алганнан соң, иминиятчедән алынган көннән бер ай эчендә карар кабул иткән айдан соң килгән индексацияне исәпкә алып (исәпкә алмыйча) пенсия суммасын түләү турында тиешле карар кабул итә.
Әйтик, пенсионер августта эшеннән киткән. Сентябрь аенда Пенсия фондына эш бирүчедән август хисабы чыгачак, анда пенсионер әле эшләүче дип санала. ПФР октябрьдә эшләүче пенсионер саналмаган сентябрь өчен хисап алачак. Ноябрь аенда РПФ индексацияне яңарту турында Карар кабул итәчәк һәм декабрьдә пенсионер пенсия тулы күләмен алачак, шулай ук алдагы өч айда – сентябрь, октябрь, ноябрь айларында элеккеге һәм яңа пенсия күләме арасындагы акчалата аерманы алачак. Ягъни, пенсионер эштән алынганнан соң өч ай узгач, яңа индексацияләнгән пенсия ала башлаячак, ләкин бу өч ай аңа компенсация биреләчәк.
Әгәр пенсионер күпмедер вакыттан соң эшкә урнашса, аның иминият пенсиясе кимеми инде

19/10/2022

Гаилә кереме үзгәрсә, бала өчен түләүне киметергә мөмкинме?

Укучыларга Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегенең Яңа Чишмә районы бүлегенең клиент хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә.
"Исәнмесез, минем ике балам бар, һәм мин президент өчен түлим. Гаилә керемен раслаучы документлар тапшырдым. Ләкин бер ай элек мин эшкә урнаштым, димәк, керем артты. Мондый хәлдә ничек булырга? Хәзер миннән балалар акчасы алачакмы?»
- Юк. Өч түләүне билгеләү өчен гаиләнең ихтыяҗына комплекслы бәя бирелә - йөклелек вакытында, 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге һәм 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга.
Нинди күрсәткечләр тикшерелә:
- гаиләнең җан башына уртача кереме-мөрәҗәгать иткәнче 4 айга кадәрге 12 ай эчендә;
- мөрәҗәгать иткән вакытта гаилә составы;
- мөрәҗәгать иткән вакытта мөлкәтнең булуы;
- нуль кеременең объектив сәбәпләре-хисап чорында.
Түләү 6 яки 12 айга билгеләнә. Уңай карар кабул иткәндә керемнәр, гаилә составы һәм милек исемлеге үзгәрү юкка чыгарылмаячак. Түләү билгеләнгәннән соң бу үзгәрешләр турында хәбәр итү кирәк түгел.
Мәсәлән, әнигә балага 10 ел түләү билгеләнгән. Ике айдан соң ул яңа эшкә урнашты. Гаилә кереме артты һәм яшәү минимумыннан артты. Ләкин балага файда әни билгеләнгән вакыт ахырына кадәр алачак.
Билгеләнгәннән соң түләүне туктату сәбәпләре:
- алучының башка төбәккә күчүе,
- аерылышканнан соң баланың башка ата-анасы белән яшәү урынын билгеләү,
- баланы тулы дәүләт ярдәме алуга бүлү,
- бу балага ата-ана хокукыннан мәхрүм итү,
- кабул итүдән баш тарту,
- алучыны сәләтсез дип тану,
- баланы опекага тапшыру,
- алучыны эзләү яки кулга алу,
- алучының мәҗбүри дәвалау юнәлеше,
- мөрәҗәгать иткәндә дөрес булмаган мәгълүмат бирү,
- алучы яки баланың үлеме.
Яңа срокка түләү билгеләгәндә барлык күрсәткечләр яңадан бәяләнә.

19/10/2022

Әгәр дә банк реквизитлары үзгәрсә яки реквизитларда 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балага айлык түләүләргә гариза биргәндә хата килеп чыкса, нәрсә эшләргә? 
Беренче эш-үз банкыгызда түләү өчен счетыгыз туры киләме-юкмы икәнен ачыклау. Түләү дөнья картасы бәйләнгән яки бернинди карточка да бәйләнмәгән счетка гына бирелергә мөмкин.
Алга таба гаризада реквизитларны үзгәртергә кирәк. Моны Дәүләт хезмәтләре аша түбәндәгечә эшләргә була:
• Шәхси кабинетта «пенсия фонды»ведомствосын сайлагыз
• "8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балага айлык акчалата түләү»пунктын сайлагыз
• »Реквизитларны үзгәртү " хезмәтен кулланыгыз
• Банкны сайлаганда, БИК – банк идентификация кодын, корреспондент счетын тикшерегез
• 20 саннан шәхси счет номерын (исәп-хисап яки бүтән түгел) игътибар белән тутырыгыз.
Җибәргәнче, реквизитларның дөреслеген тагын бер кат тикшерегез һәм РПФКА гариза җибәрегез. Түләүне алу ысулын үзгәртү турындагы гаризаны карау өчен (счеттан яисә Россия почтасы бүлекчәсе аша) 5 эш көне бирелә.

18/10/2022

Стажга 80 яше тулган затны караган чор исәпләнеләме һәм 3 хезмәткә сәләтсезне караган очракта, ул ничек исәпкә алына?

Укучыларга Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегенең Яңа Чишмә районы бүлегенең клиент хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә.
Иминият стажында шул исәптән беренче группа инвалидны караган, 80 яше тулган затны караган чор да исәпләнә. Хезмәткә сәләтсез затлар санына карамастан, иминият стажын исәпләү календарь тәртибендә башкарыла. Тулы календарь ел өчен нисбәт1,8.

18/10/2022

Пенсионерга икенче пенсияне ничек алырга?

Укучыларга Татарстан Республикасы буенча Россия Пенсия фонды Бүлегенең Яңа Чишмә районы бүлегенең клиент хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә
Россия пенсионерларының бер өлеше дәүләттән икенче пенсиягә исәп тота ала.
Искәртеп узабыз, хәрби пенсионерлар өстәмә акчага исәп тота ала, тик бер үк вакытта берничә шартны үтәгәндә генә. 2022 елда икенче Пенсия 61,5 яшькә җиткән ир-атлар һәм 56,5 яшь тулган хатын-кызлар ала ала.
Стажы булу да мөһим шарт булып тора. Көч ведомстволары буенча Пенсия аерым структураларда эшләү өчен билгеләнә. Ә менә икенче пенсия кеше граждан хезмәтендә эшләгән очракта гына билгеләнәчәк.
«Көч ведомствосы (башкача әйткәндә, "гражданка" да стаж) линиясе буенча пенсия билгеләгәндә исәпкә алынмаган иминият стажы булу. 2022 елда ул кимендә 13 ел тәшкил итә һәм 2024 елда ел саен 1 елга 15 елга кадәр артачак», - дип аныкладылар Россия Пенсия фондына.
Тагын бер шарт-закон таләп иткән баллар саны булу. 2022 елда минималь сумма 23,4.
Хәрби пенсионер өчен иминият пенсиясен билгеләү өчен дүртенче шарт булып тиешле еллар эшләгән өчен яки көч ведомствосы линиясе буенча инвалидлык буенча билгеләнгән пенсия булу тора.
Әйтик, хәрби пенсионерларга иминият һәм гомуми хезмәт стажын исәпләгәндә аңа инвалидлык буенча Пенсия билгеләгәнче хезмәт итү чорлары яки тиешле еллар эшләгән өчен пенсия күләмен билгеләгәндә исәпкә алынган хезмәт, эш һәм башка эшчәнлек чор службы кертелми.
Хәрби пенсионерларга картлык буенча иминият пенсиясе беркетелгән түләүне исәпкә алмыйча билгеләнә. Хәрби пенсионерларның иминият пенсиясе дә ел саен индексацияләнә. Әмма икенче пенсия билгеләнгәннән соң хәрби пенсионер гражданлык учреждениеләрендә эшләвен дәвам итсә, аның картлык буенча иминият пенсиясе күләме ел саен 1 августта кире кайтарылырга тиеш.

18/10/2022

Ата-аналардан ана капиталы хисабына фатирдагы өлешен сатып алып буламы?

Укучыларга Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегенең Яңа Чишмә районы бүлегенең клиент хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева җавап бирә.
«Балалы гаиләләргә дәүләт ярдәменең өстәмә чаралары турында» 29.12.2006 елдагы 256-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә ана капиталы акчалары сатып алына торган торак урыны өчен түләүгә җибәрелергә мөмкин. Шул ук вакытта законда ата-аналардан торак алу өчен чикләүләр юк.
Әмма тапшырылган документлардан гаиләнең торак шартларын яхшырту күзәтелергә тиеш. Әгәр бу шарт үтәлмәсә, ана капиталы акчаларын сатып алына торган торак өчен түләүдән баш тарту өчен нигез бар.
Ана капиталы акчаларын торак шартларын яхшыртуга файдалану өчен фатирга милек хокукын алу юлы белән тапшырылган документлардан сатып алына торган өлешнең аерым торак урыны булып торуы каралуы кирәк.
Ана капиталы средстволарын файдаланып сатып алынган торак бина ана капиталы сертификаты хуҗасына, аның хатыны һәм балаларына рәсмиләштерелергә тиеш.

17/10/2022

Инвалид баланы карау өчен ай саен түләүне ничек алырга? Кем аны алырга хокуклы һәм аның зурлыгы нинди?
Түләү 18 яшькә кадәрге инвалид баланы яки I группа инвалидны караган эшләми торган эшкә яраклы гражданнарга билгеләнә. Ата-аналар, уллыкка алучылар, опекуннар һәм попечительләр өчен түләү суммасы 10 мең сум тәшкил итә.
Айлык компенсация инвалид баланың пенсиясе белән бергә түләнә.
Айлык түләүне билгеләү заявка бирү характерына ия, ә 2022 елның 1 гыйнварыннан инвалид балаларга пенсия актив рәвештә, ягъни ата-аналардан Пенсия фондына мөрәҗәгать итмичә билгеләнә.
Айлык түләүгә гаризаны Пенсия фонды сайтындагы Шәхси кабинет аша дистанцион рәвештә бирергә мөмкин https://pfr.gov.ru/. шулай ук яшәү урыны буенча РПФның клиентлар хезмәтенә яки гаризаны почта аша җибәреп мөрәҗәгать итәргә мөмкин.
Хезмәткә сәләтле бер кешегә 18 яшькә кадәрге һәр инвалид балага яки I группа инвалидка карата кайгырту буенча түләүләр билгеләнә. Эшсезлек буенча пособие алучы пенсионерлар һәм гражданнар мондый түләүләрне ала алмыйлар.
Айлык түләүне туктатуга китергән шартлар (мәсәлән, эшкә урнашу) җиткәч, караучы граждан бу хакта РПФның территориаль органына хәбәр итәргә тиеш.
Искәртеп узабыз, I төркем балачактан инвалид балаларны эшкә яраклы башка затлар (ата-аналар түгел) тәрбияли ала, әмма бу очракта түләү күләме ай саен 1200 сум тәшкил итәчәк.
Караган чоры иминият стажын караучыга исәпләнә. Мондый тәрбия елы дәвамында хезмәткә сәләтле затка 1,8 күләмендә пенсия коэффициентлары исәпләнә, аларның суммасына булачак пенсиянең күләме бәйле. Бу чаралар авыру кешене карау сәбәпле эшли алмаучылар һәм, димәк, иминият пенсиясен формалаштыручылар өчен каралган.

17/10/2022

Минем 2022 елның июлендә балам бар иде. Ана капиталы сертификаты миңа рәсмиләштерелгәнме һәм рәсмиләштерелгән булса, мин аны бастыра аламмы?
Сезгә дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетка керергә кирәк, анда сез исемегезгә ана (гаилә) капиталына дәүләт сертификаты турында хәбәр килә.
Шунда ук документны бастыру өчен PDF форматында файллар урнаштырылган, мәсәлән, МСК акчаларын куллану процессында бирү өчен.

17/10/2022

Пенсия фондында күтәрү кампаниясенә старт бирелде
пенсия грамоталылыгы

2022 елның 3 октябрендә Россия Пенсия фонды пенсия грамоталылыгы көне дип игълан итте-бөтен ил буенча махсус урта уку йортларында укучылар һәм студентлар өчен пенсия белән тәэмин итү нигезләре буенча дәресләр узды.
Россия Пенсия фондының Яңа Чишмә районы клиентлар хезмәте Яңа Чишмә урта мәктәбе һәм Яңа Чишмә гимназиясенең өлкән сыйныф укучылары белән очрашты. Алар укучыларга пенсия хокукларының нәрсә икәнлеге, ничек формалашуы һәм ни өчен яшьләргә булачак пенсия турында кайгыртырга кирәклеге һәм ни өчен «ак хезмәт хакы»алу мөһимлеге турында сөйләделәр. 
"Пенсия грамоталылыгының бердәм көне – чираттагы масштаблы мәгълүмати-аңлату эше өчен мөһим старт. Безнең агарту проектының максаты – яшьләрне социальләштерү: аның конституцион хокукларын яклау һәм яшьләрнең пенсия сәясәтенә активлыгын стимуллаштыру", - дип билгеләп үтте клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хираҗева
Укучыларның мөстәкыйль дәресләр, «булачак пенсия турында Бар да» уку пособиесе һәм укучыларга пенсияләр турында интернет-ресурс өйрәтү мөмкинлеге туды.  Бу сайтта Россия Пенсия системасының ничек оештырылуы һәм булачак пенсияне дөрес формалаштыруны ничек дөрес башларга кирәклеге турында ачык һәм мавыктыргыч формада сөйләнә. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, укучы яшьләргә хәбәр итү ел ахырына кадәр районның барлык мәктәпләрендә дә дәвам итәчәк.

06/10/2022

Мобиль кушымта Пенсия фондына кабул итүгә язылырга ярдәм итәчәк

Хәзерге вакытта Россия Федерациясе Пенсия фондының күпчелек хезмәтләрен интернет аша дистанцион рәвештә алырга мөмкин. Әгәр РПФның клиентлар хезмәтенә шәхси мөрәҗәгать итү таләп ителсә, визитның датасын һәм вакытын «кабул итүгә язылу»сервисы планлаштырырга ярдәм итәчәк. Ул Пенсия фонды сайтында да, мобиль кушымтада да тормышка ашырылган.
«РПФ электрон сервислар» бушлай кушымтасы мобиль җайланмалардан файдаланучыларга шәхси шәхси счетларының, билгеләнгән пенсия һәм социаль түләүләрнең торышы турында мәгълүмат алырга, пенсия тупланмаларын иминиятләштерүчегә Россия Пенсия фондына мөрәҗәгать җибәрергә мөмкинлек бирә.
Кушымтада булган сервисларның берсе-Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәтенә кабул итүгә язылу. Моның өчен «кабул итүгә язылырга» бүлегенә керергә, РФ субъектын (Татарстан Республикасын) һәм клиент хезмәтен сайларга, кабул итү темасын һәм Россия Пенсия фондына килү өчен уңайлы датаны һәм вакытны күрсәтергә кирәк. Кабул итү вакытын һәм датасын үзгәртергә, шулай ук кирәк булганда аны «документларны кабул итү һәм заказ бирү язмаларын күчерү/бетерү»бүлегендә кире кагарга мөмкин.
Pfr мобиль кушымтасы iOS һәм Android платформалары өчен кулланыла. Кушымтага беренче кергәндә дүрт санлы пин-кодны мөстәкыйль рәвештә бирергә һәм дәүләт хезмәтләре порталында расланган хисап язмасы ярдәмендә авторизация үтәргә кирәк булачак. Алга таба кушымтага керү өчен пин-кодны кертү җитә.

2023 елның 1 гыйнварыннан соң эш бирүчеләргә хисапларны үзгәртү турында
9 сентябрь 2022 г., җомга 
237-ФЗ номерлы федераль закон белән «мәҗбүри пенсия иминияте системасында индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу турында»1996 елның 1 апрелендәге 27-ФЗ номерлы Федераль законга үзгәрешләр кертелә[1], шул исәптән индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу мәгълүматларын бирү тәртибен һәм срокларын үзгәртүне күздә тота.  
27-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясы нигезендә индивидуаль персонификацияле исәпкә алу мәгълүматлары «җитештерүдәге бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминләштерүгә исәпләнгән иминият взнослары турында»1998 елның 24 июлендәге 125-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә квартал саен тапшырыла торган белешмәләрнең бердәм формасы составында күрсәтеләчәк һөнәри авырулар һәм производствода бәхетсезлек очраклары " темасына семинар узды.
Белешмәләрнең бердәм формасы составында иминләштерүчеләр тарафыннан Россия социаль фонды органнарына индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу өчен түбәндәге белешмәләр тапшырылачак:
хезмәт эшчәнлеге турында белешмәләр;
гражданлык-хокукый характердагы шартнамәләрне төзү/туктату һәм башка реквизитлар даталары турында белешмәләр;
иминият стажы турында белешмәләр;
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы җитештерүдәге бәхетсезлек очраклары нәтиҗәсендә зыян күргән хезмәткәрләр хакындагы мәгълүматларны публикацияләүне дәвам итә.;
җыелма пенсиягә өстәмә иминият взнослары күчерелгән һәм эш бирүче тарафыннан түләнгән иминләштерелгән затлар турында белешмәләр;
җитештерүдәге бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә исәпләнгән иминият взнослары турында белешмәләр.
Шул ук вакытта 2023 елның 1 гыйнварыннан иминиятләштерүченең Россия Социаль фондына эш факты турында мәгълүмат тапшыру бурычы төшереп калдырыла (СЗВ-М формасы).
237-ФЗ Федераль законның 15 статьясы нигезендә индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу өчен Белешмәләр:
- 2023 елның 1 гыйнварына кадәр тәмамланган хисап чорында Россия Федерациясе Пенсия һәм социаль иминият фондының тиешле органнарына әлеге Федераль закон үз көченә кергән көнгә кадәр гамәлдә булган тәртиптә тапшырыла;
- Мәгълүматларның бердәм формасы 2023 елның 1 гыйнварына кадәр расланачак.
[1] алга таба-27-ФЗ номерлы федераль закон.

06/10/2022

Крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыклары тарафыннан мәҗбүри пенсия иминиятенә иминият взнослары түләү турында
КФХ башлыгы шәхси эшмәкәр буларак теркәлгән гражданин була ала.
Россия Федерациясе Салым кодексын куллану максатларында Россия Федерациясе Салым кодексының 11 статьясындагы 2 пункты нигезендә КФХ башлыклары шәхси эшмәкәрләргә карый.
«Һөнәри керемгә салым «махсус салым режимын билгеләү буенча эксперимент уздыру турында»2018 елның 27 ноябрендәге 422-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 1 өлеше нигезендә[1] физик затлар, шул исәптән хосусый эшмәкәрләр дә, физик затларның да НПД махсус салым режимын кулланырга хокуклы.
НПДНЫҢ махсус салым режимын кулланучы КФХ башлыклары иминият взносларын түләүчеләр дип танылмыйлар һәм әлеге махсус режимны куллану чорында үзләре өчен иминият взносларын түләү бурычлары юк.
2001 елның 15 декабрендәге Федераль законның 7 статьясы нигезендә № 167-ФЗ «Россия Федерациясендә мәҗбүри пенсия иминияте турында»махсус салым режимын кулланучы һәм мәҗбүри пенсия иминияте буенча ирекле рәвештә хокукый мөнәсәбәтләргә кермәгән яисә күрсәтелгән Федераль законның 29 статьясы нигезендә мондый хокук мөнәсәбәтләрен туктаткан хосусый эшмәкәрләр иминләштерелгән затларга кермиләр һәм пенсия хокукларын гамәлгә ашыру максатларында тиешле вакыт аралыгында эшләмиләр дип санала (мәҗбүри пенсия иминияте буенча ирекле хокукый мөнәсәбәтләргә кергән күрсәтелгән затлардан аермалы буларак).
Шулай итеп, НПДНЫҢ махсус салым режимын куллана торган КФХ башлыклары, ирекле хокукый мөнәсәбәтләргә керү факты һәм эшчәнлекнең башка төрләрен үтәү турында белешмәләр булмаганда, эшләмәүче гражданнар категориясенә керә һәм иминият пенсиясе суммасы эш һәм (яисә) башка эшчәнлек чорында булган индексацияне исәпкә алып исәпләнгән күләмдә түләнә.
 [1] алга таба- № 422-ФЗ Федераль законы.

06/10/2022

Бала кабул иткәндә бер тапкыр түләү
Татарстан Республикасы буенча Россия Пенсия фонды бүлеге балаларны кабул иткән гражданнар өчен бер тапкыр бирелә торган түләү турында искә төшерә.
Баланы кабул иткәндә бер тапкыр түләү алучылар: баланы кабул итүче, шулай ук опекун, попечитель яки үги ата-ана.
Ел башында уллыкка алынган һәр балага 18886,32 сум һәм уллыкка алынган һәр балага 144 306 сум акча каралган, әгәр аңа 8 яшь тулса яки ул инвалид булса, яки гаиләгә берьюлы берничә бертуган бала кабул ителсә. Март аеннан уллыкка алучылар, индексацияне исәпкә алып, югары күләмдә - 20 472,77 сум һәм 156 428,66 сум акча алалар.
«Пособие алу хокукын раслаучы гариза һәм документлар белән яшәү урыны буенча Пенсия фондының клиентлар хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Моны уллыкка алу турында суд карары үз көченә кергән көннән 6 ай эчендә, опека һәм попечительлек органы опека яки попечительлек билгеләү турында Карар кабул иткән көннән, яисә баланы гаиләгә кабул итү турында килешү төзелгән көннән соң эшләргә кирәк"» - дип билгеләп үтте Татарстан Пенсия фонды идарәчесе Эдуард Вафин
Пенсия фондына гаризаны почта аша җибәрергә мөмкин. Беркетелгән документларның күчермәләре бу очракта нотариаль раслана. Кирәкле документлар - кабул ителгән баланың туу турындагы таныклыгы, бала алу турындагы суд карарының күчермәсе, балага опека билгеләү документы.
Пособие билгеләү турында карар гариза бирү һәм Пенсия фондына мөрәҗәгать итүченең кирәкле белешмәләрен һәм документларын тапшырганнан соң 10 эш көне эчендә чыгарыла. Аерым очракларда гариза буенча карар кабул итү вакыты 20 эш көненә озайтылырга мөмкин, әгәр Пенсия фондына оешмалардан яки гариза бирүчедән түләү хокукын раслаучы документлар алынмаган булса.
Акча түләү турында Карар кабул ителгәннән соң 5 эш көне эчендә түләнә.

06/10/2022

Ана капиталы ярдәмендә кооперативларда торак сатып алу тәртибе гадиләштерелгән 
Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге ана капиталы акчаларын торак-төзелеш яки торак-тупланма кооперативлар аша фатир сатып алуга җибәрү өчен кирәкле документлар исемлеге кыскартылуын хәбәр итә.
Хәзер ана капиталын кооператив фатир сатып алуга салырга теләгән гражданнарга пенсия фондына кооперативның йорт төзелә яки төзелә торган җир участогына хокуклары турында белешмә тапшырырга кирәк булмаячак. Кооператив әгъзасы буларак торак төзү буенча региональ коммерциячел булмаган оешма взнос түләү гаранты булган очраклар да үзгәрешләргә кагылачак. Татарстан Республикасында-ул Дәүләт торак фонды (ДТФ).
Элекке кагыйдәләр буенча, мондый торак сатып алуга ана капиталын салу кыен иде, чөнки региональ программалар кысаларында социаль төзелеш өчен җир участоклары төбәктән коммерцияле булмаган торак оешмаларына түләүсез файдалануга тапшырылды.
"Кооперативлар гражданнарның акчаларын гына туплап, җиргә хокукы булмаганлыктан, РПФның маткапитал акчаларын да әлеге кооперативларның тәкъдим ителгән счетларына, хәтта социаль ипотека программасы буенча да күчерергә хокуклы түгел иде. Хәзер бу кыенлыклар хөкүмәт тарафыннан җайга салынган, бу ана капиталын алучыларның хокукларын якларга һәм алар өчен торак сатып алуны кооперативлар аша гадиләштерергә мөмкинлек бирәчәк», – дип аңлатты РПФның ТР буенча бүлеге идарәчесе.
*РФ Хөкүмәтенең 2022 елның 22 июнендәге 1117 номерлы карары

06/10/2022

Россия Пенсия фонды эшләүче гражданнарга ел саен хезмәт хакы һәм стаж турында белешмәләрне тикшерергә киңәш итә
Пенсия фонды эшләүче гражданнарга ел саен шәхси лицевой счет (ИЛС) торышын тикшерергә тәкъдим итә. 2021 ел өчен стаж һәм хезмәт хакы турында мәгълүмат инде бар.
Электрон хезмәт кенәгәсендәге хезмәт эшчәнлеге турындагы мәгълүматларны кабул итү яки эштән чыгару датасыннан 1-2 тәүлек эчендә чагылдыралар. Әгәр дә сез хезмәт килешүе буенча эшләсәгез яки элек эшләгән булсагыз, хезмәт кенәгәсеннән өземтә алырга мөмкин.
Шәхси лицевой счетта исәпкә алынган стаж, хезмәт хакы, иминият взнослары турындагы мәгълүматларны, шулай ук кабул итү һәм эштән азат итү турындагы электрон хезмәт кенәгәсеннән мәгълүматларны онлайн режимда – дәүләт хезмәтләре Порталы аша тикшереп була (gosuslugi.ru яисә гражданинның шәхси кабинетында Россия Пенсия фонды сайтында (es.pfrf.ru).
Моның өчен «шәхси счет торышы турында мәгълүматлар» һәм «хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматлар»сорарга кирәк.
Югалган яки төгәл булмаган мәгълүматлар ачыкланганда, гражданга, барыннан да элек, дөрес булмаган белешмәләр биргән эш бирүчегә, аларны төзәтү яки тулыландыру максатларында мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу мөмкин булмаса (иминиятче эшчәнлеген туктаткан) – ИЛСНЫ төзәтер өчен Россия Пенсия фонды органнарына шәхсән яки бердәм дәүләт имтиханы аша төзәтмәләрнең дөреслеген раслаучы документлар тапшырып мөрәҗәгать итәргә кирәк.
ИЛСКА кертелгән мәгълүматларның тулы булмавы яки дөрес булмавы пенсия хокукларына һәм булачак пенсия күләменә тәэсир итә ала.

06/10/2022

Кемгә яңа түләү бирелә һәм аны ничек рәсмиләштерергә

1 апрельдән аз керемле гаиләләр 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга айлык акчалата түләү ала ала. Клиентлар хезмәте җитәкчесе (бүлек хокукларында)  
Яңа Чишмә районында Лилия Хираҗева район халкының ничек ярдәм итә алуы турында җентекләп сөйләде.
- Лилия Наил кызы, март аенда президент 8-17 яшьлек балаларга яңа пособие игълан итте. Бу нинди түләү һәм аңа кем хокуклы?
– Бу 2022 елның 1 апреленнән аз керемле гаиләләргә билгеләнәчәк яңа пособие. Мондый түләү элегрәк булмаган-федераль дәрәҗәдә, пособиенең 8 еллыгыннан соң, ялгыз ата-аналар гына алган: икенчесе үлгәч, хәбәрсез югалган, документта күрсәтелмәгән яки алимент турында суд карары булса.
Хәзер 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга пособие өч критерийга туры килгән аз керемле гаиләләр дә ала алачак: гаиләнең җан башына яшәү минимумыннан түбәнрәк кереме; гаиләнең милеге билгеләнгән исемлеккә туры килә һәм гаиләнең өлкән яшьтәге әгъзаларының расланган кереме яки булмавының төп сәбәбе бар.
– Билгеле булганча, түләү рейтинглы булачак. Бу өстенлекне кем һәм нинди зурлыкта ала ала?
- Чыннан да, балага яшәү минимумының яртысы күләмендә түләнә торган ялгыз ата-аналарга пособиедән аермалы буларак, яңа түләү югарырак булырга мөмкин. Пособие күләме төбәктәге балалар өчен яшәү минимумының 50, 75 яки 100% тәшкил итәчәк: 50% – база күләме, 5216,50 сум; 75% – күтәрелгән күләм, 7824,75 сум – база күләмен билгеләгәндә җан башына уртача керем әле яшәү минимумына җитмәгән булса
җан башына минимум; 100% – максималь зурлык, 10433 сум, – әгәр җан башына уртача керем әле халыкның җан башына яшәү минимумына җитмәгән булса.
- Димәк, пособие күләме гаиләнең мохтаҗлык дәрәҗәсенә бәйле. Түләү билгеләгәндә нинди керемнәр исәпкә алына?
- Ялгыз ата-аналарга түләү кагыйдәләре белән чагыштырганда, керемнәр исемлегенә хезмәт хакы, премияләр, акчалата канәгатьлек, пенсия һәм пособиеләр, стипендияләр, алиментлар, шулай ук бизнес, банк кертемнәре, милекне сату һәм арендалау керемнәре керә. Гаилә ихтыяҗын комплекслы бәяләгәндә, социаль ярдәмнең максатчан чаралары, мәсәлән, узган чорда шул ук балага бер тапкыр бирелә торган айлык түләүләр, җирле бюджетлардан бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм, социаль контракт кысаларында түләүләр, Күмү һәм яшәү, сәламәтлеккә һәм мөлкәткә зыян өчен компенсацияләр өчен пособие исәпкә алынмый.
-Гаилә әгъзаларының берсенең табышы булмаса, ничек була соң?
– Бу пособиене билгеләгәндә нуль Кереме кагыйдәсе кулланыла. Эшче гаилә әгъзаларының барысы да исәпләнгән чорда керем булырга тиеш, яисә ким дигәндә 10 ай эчендә аның булмавының төп сәбәпләре. Нигезле сәбәпләр булып, мәсәлән, 6 айга кадәр эшсезлек статусы, 3 айдан артык өзлексез дәвалау, хәрби хезмәт, иректән мәхрүм итү, балигъ булмаган баланың бердәнбер ата-анасы статусы (ата-аналар өчен) һәм башкалар санала. Дөрес сәбәпләр ата-аналарның икесендә дә төрле комбинациядә булырга мөмкин. Әгәр дә бу исемлектән сәбәп юк икән, керем дә ташламалардан баш тартачак.
- Пособие ничек түләнәчәк?
– Айлык акчалата түләү 12 айга билгеләнә, аннан соң гражданга яңа гариза бирергә кирәк. Пособие алу өчен «Тынычлык» картасын яисә картасыз счет булдырырга кирәк. Шулай ук почта бүлекчәләренә пособие китерү дә бар.
- Пособие билгеләүне сорап мөрәҗәгать итү тәртибе нинди?
- Пособие сорап 2022 елның 1 маеннан мөрәҗәгать итәргә була, 1 апрельгә балага 8 яшь тулса да, 17 яшь тулмаса да. Түләү 2022 елның 1 апреленнән башлап билгеләнәчәк, ягъни май аенда мөрәҗәгать иткәндә, беренче сумма ике ай эчендә киләчәк. Гаризаны электрон рәвештә дәүләт хезмәтләре Порталы аша бирү уңайлырак. Бу очракта гражданин мөрәҗәгатьне эшкәртүнең барышы турында автоматик хәбәрләр ала алачак.

06/10/2022

Россия Пенсия фонды сайтында тавыш ассистенты хезмәтләреннән файдаланыгыз
Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге искәртеп узганча, хәзер Россия Пенсия фондының рәсми сайтында бастырып чыгарыла торган барлык материаллар www.pfr.gov.ru гражданнар укый гына түгел, тыңлый да ала. Бу аеруча күрү сәләте начар булган һәм электрон җайланмадан текстны кабул итү авыр булган кешеләргә кирәк.
         Өчен тавыш бирү текст сайтында, кирәк:
- «начар күрүчеләр өчен " менюсын ачу. Моның өчен битнең өске өлешендә «AA " басыгыз,
– кызыксындырган текст фрагментын яктырту;
- «уйна» төймәсенә басыгыз (►).
         Тавыш ярдәмчесе репродукцияне туктатырга һәм бүлеп бирелгән текстны яңадан тыңларга мөмкинлек бирә, яңалыклар яки тематик мәкаләләр, шулай ук кыска текстлар (Сайт бүлекләренең исеме, бит менюсы һ.б.) яңгырый.
         Кайбер очракларда компьютерда урнаштырылган браузер яки антивирус тавыш ярдәмчесе эшен тыя ала. Моны булдырмас өчен, браузер һәм антивирус көйләүләрен дөрес күрсәтергә кирәк, мәсәлән, пенсия фонды сайты өчен поп-попны сүндерү.
         Хезмәтләрдән һәм дәүләт хезмәтләреннән Россия Пенсия фонды сайтында файдаланыгыз һәм пенсия һәм социаль тәэминат турында иң актуаль мәгълүмат алыгыз.

06/10/2022

1,5 яшькә кадәрге баланы карау өчен айлык пособие алучылар кемнәр алар? 

• Эш бирүчене бетерү яки шәхси эшкуар, нотариус яки адвокат буларак эшчәнлекне туктату аркасында йөклелек яки бала тудыру вакытында 1,5 яшькә кадәр эшсез калган ана. 
• 1,5 яшькә кадәрге баланың эшләмәгән ата-анасы, шулай ук аның тәрбиячесе яки бала карау отпускында эштән алынган туганы. 
• 1,5 яшькә кадәрге баланың эшләмәгән ата-анасы, шулай ук аның тәрбиячесе яки туганы. 
* Ата-аналар булса, баланың эшләмәгән туганы: 
- ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгәнме әллә аларда чикләнгәнме; 
- үлгәннәр, үлгән дип игълан ителгәннәр, билгесез югалган дип табылганнар; 
- сәләтсез яки чикләнгән эшкә сәләтле дип танылганнар яисә сәламәтлек торышы буенча баланы тәрбияли һәм тәрбияли алмыйлар; 
- иректән мәхрүм итү урыннарында җәза үтиләр, сак астындагы урыннарда торалар; 
- балаларны тәрбияләүдән баш тарталар яки баш тарталар. 
Мөһим! 
Бала карау буенча Пособие бары тик эшсезлек буенча пособие алмаган очракта гына билгеләнә.
--

16/09/2022

РФ Дәүләт хезмәтләре порталында 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге һәм йөкле хатыннарга айлык түләүләргә гаризалар кабул итү дәвам итә 

Йөклелекнең иртә срокларына баскан хатын-кызларга яки сигез-уналты яшьлек балаларны тәрбияләүче ялгыз ата-аналарга айлык пособие алу өчен дәүләт хезмәтләре Порталы аша гариза бирергә мөмкин.
Гариза формалары порталның төп битендә урнаштырылган. Закон тарафыннан мондый пособиеләргә гаризаларны карау өчен максималь срок билгеләнде-30 эш көненә кадәр. Бу вакыт эчендә пенсия фонды белгечләре башка ведомстволар белән хезмәттәшлек кысаларында кирәкле мәгълүматларны мөстәкыйль җыячаклар.
Шуңа күрә, күпчелек очракта, түләүләр билгеләүне сорап мөрәҗәгать иткәндә, электрон гариза җитәрлек. Россия Пенсия фондына документларны бер ата-ана (опекун, попечитель) хәрби, коткаручы, полиция хезмәткәре яки башка көч ведомствосы хезмәткәре булса, шулай ук гаиләдә кемдер стипендия, грантлар һәм фәнни яки уку йортының башка түләүләрен алса, тапшырырга кирәк булачак.
Электрон гариза тутырганда дөрес мәгълүмат бирү мөһим. Гаризада хата җибәрелсә, Пенсия фонды аны эшләп бетерергә кире кайтарачак, аңа биш эш көне бирелә. Әйтик, еш кына бала туу турында акт язмасы номеры урынына ата-аналар туу турында таныклык номерын язалар, алиментларны түләтү турында суд карары яки исәпкә баскан йөкле хатын күзәтелгән медицина учреждениесе атамасы күрсәтмиләр.
Пособие алу өчен мөһим шарт-гаилә кеременең күләме. Кагыйдәләр буенча, ул гаиләнең һәр әгъзасына РФ субъектында җан башына яшәү минимумыннан артмаска тиеш. Татарстан Республикасында 2022 елда ул 11832 сум тәшкил итә. Шулай ук түләүләргә хокукны билгеләгәндә мохтаҗлыкка комплекслы бәя бирелә. Мәсәлән, күчемсез милек объектлары, транспорт чаралары, кертем күләме һәм башка күрсәткечләр исәпкә алына.

16/09/202

8-17 яшьлек 1 октябрьгә кадәрге балаларга түләү өчен гариза бирү турында


Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) район халкына 1 октябрьгә кадәр тапшырылган 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларга түләү гаризалары буенча акча 2022 елның 1 апреленнән түләнәчәк дип искәртә, түләү балага сигез яшь тулган айдан исәпләнә.
Әгәр гариза 1 октябрьдән соң бирелсә, түләү бер айдан бирле башкарылачак.
Бүгенге көндә бу пособие аз керемле гаиләләргә мохтаҗлыкны исәпкә алып билгеләнә, әгәр бер кешегә айлык керем җан башына төбәк яшәү минимумыннан артмаса. Татарстан Республикасында 1 июньнән пособие күләме 11 832 сум тәшкил итә.
Мөлкәтне комплекслы бәяләү үткәрелә. Әгәр дә олы гаилә әгъзаларының керемнәре җитмәсә, аларның булмавының объектив сәбәпләрен күрсәтергә кирәк. Айлык пособие күләме гаилә кеременә бәйле һәм бу төбәктә балага яшәү минимумының 50 %, 75% яки 100% тәшкил итә ала.
Татарстан Республикасында бу-5738 сум, 8607 сум яки 11476 сум.

16/09/2022

Татарстанлылариндивидуальэшмәкәрләренеңбалаларукытуһәмкараухезмәтләреөченана капиталы беләнтүли ала

Татарстанның Пенсия фонды бүлегехәбәриткәнчә, Пенсия фонды 15 августтангаиләләрнеңана капиталы беләнэшмәкәрләрачканбалаларбакчаларыһәммәктәпләрдәшәхсихезмәткүрсәтүләрөчентүләүтурындагыгаризаларынкарыйбашлады. Ата-аналархәзершулайукбалаларнышәхсиукытучылардаукытканһәмшәхсиэшмәкәрбуларакагентлыкларһәмняняларкүрсәтәторганхезмәтләргәтүләүөченанакапиталынфайдалана ала. Моңакадәрсанапүтелгәнхезмәтләрюридикзатлартарафыннантәкъдимителгәночрактагынаана капиталы акчасыбеләнтүләргәмөмкиниде.

Шунысынбилгеләпүтәргәкирәк, анакапиталын физик затларныңхезмәткүрсәтүләренәикешартүтәлгәндәкулланыргамөмкин. Беренчесе - килешүтөзегәнкешенеңшәхсиэшмәкәр статусы булу. Мондыйочрактаүзмәшгульлексыйфатындатеркәлүгенәҗитми. Шуңакүрә капитал акчасынһөнәрикеремгәсалымтүләүче  яки гомумәнберкайда да теркәлмәгәншәхси репетитор хезмәтенәтүләүгәтотаргаярамый.

Икенчешарт - эшмәкәрнеңмәгарифэшчәнлегенәдәүләтлицензиясебулу. Улбаланышәхсимәктәптәукыту яки балаларбакчасындатәрбияләүгәгенәтүгел,  бала укытучыбеләниндивидуальшөгыльләнгәняисә  бала карауга няня яллаганочракларга да кагыла.

          "Якынлашыпкилүчеяңаукуелыалдыннанана капиталы  беләнэшитүмөмкинлекләренкиңәйтүурынлы. Балаларбакчалары, секцияләрһәминдивидуальэшкуарлароештыргандәресләрөченана капиталы беләнтүләү - ана капиталы мөмкинлекләренсизелерлекарттыруул”, - диде Россия Пенсия фондының Татарстан РеспубликасыбуенчаБүлекчәсеидарәчесе Эдуард Вафин.

Эшмәкәрләрнеңхезмәткүрсәтүләреөченанакапиталынфайдалануукыганөчен стандарт буенчатүләүтәртибеннәнбернибеләндәаерылмыйдиярлек.  Ата-аналарга Пенсия фондына бары ике документ тапшырыргакирәк. Хезмәткүрсәткәнөчен шәхсиэшмәкәрбеләнбәянекүрсәтептөзелгәнкилешүһәм  капитал акчасыншулмаксаткафайдаланунысорапязылгангариза. Документлар Пенсия фондының клиент хезмәтләрендәһәмана капиталы буенчахезмәтләркүрсәтәторганкүпфункциялеүзәкләрдә кабул ителә.

         Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы яки Пенсия фонды сайты аша да җибәрергә мөмкин. Әмма сертификат хуҗасына шуннан соң Пенсия фондына килешүнең оригиналын тапшырырга кирәк булачак, чөнки, мәктәпләр һәм уку йортларыннан аермалы буларак, шәхси эшмәкәр белән Пенсия фонды арасында мәгариф  өлкәсендә үзара хезмәттәшлек турында төзелгән килешү юк. Шуңа күрә фонд хезмәткәрләренә килешү төзүченең эшмәкәр буларак теркәлгәнен һәм мәгариф эшчәлегенә лицензиясе булу-булмавын ведомствоара хезмәттәшлек буенча тикшерергә кирәк булачак.

           "Шәхси балалар бакчасы, няня хезмәтләре яки мәктәпкәчә программалар буенча укытуга капитал акчасы белән түләү килешүен  ата-аналар капитал алган бала туганнан соң ук төзеп куя алалар. Төп һәм өстәмә белем бирү программалары буенча килешү балага өч яшь тулгач кына төзелә. Һәр ике очракта да  акчаны гаиләдәге теләсә кайсы балага кулланырга мөмкин”, - дип билгеләп үтте Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча Бүлекчәсе идарәчесе Эдуард Вафин.           

           Исегезгә төшерәбез, ана капиталын балаларны укытуга юнәлдерү аны торак шартларын яхшыртуга файдаланудан соң  икенче урында тора. Барлык вакыт эчендә Татарстанда 36 мең гаилә  ана капиталын  мәгариф өчен түләүгә җибәрде.

26/08/2022

Электрон хезмәт кенәгәсе-уңайлы, ышанычлы һәм аңлаешлы

Быел мин университетта укып чыктым һәм белгечлек буенча эшкә урнашырга җыенам. 2021 елдан башлап эшкә беренче тапкыр урнашканнарның эш чоры турындагы барлык мәгълүматлар кәгазь хезмәт кенәгәсен рәсмиләштермичә генә электрон рәвештә генә алып барылачак, дип ишеттем. Шулаймы бу? Электрон хезмәт кенәгәсеннән мәгълүматны ничек алам?
Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе(бүлек хокукларында) Лилия Хираҗева җавап бирә.
- Россиялеләрнең электрон хезмәт кенәгәләрен формалаштыру 2020 елның 1 гыйнварыннан башланды. Барлык эшләүче гражданнар өчен дә хезмәт эшчәнлеге турындагы мәгълүматларның яңа форматына күчү ирекле һәм бары тик кеше ризалыгы белән генә гамәлгә ашырыла. 2021 елдан башлап беренче тапкыр эшкә урнашканнарның эш чоры турындагы барлык мәгълүматлары бары тик кәгазь хезмәт кенәгәсен рәсмиләштермичә генә электрон рәвештә генә алып барылачак. Хезмәт кенәгәсен кәгазь форматта саклау турында гариза бирүчеләргә эш бирүче электрон китап белән беррәттән хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматны кәгазь версиягә кертүне дәвам итәчәк. Мондый гражданнар алга таба да хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматларны электрон рәвештә бирү турында язма гариза бирергә хокуклы. Әгәр кеше болай да гариза язмаган икән, аның кәгазь хезмәте кала. Электрон форматны сайлаган кешеләр кәгазьгә әйләнеп кайта алмый инде. Кәгазь хезмәт кенәгәсен алар кулына алачак һәм аны элеккеге стажын раслаучы рәсми документ буларак сакларга тиеш.
 Моның төп өстенлекләреннән берсе-хезмәткәрнең үз хезмәт стажы турында мәгълүматны югалту куркынычы. Хәтта эш бирүче юкка чыккан очракта да, хезмәткәр РПФКА үз хезмәт эшчәнлеге турында тулы мәгълүмат соратып алырга һәм аларны алырга мөмкин.
Ул тәэмин итә хезмәткәрләренә даими һәм уңайлы керү турында мәгълүмат үз хезмәт эшчәнлеге, шулай ук мөмкинлеге дистанцион эшкә урнашу.
 Хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматны Дәүләт хезмәтләре Порталы аша «электрон хезмәт кенәгәсеннән өземтә " нә заказ биреп алырга мөмкин gosuslugi.ru яки РПФ сайтында «Шәхси кабинет» аша es.pfrf.ru хезмәт эшчәнлеге турындагы белешмәләр белән электрон Өземтә pdf-форматта формалаштырыла һәм РПФ ХМҮнең (төбәкара мәгълүмат үзәге) квалификацияле электрон имзасы белән көчәйтелгән раслана.
Документны стационар компьютерда яки мобиль җайланмада саклап калырга, кирәк булган очракта бастырып чыгарырга яки электрон почта аша җибәрергә мөмкин.
 Электрон хезмәт кенәгәсеннән мәгълүматны шулай ук кәгазьдә дә алырга мөмкин. Моның өчен Пенсия фондының клиент хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә яки эш бирүчегә гариза язарга кирәк. Сорауларга җавапларны гражданнар белән үзара бәйләнеш Бердәм контакт-үзәгенең 8 800 6-000-000 (шалтырату бушлай) номеры буенча алырга мөмкин.

24/08/2022

8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар өчен түләү алучылар Пенсия фондына аны алу ысулын үзгәртү турында хәбәр итә алалар

Түләү ысулын үзгәртү өчен гаризаны «дәүләт хезмәтләре» порталында «реквизитларны үзгәртү» хезмәтеннән файдаланып бирергә мөмкин https://www.gosuslugi.ru/10626/1. түләү өчен барлык мәгълүматны яңадан тутырырга кирәкми-бары тик яңа реквизитлар гына.
Мөһим!
Реквизитларны үзгәртү турында гаризаны элек «Госуслуги»порталында бу түләү өчен гариза биргән ата-ана яки опекун бирә.
Гариза җибәрер алдыннан реквизитларның дөреслеген тикшерегез. Сайлаганда банк берсе исемлектән тикшерегез: номеры счеты, состоящая берсе 20 Сан, БИК; корсчет.
Уточните үз банкында, туры килә микән сезнең хисабына өчен түләү кабул итү.
Түләү булырга мөмкин зачислен гына хисабына, аның белән бәйле Карта Дөнья яки түгел привязаны бернинди карта.
Шулай ук гаризаны яшәү яки тору урыны буенча РПФ клиентлар хезмәтенә дә тапшырырга мөмкин. Моның өчен кабул итүгә язылырга, билгеләнгән вакытка килергә һәм гариза язарга кирәк.

24/08/2022

РПФ: бала карау буенча 1,5 яшькә кадәр пособие

 

  

2022 елның 1 гыйнварыннан РПФ бала карау буенча 1.5 яшькә кадәр пособие билгели һәм түли. Элегрәк бу түләү өчен гражданнар социаль яклау органнарына мөрәҗәгать иткән иде. Пенсия фондына пособие сорап мөрәҗәгать итәргә хокуклы : 

✅Эш бирүчене бетерү яки шәхси эшмәкәр, нотариус яки адвокат буларак эшчәнлек туктатылу сәбәпле, йөклелек яки декрет ялы вакытында эштән азат ителгән эшсез ана. 

✅Баланың 1,5 яшькә кадәр эшләмәүче ата-анасы, шулай ук аның опекуны яки туганы, бала карау буенча ял вакытында эштән азат ителгән. 

✅"Татар-информ" мәгълүмат агентлыгы 

✅Баланың эшләмәүче туганы, әгәр ата-аналар: 

- ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән яки аларда чикләнгән; 

- үлделәр, үлделәр, дип игълан ителделәр, билгесез булмаган дип танылды; 

- эшкә яраксыз яки чикләнгән эшкә яраксыз дип танылдылар йә сәламәтлеге буенча баланы тәрбияли һәм карап тота алмыйлар; 

- иректән мәхрүм итү урыннарында җәза үтәләр, сак астында тоту урыннарында торалар; 

- балалар тәрбияләүдән баш тарталар яки баш тарталар.  

  

 Бала карау буенча Пособие бары тик эшсезлек буенча пособие алмаган очракта гына билгеләнә. 

Пособие нинди күләмдә билгеләнә? 

✅Эштән азат ителү йөклелек һәм бала табу буенча ял вакытында булган: соңгы елда уртача хезмәт хакының 40% ы эштән киткәнче. Минималь: аена 7 677,81 сум, максималь: аена 14 166 сум. 

✅Эштән азат ителү бала карау буенча ял вакытында: бала карау буенча соңгы эш урынында билгеләнгән айлык пособие күләмендә булган. 

✅Эштән азат ителү йөклелек вакытында булган: аена 7 677,81 сум. 

Ухаж әгәр укучы көндезге укый икән: аена 7 677,81 сум. 

✅Әгәр ата-аналар бала карый алмый яки карый алмый икән: аена 7 677,81 сум. 

  

Пособие бала карау чорында бирелә: тумыштан башлап яки бала карау буенча ялның беренче көненнән алып, балага 1,5 яшь тулганчы. Пособие тәрбияләнә торган һәр балага бирелә. 

  

Түләүләрне рәсмиләштерү өчен гариза һәм пособие хокукын раслаучы документлар белән яшәү урыны буенча Пенсия фондының клиентлар хезмәтенә яки күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризаны бала 1,5 яшь тулганнан соң 6 ай эчендә тапшырырга кирәк. Пособие билгеләү турындагы карар гариза һәм Пенсия фондына гариза бирүче оешмаларның һәм документларының кирәкле белешмәләре кергән көннән 10 эш көне эчендә чыгарыла. Гариза буенча карар кабул итү срогы 20 эш көненә озайтылырга мөмкин, әгәр Пенсия фондына оешмалардан мәгълүмат яки мөрәҗәгать итүчедән түләү хокукын раслаучы документлар килмәсә. Түләү һәр айның 3-нче саныннан 25-нче санына кадәр башкарыла. 

  

Кирәкле документлар: 

✅Бала туу турында таныклык. 

Әгәр ата-аналары балигъ булмаган балалар – туу турында таныклык яки үлү турында таныклык, шулай ук ана булу яки ата булу турында таныклык-әгәр балигъ булмаган ата-ана никахта тормаса.  

✅Аерылышу турында таныклык-булганда. 

✅Баланы уллыкка алу турында таныклык. 

✅Ата-ананы (яки башка законлы вәкилен) вафат булмаган дип тану турында суд карары йә ата-ананың сак астында булуын яки аның иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәвен раслаучы белешмәләр (ФСИН бирә), йә ананың сәламәтлеге буенча баланы карап тоту мөмкинлеген раслаучы документлар-баланы фактта караучы опекуннар һәм туганнар өчен. 

✅Белешмә турында укыту буенча көндезге формада, шулай ук элегрәк түләнгән студентка пособие буенча йөклелек һәм бала табу-студентлар өчен. 

✅Хезмәт кенәгәсеннән, хәрби билеттан алынган өземтә Соңгы Эш, хезмәт урыны, уртача хезмәт хакы турында мәгълүмат. 

✅Икенче әти-әнисенең бала карау буенча ялны кулланмавы һәм пособие алмавы турында белешмә. 

ИП хосусый эшмәкәр, нотариус, адвокат буларак эшчәнлекнең туктатылуын дәүләт теркәве турында белешмә. 

✅Йөклелек һәм бала табу, бала карау буенча элек түләнгән пособие күләме турында белешмә (бала карау буенча отпуск чорында эштән азат ителгән затлар өчен). 

✅Эшсезлек буенча пособие алу турында белешмә. 

✅Татарстан Республикасы Президенты р.н. Миңнеханов катнаша. 

✅Ата-ана һәм баланың уртак яшәү турында Документ (әгәр ата-аналар арасында никах өзелә икән). 

✅Баланың үлеме турында таныклык. 

24/08/2022  

 

Эшләүче пенсионерларга пенсияне индексацияләү тәртибе

Редакциягә эшләүче пенсионерлардан эштән азат ителгәннән соң пенсияне индексацияләү вакыты һәм тәртибе турында сораулар килү дәвам итә. Укучыларның сорауларына Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәте җитәкчесе Лилия Хиразева җавап бирә.
-Эшләгән пенсионерга эштән киткәннән соң пенсия барлык индексацияләрне исәпкә алып, эштән киткән айдан соң килгән айдан исәпләнә, ләкин индексацияләнгән күләмдә һәм өстәмә түләү белән өч айдан соң киләчәк

Эшләүче пенсионерлар иминият пенсиясен һәм аңа беркетелгән түләүне план индексацияләрен исәпкә алмыйча алалар. Әлеге закон нормасы иминият пенсияләрен алучыларга гына кагыла һәм социаль пенсияләрне дә кертеп, дәүләт пенсия тәэминаты буенча пенсия алучыларга кагылмый.

Хезмәт эшчәнлеге туктатылганнан соң, хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыру чорында урыны булган индексацияләрне исәпкә алып, эш туктатылган айдан соң килүче айның 1нче числосыннан башлап түләнә. Шул ук вакытта Пенсия фондына гариза бирергә кирәкми, чөнки эш бирүчеләр һәр айның 15 числосына кадәр ПФРга хисап җибәрәләр һәм эшне башкару факты автомат рәвештә билгеләнәчәк. 
РПФ мәгълүматларны эшкәртү һәм исәпкә алганнан соң, аларны иминләштерүчедән алган көннән бер ай эчендә, карар кабул ителгән айдан соң килүче айдан индексацияне исәпкә алып, пенсия суммасын түләү турында тиешле карар кабул итә.

Шулай итеп, эш бирүче тарафыннан эшне туктату һәм карар чыгару турында тиешле белешмәләр тапшырганнан соң пенсионерга, аның эшләгән чорында узган барлык индексацияләрне исәпкә алып, пенсия түләнәчәк. Түләү эштән азат итү аеннан соң килгән айның 1 нче числосыннан башлап башкарылачак. 

Шуңа да карамастан, эштән киткән пенсионерның пенсиясен яңадан исәпләү механизмын аңларга кирәк.

Әйтик, пенсионер август аенда эштән киткән. Сентябрь аенда Пенсия фондына эш бирүчедән август ае өчен хисап кайтарылачак. Октябрьдә ПФР сентябрь ае өчен хисап алачак, анда пенсионер эшләми инде. Ноябрь аенда РПФ индексацияне яңарту турында Карар кабул итәчәк, һәм декабрь аенда пенсионер пенсиянең тулы күләмен, шулай ук алдагы өч ай – сентябрь, октябрь, ноябрь өчен пенсиянең элекке һәм яңа күләме арасындагы аерманы алачак. Ягъни пенсионер эштән киткәннән соң өч айдан соң пенсиянең яңа индексацияләнгән күләмен ала башлаячак, тик бу өч ай аңа компенсацияләнәчәк.

Әгәр пенсионер күпмедер вакыттан соң яңадан эшкә урнашса,аның иминият пенсиясе кимемәячәк.

23/08/2022

 

Пенсия турында алдан хәбәр итү һәм билгеләү 

«бер клик».

 

 

2022 елның гыйнварыннан пенсия фонды пенсияләрне автомат рәвештә билгеләүгә кереште. Картлык буенча иминият пенсиясе, вакытыннан алда пенсиягә чыгу хокукы булган гражданнардан тыш, дәүләт хезмәтләренең бердәм порталын кулланып, электрон документ рәвешендә билгеләп кую турында гариза белән мөрәҗәгать иткән РФ гражданнарына автомат режимда билгеләнергә мөмкин. 

2022 елда автомат режимда картлык буенча иминият пенсиясен билгеләү шартлары түбәндәгечә: гражданнарга пенсия яшенә (хатын-кызларга-56, 6 ай, 61 яшь һәм 6 ай) ир-атларга 13 елдан да ким булмаган һәм 23,4 пенсия коэффициенты булырга кирәк. 

Әлеге шартларны үтәгәндә һәм пенсия фонды тарафыннан бирелгән мәгълүматларны тикшергәндә, мөрәҗәгать итүче шәхси кабинетка пенсия билгеләү турында электрон рәвештә хәбәрнамә алачак. Гражданинның пенсияне билгеләүгә ризалыгыннан соң, ул мөрәҗәгать иткән көннән, әмма пенсия белән тәэмин итүгә хокук барлыкка килүдән элек билгеләнмәгән. Шуннан соң пенсия билгеләү турында мәгълүмат дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта да пәйда булачак. 

Исегезгә төшерәбез, нинди дә булса гамәлләр кабул итеп, булачак пенсиянең күләменә алдан йогынты ясау өчен, 2022 елның 1 гыйнварыннан «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» гы 153-ФЗ номерлы яңа Федераль закон үз көченә керде. 

Ничек мәгълүмат бирү бара. 

Һәр 3 ел саен, 45 һәм 40 яшь тулган елдан башлап, ир-атлар һәм хатын-кызлар тарафыннан картлык буенча иминият пенсиясенең фаразланган күләме һәм пенсия тупланмалары суммасы турында хәбәр ителәчәк. 

Мәгълүмат дәүләт хезмәтләре порталында Шәхси кабинет аша үткәрелә, ә әгәр гражданнарның ЕСИА да теркәлүе булмаса, алар бу мәгълүмат артыннан Россия Пенсия фондының клиентлар хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Билгеләнгән пенсия яшенә җиткәнгә 60 һәм 65 ел (хатын-кызлар һәм ир-атлар) пенсия билгеләү шулай ук актив тәртиптә һәм автомат режимда узачак. Гражданин исә пфка үзенең билгеләнешенә ризалык алуы турында хәбәр генә калачак. Пенсия "бер клик" дип атала. 

Бүгенге көндә формалашкан пенсия һәм пенсия тупланмалары күләме турындагы мәгълүматны 40 яшьлек хатын-кыз һәм 45 яшьлек ир-атлар ир-атлар эшләгән көнгә 19 меңнән артык кеше алды. 

Пенсия фонды җибәрә торган мәгълүмати хатта гражданнар картлык буенча иминият пенсиясенә хокук алу шартлары белән таныша, пенсиягә чыкканчы тагын күпме стаж алырга кирәклеген белә, шулай ук пенсиянең фаразланган күләмен күрә алалар. 

Мондый алдан ук актив мәгълүмат бирү гражданнарга үзләренең пенсия хокукларын алдан бәяләргә, кирәк булганда, аларны арттыру буенча адымнар ясарга, стаж чорларын һәм пенсия коэффициентларының күләмен ачыкларга, шулай ук Пенсия фондында формалаштырыла торган пенсия тупланмаларының күләме турында белергә мөмкинлек бирә. 

23/08/2022

Балаларга яңа айлык түләүләр
8 яшьтән 17 яшькә кадәр

Ай саен түләү гаиләнең бер кешесенә уртача керем Татарстан Республикасында билгеләнгән яшәү минимумы күләменнән артмаган гаиләләрдә бер ата - анага 11832 сум күләмендә бирелә.
Яңа ярдәм чарасы 1 апрельдән эшли башлаячак. Аны ата-анадан (законлы вәкилдән) алу өчен бары тик дәүләт хезмәтләре Порталы аша, шулай ук КФҮ аша бирергә мөмкин булган гариза гына кирәк. Барлык кирәкле мәгълүматларны Пенсия фонды мөстәкыйль рәвештә сорый.
Төбәктә бала өчен яшәү минимумының 50, 75 яки 100% ын тәшкил итә торган яңа түләү күләме дә керемгә бәйле. Түләүнең база күләме-50% - бу 5738 сум. Әгәр бу түләүне исәпкә алып, гаилә бер кешегә яшәү минимумыннан кимрәк булса, пособие 75% -8607 сум күләмендә билгеләнә. Бу түләүне исәпкә алып, гаиләнең җан башына уртача кереме яшәү минимумыннан азрак булса, максималь пособие 100% - 11476 сум тәшкил итәчәк
Пособие билгеләү турындагы карар гариза һәм Пенсия фондына гариза бирүче оешмаларның һәм документларының кирәкле белешмәләре кергән көннән 10 эш көне эчендә чыгарыла. Гариза буенча карар кабул итү срогы 20 эш көненә озайтыла, әгәр Пенсия фондына оешмалардан мәгълүмат яки мөрәҗәгать итүчедән түләү хокукын раслаучы документлар килмәсә.
Беренче акча күчерү түләү билгеләү турында Карар кабул ителгәннән соң 5 эш көне эчендә башкарыла. Алга таба акчалар пособие түләнә торган айдан соң килүче айның 1-нче саныннан 25-нче санына күчерелә.
Түләү 12 айга, әмма бала 17 яшькә җиткәнче билгеләнә.
1 октябрьгә кадәр бирелгән гаризалар буенча түләү 2022 елның 1 апреленнән, әмма бала 8 яшь тулганчы айдан да иртәрәк түләнәчәк.
8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар өчен айлык түләүләр дөнья картасы буенча банк счетларына да, шулай ук Россия почтасы аша да күчереләчәк.
Дәүләт хезмәтләре порталында гаризаны рәсмиләштергәндә банк карталарының мәгълүматларын игътибар белән тутырырга кирәк, шул ук вакытта картаның номерын түгел, ә картаның счет номерын күрсәтергә кирәк.
Бирелгән гаризаның статусын РФ Дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетта да тикшерергә була, шунда ук ПФРга өстәмә документлар бирү кирәклеге турында хәбәр киләчәк,
.23/08/2022

 

Әти-әнисе эшләмәүче гаиләдә туган балага бер тапкыр бирелә торган пособие

Яңа туган баланың эшләмәүче әтисе яки әнисенә, яисә баланың опекунына, аны уллыкка яисә гаиләсенә тәрбиягә алучыга бала тугач бер тапкыр пособие түләнә. Быелга кадәр бу пособиене социаль яклау органнары билгели һәм түли иде. Бу хакта Россия Пенсия фондының Татарстан Бүлекчәсе хәбәр итә.

Әлеге төр түләүнең күләме 20472,77 сум тәшкил итә. Игезәкләр яисә берьюлы берничә бала туган очракта пособие аларның һәрберсенә түләнә.

Шунысын искәртү зарур, бу пособие әти-әнинең яисә аларны алмаштыручы затларның эш урыннары булмаган һәм бала туганнан соң 6 ай узганчы мөрәҗәгать иткән очракта гына Пенсия фонды аша түләнә.

Пособие алу өчен Пенсия фондының клиентлар белән эшләү хезмәтенә гариза белән мөрәҗәгать  итергә кирәк.

Ярдәм чаралары турындагы сорауларга җавапны гражданнар белән хезмәттәшлек итүче Бердәм контакт-үзәкнең 8 800 6-000-000 телефоны аша алырга мөмкин (шалтырату түләүсез).

22/08/2022

Социаль ярдәм чаралары,

социаль яклау органнарыннан тапшырылган

 

2022 елның 1 гыйнварыннан пенсия фондына тапшырылган социаль ярдәм чаралары халыкның төрле категорияләре ала. Мәсәлән, балалары булган эшләмәүче гражданнар. Ата-аналар өчен йөклелек буенча, туу яки уллыкка алу буенча, шулай ук балаларны карау буенча түләүләрне үз эченә алган айлык һәм бер тапкыр бирелә торган пособиеләр каралган. 

Аерым төркем түләүләрне һәлак булган хәрби һәм көч структуралары хезмәткәрләренең гаиләләренә пособиеләр һәм компенсацияләр тәшкил итә. Мәсәлән, коммуналь түләүләргә чыгымнарны компенсацияләү, шәхси йортны ремонтлауга яки баланың җәйге сәламәтләндерү ялына түләүләр. 

Чернобыль атом электростанциясендә, «Маяк» берләшмәсендә, Семипалатинск полигонында сынаулар һәм башка шундый ук вакыйгалар аркасында радиациядән зыян күрүчеләргә социаль ярдәм чаралары да күрсәтелә. 

Транспортка ия булган инвалидларга ОСАГО килешүе буенча түләнгән иминият премиясенең өлешчә компенсациясе бирелә. 

Шулай ук Пенсия фонды аша сәяси репрессияләрдән зыян күргән гражданнарга акчалата компенсациянең кайбер төрләре билгеләнә. 

Пенсия фондына социаль яклау органнарыннан тапшырылган социаль ярдәм чаралары турында тулырак мәгълүматны РПФның рәсми сайтында махсус оештырылган бүлегендә белергә мөмкин https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki к 

РПФКА социаль яклау органнарыннан бирелгән түләүләр билгеләү мәсьәләләре буенча консультацияләр гражданнар белән үзара бәйләнеш Бердәм контакт-үзәгенең 8-800-600-000 (шалтырату бушлай) телефонына шалтыратып алырга мөмкин. 

22/08/2022

Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе (бүлек хокукларында) Лилия Хиразева җавап бирә
2022 елда пенсиянең әһәмияте кем һәм ул нинди шартларда билгеләнә?

Картлык буенча иминият пенсиясен билгеләү өчен бер үк вакытта берничә шартны үтәү зарур: билгеләнгән пенсия яшенә ирешү, кирәкле стаж һәм пенсия коэффициентларының билгеле бер саны булу.

2022 елда пенсиягә чыгу яше-1965 елның икенче яртыеллыгында туган хатын-кызлар (ягъни 56,5 ел), 1960 елның икенче яртыеллыгында туган ир-атлар (61,5 ел) өчен.

Шәхси пенсия коэффициентларының (ИПК) саны эш бирүченең хезмәткәре өчен күчерелгән иминият взнослары суммасына турыдан-туры бәйле: рәсми хезмәт хакы югарырак булган саен, эш бирүче булачак пенсиягә иминият взносларын күбрәк күчерә.

2022 елда – 13 елдан да ким булмаган, ИПК – 23,4 елдан да ким булмаган иминият стажы кирәк. Ел саен стаж һәм коэффициентлар саны артачак, әлегә 15 һәм 30га тигез булачак.

Картлык буенча иминият пенсиясенә хокук барлыкка килү өчен пенсия коэффициентлары һәм стаж җитмәсә, аны билгеләү таләп ителгән санда акча эшләмичә калган вакытка күчерелә. Пенсия яшенә җиткәннән соң биш ел узгач, моңа ирешә алмасак, гражданинга иминият пенсиясе урынына социаль пенсия билгеләнәчәк. Исегезгә төшерәбез, формалаштырылган пенсия хокуклары турында РПФ сайтында яки дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта белергә мөмкин.

22/08/2022

Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе (бүлек хокукларында) Лилия Хираҗева җавап бирә. 

-Пенсияләр иминият һәм дәүләтнеке була, дип укыдым. Аларның аермасы нидә?

Закон буенча барлык пенсияләр ике зур төркемгә бүленә: иминият пенсияләре һәм дәүләт пенсия тәэминаты буенча пенсияләр.

Иминият пенсияләре гражданинның стажына һәм хезмәт хакына бәйле, шуңа күрә һәрвакыт индивидуаль исәпләнә. Дәүләт пенсия тәэминаты буенча пенсияләр, нигездә, нинди дә булса сәбәпләр аркасында стажы һәм хезмәт хакы булмаган кешеләргә, әйтик, инвалид балаларга беркетелгән күләмдә түләнә.

Картлык, инвалидлык һәм туендыручысын югалткан очракта иминият пенсияләренең өч төре һәм биш төре бар.

Пенсия фондының күрсәтелгән төрләреннән тыш, гражданнарга матди тәэмин итүнең, компенсация, айлык, бер тапкыр бирелә торган һәм өстәмә түләүләрнең күп төрләрен билгели. Мәсәлән, инвалид баланы карау өчен түләүләр бар, эшкә сәләтсез гражданнарны карау өчен түләүләр бар, өстәвенә, әлеге түләүләрнең фиксацияләнгән суммалары гражданның китүе гамәлгә ашырыла торган категориясенә карап аерыла.

19/08/2022

Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе (бүлек хокукларында) Лилия Хиразева җавап бирә 
Өлкән яшьтәге кешеләр һәм инвалидлар өчен компенсация түләүләрен билгеләү өчен нинди документлар тапшырырга кирәк?

2021 елдан башлап өлкән яшьтәге кешеләр һәм инвалидлар өчен компенсация түләү билгеләү өчен кирәкле документлар исемлеге үзгәрде. Хәзер түләүне рәсмиләштерү гражданнар өчен җиңелрәк һәм уңайлырак булды.

Эшкә сәләтсез гражданинның карау өчен ризалыгы турында гаризасы карауны гамәлгә ашыручы зат тарафыннан тапшырылырга мөмкин.

18 яшькә кадәрге инвалид баланы караучы ата-аналарга (уллыкка алучыга), опекуннарга (попечительгә) карата 18 яше тулмаган инвалид баланың законлы вәкиле гаризасы кирәк түгел.

Гражданнарга эш, эшсезлек буенча пенсия яки пособие алу фактын раслаучы белешмә һәм мәгариф учреждениесеннән белешмә бирү таләп ителми. Пенсия фонды барлык кирәкле мәгълүматларны ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша ала.

Соратып алына торган документлар исемлегеннән шулай ук бер әти-әнинең һәм опека һәм попечительлек органының рөхсәте дә төшереп калдырылды, 14 яше тулган бала караса, укудан буш вакытта ата-ананың (уллыкка алучыларның, попечительнең) ризалыгы алынуын күздә тотып. Әмма, әгәр ПФРга 15 яше тулмаган зат тарафыннан мондый карауны гамәлгә ашыру өчен ата-ананың берсе яки опека һәм попечительлек органының килешмәү турындагы документ килсә, компенсация түләвен гамәлгә ашыру туктатылачак.

Исегезгә төшерәбез, түләү гариза характерына ия һәм I төркем инвалидларны, даими рәвештә чит кеше каравына мохтаҗ йә 80 яшькә җиткән өлкәннәрне, 18 яшькә кадәрге инвалид балаларны яки I төркем инвалид балаларын карауны гамәлгә ашыручы эшкә яраклы булмаган затларга билгеләнгән.

19/08/2022

Социаль хезмәтләр җыелмасы: сайлауны 1 октябрьгә кадәр башкарырга кирәк

Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте (бүлек хокукларында) федераль льготниклар социаль хезмәтләр җыелмасын: натураль яки акчалата алу формасын сайлый ала, дип искәртә.

Натураль форма җыелманы турыдан-туры социаль хезмәтләр рәвешендә бирүне күздә тота, акчалата эквивалент тулысынча яки өлешчә түләнә. 2022 елның февраленнән ул индексацияләнгән һәм аена 1313,44 сум тәшкил итә:

- Дарулар, медицина эшләнмәләре һәм дәвалау туклану продуктлары-аена 1 011,64 сум.

- Төп авыруларны профилактикалау өчен санатор-курорт дәвалавына юллама-аена 156,50 сум.

– Шәһәр яны тимер юл транспортында, шулай ук дәвалану урынына бару һәм кире кайту өчен шәһәрара транспортта бушлай йөрү – аена 145,30 сум.

Шаблон буенча социаль хезмәтләр җыелмасы натураль формада бирелә. Радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнар искәрмә булып тора, алар җыелмасы башта акчалата эквивалентта бирелә.

Җыелма яки аның бер өлешен акчалата алу өчен, 1 октябрьгә кадәр Россия Пенсия фондына тиешле гариза тапшырырга кирәк. Моны Дәүләт хезмәтләре порталы яки РПФ сайтында Шәхси кабинет аша, КФҮтә яки ПФР клиент хезмәтендә эшләргә мөмкин.

Әгәр элек социаль хезмәтләр күрсәтүдән баш тарту турында гариза натураль рәвештә бирелсә, яңа гариза таләп ителми икән-җыелма кеше үзенең карарын үзгәртмәгәнчегә кадәр акча белән түләнәчәк. Яңа гариза биргәндә, 1 октябрьгә кадәр сайлап алынган шартларны исәпкә алып, җыелма яңа елдан бирелә башлаячак.

Яңа Чишмә районында 1226 федераль льготник яши,аларның 615е-федераль льготник.

19/08/2022

Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе (бүлек хокукларында) Лилия Хиразева җавап бирә 

- Картлык буенча иминият пенсиясен билгеләүгә караганда, пенсия тупланмалары акчаларын түләү өчен иртәрәк мөрәҗәгать итәргә мөмкинме?

Граждан пенсия тупланмалары акчаларын түләү хокукына ия булган яше үзгәрмәгән. Пенсия тупланмаларын түләү өчен гражданнар 60 яшькә ир-атлар һәм 55 яшьлек хатын-кызлар мөрәҗәгать итә ала.

Пенсия тупланмалары акчаларын түләү турындагы гариза белән идарәгә тапшырылган иминиятчегә: йә Россия Пенсия фондына, йә дәүләтнеке булмаган пенсия фондына (НПФ) мөрәҗәгать итәргә кирәк.

Пенсия тупланмаларының кайда формалашуы турында мәгълүматны Россия Федерациясе Пенсия фонды сайтында шәхси кабинетта алырга мөмкин www.pfr.gov.ru сервиста пенсия тупланмалары белән идарә итү/ пенсия тупланмаларын формалаштыру буенча иминиятләүче турында мәгълүмат алырга.

19/08/2022

Ел башыннанТатарстанда 20 меңнәнартык СНИЛС проактивварианттарәсмиләштерелгән

Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасыбуенчабүлегехәбәриткәнчә, 2022 ел башыннанТатарстандаякынча 20 650 СНИЛС номерыпроактиввариантта,ягънигражданнарныңмөрәҗәгатеннән башка гынарәсмиләштерелгән. ЗАГС органнарындаяңатугансабыйнытеркәгәннәнсоң, мәгълүматлар автомат рәвештә Пенсия фондынатапшырыла. Фонд белгечләремөстәкыйльрәвештәбалага СНИЛС тутыраларһәмәнинеңдәүләтхезмәтләрепорталындагышәхсикабинетынахәбәрҗибәрәләр.

        "2020 елданбашлапдәүләт яки муниципальхезмәтләрдәнфайдалануөченшәхсисчетныңиминиятномерыязылганкәгазьтаныклыгыбулуталәпителми. Баланыңшәхси лицевой счётыныңиминиятномеры (СНИЛС) турындагымәгълүматныата-аналаргамобильҗайланмадасаклап калу һәмсораганҗиргәхәбәритүдәҗитә ", - дипачыклыккертте Татарстан Пенсия фонды башлыгы Эдуард Вафин

БаланыңСНИЛСытурындагымәгълүматәнисенеңшәхсикабинетынакилсенөчен, дәүләтхезмәтләрепорталындакүрсәтелгән анкета мәгълүматларының Пенсия фондына ЗАГС органнарыннанкергәнбелешмәләрбелән туры килүешарт. Шуңакүрәхатын-кызфамилиясеналмаштырганочрактаәлегемәгълүматларныпорталда да яңартыргакиңәшителә. Югыйсә, баланыңСНИЛСыананыңшәхсикабинетындачагылыштапмаскамөмкин. Әникешедәүләтхезмәтләрепорталындатеркәлүузмаганочракта, СНИЛСны Пенсия фондына яки күпфункциялеүзәккәмөрәҗәгатьитепалыргамөмкин,. Уллыкка бала алгангаиләләрөченшулайукСНИЛСнырәсмиләштерүнеңэлеккегемөрәҗәгатьитүтәртибесаклана, чөнкикирәклебелешмәләрне бары тик уллыккаалучыларүзләрегенәбирә ала.

16/08/2022

Татарстанда 84 меңнәнартыкиминиятләштерүче Пенсия фондынабелешмәләрне электрон элемтәканалларыбуенчаҗибәрә
       Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасыбуенчабүлегехәбәриткәнчә, Республиканың 84 100 иминиятләштерүчесе  Пенсия фонды белән электрон элемтәканалларыбуенчадокументларалмашу, шулисәптәнэшбирүчеашаүзхезмәткәрләренәкартлыкбуенчаиминиятпенсиясенбилгеләүтурындакилешүтөзегән.
Булачакпенсионерныңязмаризалыгыбулганочракта, предприятиенеңкадрлархезмәте Пенсия фондына пенсия билгеләүөченкирәкледокументларныякланганэлемтәканалларыбуенчаҗибәрә.
Гражданнаргашәхсисчетларыннанчыгарылмабеләнтанышыпбарыргакирәк. Моны электрон рәвештә Пенсия фонды  сайтында яки Дәүләтхезмәтләрепорталындагышәхсикабинетта, шулайукфондныңклиентларбеләнэшләүхезмәтенә яки күпфункциялеузәккәмөрәҗәгатьитепэшләргәмөмкин.
        Пенсия билгеләүпроцессынатискәрейогынтыясаучыниндидәбулсафакторларбулмаганочракта, иминиятләштерүче яки хезмәткәркарамагындабулгандокументлар, мәсәлән, хезмәткенәгәсе, балалартуутурындатаныклык, хәрби билет, 2002 елның 1 гыйнварынакадәрхезмәтхакытурындамәгълүматфондкатапшырыла.Җитмәгәнмәгълүматларны Пенсия фонды белгечләре, гражданин элекэшләгәноешмаларгаһәмархивларгаюллап, мөстәкыйльрәвештәсоратыпалачаклар.
        "Без Татарстан иминиятчеләрен Пенсия фонды белән электрон хезмәттәшлекитүтурындакилешүтөзергә,шулюлбеләнкартлыкбуенчаиминиятпенсиясебилгеләүөченталәпителәторгандокументларныәзерләүпроцессынҗиңеләйтергәһәмбулачакпенсионерны Пенсия фондыныңклиентларбеләнэшләүхезмәтенәшәхсәнмөрәҗәгатьитүзарурлыгыннаназатитергәчакырабыз", - дипбилгеләде Татарстан Пенсия фонды Идарәчесе Эдуард Вафин.
12/08/2022

 

РПФ дайджесты. Традицион күзәтүгә татарстанлыларның РПФ компетенциясенә керүче сораулар белән иң популяр мөрәҗәгатьләре кертелгән.

Әйтегез әле, 8-17 яшьләрдәге балаларга түләү кайчан һәм нинди айларда башкарыла? Ни өчен төрле числода, хәтта шундый иде ике ай эчендә, ягъни бер. Татьяна
Хуплаганнан соң, түләү 2022 елның 1 апреленнән башлап, әмма бала 8 яшь тулганчы ай буе башкарыла. Аннан соң түләү агымдагы ай өчен узды һәм вакытыннан алда күчерелде. 3 айдан башлап һәм алга таба ай саен пособие түләүнең стандарт графигы буенча, ягъни июль пособие – 3 августта кредит учреждениеләре аша күчерелә. Алга таба-алдагы айда.

Балалар пособиеләрен рәсмиләштергәндә түләү өчен стандарт график булуы турында хәбәр иттеләр. Әмма счетка акча төрле даталарга күчкән. Бу нәрсә белән бәйле? Алсу
Банк картасына 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар өчен түләү стандарт график буенча һәр айның 3 саны Бердәм көн булачак. Айның 3 числосы бәйрәм яки ял көне булса, түләү алдагы эш көнендә башкарыла. Ә түләү почтасына айның 1-25 саны, яшәү адресы буенча илтеп тапшыру графигы буенча килә.

Банк реквизитлары үзгәрсә яки реквизитларда 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балага ай саен бирелә торган түләүләргә гариза биргәндә хата булса, нишләргә. Рәсимә
Беренче нәрсә эшләргә кирәк-ачыкларга, үз банкында, туры килә микән сезнең хисабына өчен түләү кабул итү. Түләү булырга мөмкин начислены гына хисабына, аның белән бәйле Картасы Дөнья яки бернинди карта.
Алга таба кирәк үзгәртергә реквизитлар гаризада. Моны дәүләт хезмәтләре аша түбәндәге рәвештә эшләргә мөмкин:
• Шәхси кабинетта «пенсия фонды»ведомствосын сайлагыз
• «8 яшьтән 17 яшькә кадәр балага айлык акчалата түләү»пунктын сайлагыз
• "Үзгәртергә реквизитлар»хезмәтеннән файдаланыгыз
• Сайлаганда банк исемлектән тикшерергә БИК-банк идентификационный код, корреспондентский счеты
* 20 саннан шәхси счет номерын (исәп-хисап яки башка санны) игътибар белән тутырыгыз.
Гариза җибәрер алдыннан реквизитларның төгәллеген тагын бер кат тикшерегез һәм ПФРга гариза юллагыз. Түләү алу ысулын үзгәртү өчен гаризаны карап тикшерү өчен (счеттан яки Россия Почтасы бүлеге аша) 5 эш көне бирелә.

8-17 яшьлек балаларга, факт буенча булмаган милек аркасында, яңа пособие килгән очракта, нишләргә? Регина
Бу очракта гаилә милкендә (күчемсез милек, яисә авто) милек булмауны документаль рәвештә раслый ала торган оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Милек булмауны раслаучы Документ Росреестрда яки ЭЭМда була. Бу оешмалар ПФРга гаиләнең теге яки бу милке булуы турында хәбәр итә.
Алынган документны РПФның клиентлар хезмәтенә тапшырырга кирәк. Милектә баш тарту чыгарылган мөлкәт юк дип расланганнан соң, карар яңадан каралачак.

Минем 2022 елның июлендә бала туды. Ана капиталы сертификаты рәсмиләштерелгәнме һәм рәсмиләштерелсә, мин аны бастыра аламмы? Алисә
Сезгә үзегезнең хисап язмагыз белән дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетыгызга керергә кирәк, анда исемегезгә ана (гаилә) капиталына дәүләт сертификаты турында хәбәр керә.
Шунда ук документны бастырып чыгару өчен PDF форматындагы файллар урнаштырылган, мәсәлән, МСК чаралары белән эш итү процессында бирү өчен.

Әбине карау өчен компенсация түләвен рәсмиләштереп, аның белән Пенсия фондына бармаска, ә гаризаны электрон рәвештә бирергә мөмкинме? Роман
Әйе, Пенсия фондының мондый хезмәте электрон рәвештә тормышка ашырылган. Сез шәхси кабинетыгыздан китүне тормышка ашыру өчен гариза бирә аласыз, ә әби аны карауны нәкъ менә сезнең белән – үзегездән башкарырга ризалык бирәчәк. Бу очракта ПФР клиент хезмәтенә килергә кирәкми.

09/08/2022

Абитуриентларныңата-аналарыигътибарына: укыганөченана капиталы акчасыбеләнтүләргәмөмкин

         Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасыбуенчабүлегестудентларныңата-аналарынабалаларыныңинституттаяисәкөллияттәана (гаилә) капиталы акчасыбеләнтүләпукумөмкинлегебарлыгытурындаискәтөшерә.Укыганөченакчанышәхси компьютер яки смартфон аша, Пенсия фондының клиент хезмәтенәмөрәҗәгатьитмичәгенәтүләргәмөмкин.

Дәүләтпрограммасыэшлибашлаганнанбирле - 2007 елданбашлапрегиондаяшәүчеләртарафыннананакапиталынбаланыукытугаюнәлдерүтурында 35,5 меңнәнартыкгаризабирелгән.

Шуны да билгеләпүтүурынлы: сертификат акчасынтулысынча   яки өлешчәбелемалугатүләүмаксатындафайдаланучыбаланыңяшеукубашланудатасына 25 яшьтәнартмаска, ә   сертификат бирелгәнбалагаөчяшьтулганбулыргатиеш (буата-аналарикенче бала тугач сертификат алганһәманакапиталынберенчебаланыукытугатотаргакараркылганочракта).

Мәгарифоешмасының Россия территориясендәбулуыһәмтиешлебелембирүхезмәтләренкүрсәтүхокукынаиябулуытөпшартбулып тора. Баланы укытугаана капиталы хисабынатүләүтурындагаризаны сертификат хуҗасы онлайн форматта - Пенсия фонды сайтында яки дәүләтхезмәтләрепорталындашәхси кабинет аша, шулайук  Россия Пенсия фондыныңтеләсәкайсы клиент хезмәтенә яки күпфункциялеүзәккәкилепбирергәмомкин

«Россия Пенсия фонды бүлегеһәмукуйортыарасындамәгълүматалмашутурындакилешүтөзелгәнбулса ,укуйортыныңтүләүлебелембирүхезмәтләренкүрсәтүтурындагышартнамәсенеңкүчермәсеталәпителми. Килешүкысаларында фонд мөстәкыйльрәвештәкирәклемәгълүматларнысоратып ала. Шулайитеп, сертификаттантулысынчадистанционрәвештәфайдаланыпбула», - диде Татарстан Пенсия фонды бүлегеидарәчесе Эдуард Вафин.

02/08/2022

Ел башыннан 12 меңтатарстанлыанакапиталынпроактиврежимдаалган

2020 елның апрель уртасыннан Пенсия фонды анакапиталыната-аналарданмөрәҗәгать кабул итмичәгенә-проактиврежимдарәсмиләштерәбашлады. Беренчеһәмикенче бала тугангаиләләргәмондыйформатта 65,5 меңнәнартык сертификат бирелгән, шуның  12 меңгәякыны 2022 елдарәсмиләштерелгән.

Пенсия фонды сертификатны электрон рәвештәрәсмиләштерәһәмата-ананың Пенсия фонды сайтындагыһәмдәүләтхезмәтләрепорталындагышәхсикабинетынаҗибәрә. Шуннансоң кабинет ашасертификаттанфайдаланутурындагаризабирергәһәмкүпмеакчакалганынконтрольдәтотаргамөмкин. Шулайитеп, гаиләнең бала туганнансоңклиентларбеләнэшләүхезмәтенәмөрәҗәгатьитмичәгенәсертификатнырәсмиләштерүһәманнанфайдаланумөмкинлеге бар.

Исегезгәтөшерәбез, 2021 елдананакапиталыналуһәманысайланганмаксатлардафайдаланутизләтелде. Сертификатнырәсмиләштерүсрогы 5 эшкөненәкадәр, аннанфайдаланувакыты - 10 эшкөненәкадәркыскартылды.

01/08/2022

Үзенең пенсия хокукларынформалаштыруны55 меңнәнартыктатарстанлыкүзәтә.

Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсе хәбәриткәнчә, шәхсисчетныңторышытурындагражданнарсоравыбуенча ел башыннан 55 меңнәнартыкөземтәформалаштырылган. Бумәгълүматларны алу өченгражданнарныңкүпчелеге Россия Пенсия фонды сайтындаһәмдәүләтхезмәтләрепорталындаШәхси кабинет аша онлайн рәвештәмөрәҗәгать иттеләр. 
Әлегеисемлектәиминиятстажы, пенсия коэффициентларыныңкүләмеһәмэшбирүчеләрнеңтүләүләретурындаактуальмәгълүматчагылдырыла. Анда, шулайук,  формалашкан очрактапенсия тупланмаларыныңкүләменһәмшултупланмаларныңкайсы фондта инвестицияләнгәнен күрергәмөмкин. 
"Вакытындаөземтәгә заказ бирү-үз пенсия хокукларынбәяләүөченышанычлыадым. Өземтәярдәмендәэшбирүчеләртарафыннантапшырылаторганиминиятстажыһәмхезмәтхакытурындагыбелешмәләрнеңтөгәллегенһәмтулылыгынтикшерергәмөмкин, бутөгәлсезлекачыкланганочрактамәгълүматныүзвакытындатөзәтергә яки тулыландырыргамөмкинлекбирәчәк.Шәхси счет белешмәләренконтрольләү пенсия билгеләгәндәмәгълүматларныңтулылыгынаышанычны арттыра", - дипаңлатты Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасыбуенчабүлегеидарәчесе Эдуард Вафин. 
Исегезгәтөшерәбез, 2022 елдан Пенсия фонды ир-атларга 45 яшьтәнһәмхатын-кызларга 40 яшьтәнбашлап, аларның пенсия коэффициентларының күләме, стажларыһәмхәзергевакыттаәлегекүрсәткечләрбуенчаисәпләнгәнпенсиянеңфаразланганкүләметурындапроактив рәвештә хәбәритә. Мәгълүматөчелгабертапкыргражданинныңшәхсикабинетынакиләчәк
01/08/2022

Россия Пенсия фонды сайтында тавыш ассистенты хезмәтеннән файдаланыгыз
Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге искә төшерә, хәзер барлык басыла торган материаллар РПФның рәсми сайтында www.pfr.gov.ru гражданнар укырга гына түгел, тыңларга да мөмкин. Бу бигрәк тә күзләре начар булган һәм электрон җайланманың текстын кабул итү авыр булган кешеләргә кирәк.

Сайттагы текстны яңгырату өчен, кирәк:

– "начар күрүчеләр өчен" меню ачарга. Моның өчен битнең өске өлешендә «АА»на басыгыз,

 tösşuış saylaw täräzäsen açu;

– «Воспроизвести» төймәсенә басыгыз ().

Тавыш ассистенты күрсәтмәләрне туктатырга һәм бүлеп бирелгән текстны яңадан тыңларга мөмкинлек бирә, яңалыклар яки тематик мәкаләләр, шулай ук кыска текстлар (сайтның бүлекләре исеме, битләр менюсы һ.б.) яңгырый.

Кайбер очракларда компьютерда урнаштырылган браузер яки антивирус тавыш ассистентының эшен блокларга мөмкин. Моның өчен браузер һәм антивирус көйләүләрен дөрес итеп куярга кирәк, мәсәлән, пенсия фонды сайты өчен всплывающих тәрәзәләр блокировкасын өзәргә кирәк.

РПФ сайтында сервислардан һәм дәүләт хезмәтләреннән файдаланыгыз һәм пенсия һәм социаль тәэмин итү турында иң актуаль мәгълүмат алачаксыз

28/07/2028

80 яшьлек картның һәрберсендә тәрбияче булырга тиеш. Тербияләү буенча түләүне рәсмиләштерү җиңелрәк булды

Татарстан Республикасы буенча Россия Пенсия фонды бүлеге шуны искә төшерә: компенсация түләү I төркем инвалидларын, даими рәвештә чит кеше каравына мохтаҗ йә 80 яшькә җиткән кешеләрне, 18 яшькә кадәрге инвалид балаларны яки I төркем инвалид балаларын карауны гамәлгә ашыручы эшкә яраклы булмаган затларга билгеләнә.
Хәзер компенсация түләүләрен билгеләү өчен бары тик 2 гариза Дәүләт хезмәтләре порталында яки Пенсия фондының клиентлык хезмәтләре аша гына бирелә:берсе-эшкә сәләтсез гражданны карау буенча түләү билгеләү турында эшләмәүче эшче кеше, китү вакыты, яшәү урыны һәм шәхесне раслаучы документ; икенчесе-пенсионерның аның артыннан карау ризалыгы турында.
«80 яшьлек татарстанлының һәрберсенең үз тәрбиячесе булуын теләр идем, шул рәвешле пенсия дә артачак, өстәвенә, түләү рәсмиләштерү дә җиңелрәк. Хәзер, элек гражданнар тарафыннан эш яки эшсезлек буенча пособие алу фактын раслаучы барлык кирәкле белешмәләр (белешмәләр), Фонд үз карамагында булган мәгълүматлардан алыначак яисә ведомствоара электрон багланышлар системасы аша мөстәкыйль рәвештә соратып алыначак", - дип аңлатты Татарстан Пенсия фонды башлыгы Эдуард Вафин.
Моннан тыш, соратып алына торган документлар исемлегеннән мәгариф учреждениесеннән белешмә генә түгел, ә бер ата-ана һәм опека һәм попечительлек органы рөхсәте дә төшереп калдырылган.
Исегезгә төшерәбез, карау чоры һәр ел карау өчен 1,8 пенсия коэффициенты күләмендә иминият стажына караган затка исәпләнә. Бу тәрбияләнүче затка иминият пенсиясен алу өчен үз пенсия хокукларын формалаштырырга мөмкинлек бирә.
1 төркем инвалидны һәм 80 яшькә җиткән затны, шулай ук ата-ана яки опекун булмаган 1 группа инвалид баланы карау өчен түләү күләме 1 200 сум тәшкил итә. 
Татарстанда 108 меңнән артык кеше компенсация түләвен ала.

28/07/2022

РФ Пенсия фондында инвалидлыгы булган гражданнар тарафыннан ОСАГОЛАРНЫ компенсацияләү тәртибен аңлаттылар
Минзәлә районында яшәүчеләрдән ОСАГО бәясенең компенсациясен алу кагыйдәләре турындагы сорауларга бәйле рәвештә, клиент хезмәте (бүлек хокукларында) мәҗбүри иминият килешүе буенча түләнгән иминият премиясенең 50 проценты күләмендә түләү бары тик медицина күрсәткечләре буенча транспорт чаралары булган инвалидларга гына бирелә дип искәртә.
Шулай итеп, социаль ярдәм чарасын алуның төп шарты-инвалидны (инвалид баланы) индивидуаль реабилитацияләү яки реабилитацияләү программасында транспорт чарасы алу өчен медицина күрсәткечләре турында бәяләмә булу.
Түләүне гражданин үзе яки аның законлы вәкиле, Пенсия фондының клиент хезмәтенә компенсация алу хокукын раслаучы документлар белән мөрәҗәгать итеп рәсмиләштерә ала. Моны ОСАГО полисы гамәлдә булган вакыт дәвамында, ягъни аны алган көннән бер ел дәвамында эшләргә мөмкин.
Компенсация бирү турындагы карар Пенсия фонды органнары тарафыннан 5 эш көне дәвамында кабул ителә, уңай карар чыгарганнан соң шул ук вакыт эчендә гражданинга акча күчереләчәк.
Түләү ОСАГОның бер полисы буенча бирелә, анда инвалидның үзен яки аның законлы вәкилен дә кертеп, өч машина йөртүче күрсәтелгән.

28/07/2022

8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар өчен түләү өчен бердәнбер ата-ана статусының әһәмияте


Ата-ана бердәнбер булып санала һәм пособие ала ала ала, хәтта, әгәр дә керемнәр исәп-хисап чорында, әгәр дә икенче ата-анасы бу бала өчен:
- туу турында таныклыкта күрсәтелмәгән;
- рәсми рәвештә туу турында таныклыкка язылмаган һәм ана сүзләреннән язылган.;
- билгесез дип танылган яки вафат булган;
- кату.
Әгәр әни бердәнбер ата-ана булса һәм яңа никахка керсә, әмма бала ир белән уллыкка алынмаган булса, әни бердәнбер ата-ана булып кала. Булмау керем әнинең булмаячак сәбәбе булырга баш тарту өчен пособие билгеләү. Шул ук вакытта аның яңа ире җан башына уртача керемне исәпләгәндә гаилә составына керәчәк — аның керемнәре һәм мөлкәте мохтаҗлыкны комплекслы бәяләгәндә исәпкә алыначак.
Әгәр дә әни никахта тормаса, бу очракта мөһим-әтинең туу турында таныклык һәм Исәнме ул? Әгәр ата булу билгеләнсә, бердәнбер әти-әнинең статусы булмаячак.
Аерылышу түгел санала объектив сәбәбе өчен нулевого Керем. Әгәр икенче ата-ана документларда исән һәм күрсәтелгән булса, бала калган әни яки әти бердәнбер булып саналмаячак.
Исегезгә төшерәбез,балалар өчен пособиеләр билгеләү гариза бирә. Гаризаны электрон рәвештә дәүләт хезмәтләре Порталы аша бирү уңайлырак. Шулай ук гаризаны, алдан кабул итүгә язылып, РПФның клиентлар хезмәтендә бирергә мөмкин.
Яңа кагыйдәләр буенча 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар өчен пособиене ялгыз ата-аналар гына түгел, тулы гаиләләр дә ала ала. Бердәнбер ата-ананың статусы «нульле Керем кагыйдәләре»өчен нигез булып тора. Исегезгә төшерәбез, 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларга пособиеләр билгеләгәндә, хокук билгеләү өчен «нульле керемнең кагыйдәсе»кулланыла. Ягъни пособие ата-аналарның рәсми хезмәт хакы яки аның булмауның объектив сәбәбе булса, билгеләнә, - дип билгеләп үтәләр Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәтендә (бүлек хокукларында). Мондый объектив сәбәпләрнең берсе — бердәнбер ата-ана статусы, ди белгечләр.

27/07/2022

Яңа Чишмә районының эшләмәүче ата-аналары ПФРга яшь ярымга кадәр балаларны карау буенча пособие алалар
2022 елдан РПФ социаль яклау министрлыгыннан аерым социаль ярдәм күрсәтү чараларын күрсәтү вәкаләтләрен кабул итте. Шуларның иң зурысы-бала карау буенча ел ярымга кадәр айлык пособие.
Исегезгә төшерәбез, пособие хокукына түбәндәге категория эшләмәүче гражданнар ия:
- эш бирүчене бетерү яки индивидуаль эшкуар, нотариус яки адвокат буларак эшчәнлекне туктату аркасында йөклелек яки декрет ялы вакытында эштән азат ителгән 1,5 яшькә кадәр бала анасы;
- 1,5 яшькә кадәр бала ата-анасы, шулай ук опекун яки бала карау буенча ял вакытында эштән азат ителгән туганы;
- 1,5 яшькә кадәрге баланың әти-әнисе, шулай ук опекун яки көндезге укучы туганы;
- 1,5 яшькә кадәрге баланың эшләмәүче ата-анасы, шулай ук аның опекуны яки туганы.
Түләү күләме эштән азат ителү, йөклелек һәм бала табу буенча ял вакытында, бала карау буенча яки йөклелек вакытында булган вакытларга бәйле. Әгәр эштән азат ителү йөклелек һәм бала табу буенча ял вакытында булса, пособие күләме эштән азат ителгәнче соңгы ел өчен уртача хезмәт хакының 40% ын тәшкил итә (минималь күләме – аена 7 677,81 сум). Әгәр эштән азат итү бала карау буенча ял вакытында булса, соңгы эш урынында билгеләнгән күләмдә. Калган очракларда-7 677,81 сум.
Пособиене Пенсия фондының клиентлар хезмәтендә рәсмиләштерергә мөмкин. Түләү турында тулырак мәгълүмат РПФ сайтының "халыкны социаль яклау органнарыннан бирелгән ярдәм чаралары" бүлегендә, "балалы гаиләләргә"бүлекчәсендә урнаштырылган.

27/07/2022

Йөкле хатын-кызларга ай саен түләү ПФРДА медицина оешмасында булу турында мәгълүмат булганда гамәлгә ашырыла
Йөклелекнең беренче 12 атнасында медицина оешмаларына исәпкә баскан хатын-кызлар эшкә яраклы кешенең төбәк яшәү минимумының 50% ына тигез айлык пособие алырга хокуклы.
Социаль ярдәм чарасы йөклелекнең беренче 12 атнасында медицина оешмасында исәпкә баскан РФ гражданнарына билгеләнә. Шул ук вакытта гаиләдә бер кешегә айлык керем җан башына төбәк яшәү минимумыннан артмаска тиеш (Татарстан Республикасында 2022 елның 1 июненнән — 11 832 сум).
Яңа Чишмә районында клиентлар хезмәте җитәкчесе (бүлек хокукларында) Лилия Хиразева аңлатканча, 2022 елның 1 гыйнварыннан пособиегә гариза йөклелек 12 атна җиткәннән соң гына бирелә.
"Шул ук вакытта пособие медицина оешмасында исәпкә куелган айдан, әмма йөклелек 6 атнасы җиткәнгә кадәр, бала табу аена кадәр билгеләнә һәм түләнә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, түләү ПФРДА йөкле хатын-кызның медицина оешмасына баруы турында мәгълүмат булганда гына гамәлгә ашырылачак. Хатын-кызлар консультацияләре Социаль иминият фондына бару турында мәгълүмат бирә, ул, үз чиратында, аларны РПФКА тапшыра», — дип аңлатты Лилия Хиразева
Пособиегә гаризаны дәүләт хезмәтләре Порталы аша яки шәхсән Пенсия фондының территориаль органнарында бирергә мөмкин. Гражданнарны пенсия фондының клиент хезмәтләрендә кабул итү алдан язылу буенча алып барыла.
Гариза бирүчеләргә гариза бирергә кирәк, РПФ барлык кирәкле мәгълүматларын мөстәкыйль рәвештә соратып ала. Төшереп калдыру тәшкил итә гаилә, аларда бар хәрби, коткаручылар, полиция хезмәткәрләре яки хезмәткәрләре башка көч ведомствосы, шулай ук, әгәр кемдер ала стипендиясе, грантлар һәм башка түләүләр, фәнни яки уку йорты. Мондый очракларда гражданнарга аларның керемнәре турында мәгълүмат бирергә кирәк.
Белешмә. 2022 елның 1 июненнән иртә срокларда йөклелек буенча учетка баскан хатын-кызларга айлык пособие күләме Татарстан Республикасында 6 448,00 сум тәшкил итә.

Пенсия фонды аңлата

"Минем җиде балам бар. Тиздән 50 яшь тула. Пенсиягә исәп тота аламмы?»
-Биш һәм аннан да күбрәк бала тапкан һәм аларны 8 яшькә кадәр тәрбияләгән хатын-кызларга картлык буенча иминият пенсиясе 15 елдан да ким булмаган очракта 50 елга билгеләнә.
3 һәм 4 балалы күп балалы хатын-кызлар да вакытыннан алда картлык буенча пенсиягә чыгу хокукын алдылар. Шулай итеп, өч бала тапкан хатын - кыз-57, ә дүрт бала тапкан хатын-56 яшьтә пенсиягә чыга ала.
Мондый пенсияләрне билгеләү өчен шартлар булып 8 яшькә кадәрге балаларны тәрбияләү һәм 15 елдан да ким булмаган иминият стажы булу тора.
Пенсия сорап мөрәҗәгать итү вакытын калдырмас өчен һәм аны вакытында билгеләп кую өчен Пенсия фонды идарәсе белгечләре өч һәм аннан да күбрәк баласы булган хатын-кызларны пенсиягә чыгарга тиешле көнгә кадәр ике ел алдан документлар рәсмиләштерергә чакыра.

"Ирем вафат булды, аның пенсиясе күләме минеке иде. Мин алам күчәргә аның пенсиясенә?».
- Закон нигезендә, ире (яки хатыны) үлгән очракта, картлык буенча югарырак булган иминият пенсиясе күләме, тол хатын/тол хатын аңа үз урынына дәгъва итә ала. Әмма кайбер нечкәлекләре бар, алар турында истә тотарга кирәк.
Туендыручысын югалту очрагы буенча иминият пенсиясенә күчү хокукына, әгәр ул пенсия яшенә җитсә (күчеш нигезләмәләрен исәпкә алып) яки инвалид (башка сүзләр белән әйткәндә, эшкә яраксыз дип танылса, тол калган ире ия.
Тик мондый күчеш һәрчак та файдалы түгел, шуны истә тотарга кирәк: туендыручысын югалткан очракта иминият пенсиясенә беркетелгән түләү картлык буенча пенсиягә караганда 50% ка кимрәк. Шуңа күрә тол калган ир иренең (хатынының) пенсиясен ала; Пенсиягә чыкканда иренә махсус өстәмәләр (фиксацияләнгән түләүне арттыру), төньяк яки авыл стажына, шулай ук 80 яшь тулганда пенсия артмый.
Моннан тыш, туендыручысын югалту очрагы буенча иминият пенсиясен билгеләү өчен иждивениедә үлгән көнгә яки акча чыганагын югалтуга бару факты кирәк.
Тол калган пенсионерлар туендыручысын югалткан очракта пенсия билгеләү хокукына ия булмаячак.
Гражданин теләсә кайсы вакытта үз сайлауларын үзгәртә һәм яңадан картлык буенча иминият пенсиясенә күчә ала. Моның өчен Пенсия фондына гариза бирергә кирәк, пенсия мөрәҗәгать итү датасыннан билгеләнәчәк.

26/07/2022

Неработающие ала алырга бер тапкыр бирелә торган түләү буенча йөклелек һәм родам

2022 елдан Пенсия фонды эшләмәүче хатын-кызларга йөклелек һәм бала табу буенча бер тапкыр бирелә торган түләү бирә. Бу хакта Яңа Чишмә районында клиент хезмәте (бүлек хокукларында) хәбәр итә.

Шулай итеп, түләү хокукына ия эшләмәүче хатын-кызлар йөклелек һәм бала табу буенча отпускта, шулай ук хатын-кызлар, усыновившие бала кадәр өч ай.

Түләү хатын-кызны эшсез дип тапкан очракта, ул эштән киткәннән соң бер ел дәвамында бирелә. Шул ук вакытта эштән азат итү предприятие ликвидациясенә яки шәхси эшмәкәр, нотариус яки адвокат сыйфатында эшчәнлек туктатылуга бәйле рәвештә булырга тиеш.

Хатын-кыз укый икән, пособие уку йортында рәсмиләштерелә.

Пособие декрет ялының бөтен чорында бала табудан соң бирелә.

Йөклелек һәм бала табу буенча бер тапкыр бирелә торган түләүне рәсмиләштерү өчен йөклелек һәм бала табу буенча ял тәмамланганнан соң 6 ай эчендә пособие хокукын раслаучы документлар һәм документлар белән яшәү урыны буенча Пенсия фондының клиент хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк.

Гаризаны йөклелек һәм бала табу буенча ял тәмамланганнан соң 6 ай эчендә бирергә кирәк.

Пособие бары тик гариза буенча гына рәсмиләштерелә,әгәр гражданнарга хезмәт күрсәтү өчен җаваплы барлык оешмалар дәүләт мәгълүмат системаларына һәм Пенсия фондына кирәкле мәгълүматларны җибәргән.

Аерым мәгълүматлар юк икән, баланың әнисе пособие хокукын түбәндәге документлар белән раслый ала:

- Йөклелек һәм бала табу буенча эшкә яраксыз булу кәгазе (хатын-кыз йөклелек буенча исәптә торучы медицина оешмасы бирә).

- Эшсез дип тану (мәшгульлек үзәге бирә) яки шәхси эшмәкәр, нотариус, адвокат буларак эшчәнлекне туктату турында белешмә (салым хезмәте бирә).

- Баланың туу турында таныклык.

- Өч айга кадәр балаларны уллыкка алган очракта-суд карары күчермәсе

Пособие билгеләү турындагы карар гариза һәм Пенсия фондына гариза бирүче оешмаларның һәм документларының кирәкле белешмәләре кергән көннән 10 эш көне эчендә чыгарыла.

Акча түләү билгеләү турында Карар кабул ителгәннән соң 5 эш көне эчендә түләнә.

Гариза буенча карар кабул итү срогы 20 эш көненә озайтыла, әгәр Пенсия фондына оешмалардан мәгълүмат яки мөрәҗәгать итүчедән түләү хокукын раслаучы документлар килмәсә.

Түләүләрне билгеләү мәсьәләләре буенча тулырак мәгълүмат алу өчен Татарстан Республикасы буенча РПФ бүлегенең контакт-үзәгенең 8 800 600 00 телефоны буенча яки РПФның рәсми сайтында алырга мөмкин.

26/07/2022

Балалы гаиләләргә түләүләр

Россия Федерациясе Президентының «балалары булган гаиләләргә айлык акчалата түләү турында» 2022 елның 31 мартындагы 175 номерлы Указы нигезендә, балалы гаиләләргә ярдәм йөзеннән, 2022 елның 1 апреленнән РПФ органнары линиясе буенча сигез яшьтән алып унҗиде яшькә кадәрге балаларга, җан башына уртача кереме җан башына яшәү минимумы күләменнән артмаган гаиләләргә айлык акчалата түләү билгеләү каралган, «Россия Федерациясендә яшәү минимумы турында» 1997 елның 24 октябрендәге 134-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балага айлык акчалата түләү бирү тәртибенә һәм шартларына, әлеге айлык түләүне билгеләү өчен кирәкле документларның (белешмәләрнең) якынча исемлеген һәм аны билгеләү турында гаризаның типлаштырылган формасын раслау турында»09.04.2002 ел, № 630 Карарында каралган шартларда айлык түләү билгеләү өчен мөрәҗәгать иткән датага Россия Федерациясе субъектында билгеләнгән.
Айлык түләү алу хокукына ата-аналарның берсе яисә Россия Федерациясе гражданы булган һәм Россия Федерациясе территориясендә яшәүче баланың башка законлы вәкиле ия, бала шулай ук Россия Федерациясе гражданы булган һәм Россия Федерациясе территориясендә яши.
Гражданнар айлык түләү билгеләү турында гаризаны 2022 елның 1 маеннан бирергә мөмкин:
– «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) Бердәм порталы»федераль дәүләт мәгълүмат системасын кулланып;,
- РПФның территориаль органында шәхсән;
– дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге аша.
Гаилә кеременең күләме пособие алу өчен мөһим шарт булып тора. Түләү яшәү төбәгендә җан башына уртача керем яшәү минимумыннан кимрәк булган гаиләләргә билгеләнәчәк (Татарстан Республикасында җан башына яшәү минимумы 1.06.20022 сумнан 11832 сум тәшкил итә, 01.06.20022гә кадәр 10756 сум тәшкил итә).
Төбәктә бала өчен яшәү минимумының 50, 75 яки 100% ын тәшкил итә ала торган яңа түләү күләме дә керемгә бәйле (Татарстан Республикасында 2022 елда балалар өчен яшәү минимумы 2022 елның 1 июненә кадәр 10433 сум тәшкил иткән). Түләүнең база күләме-50%. Бу түләүне исәпкә алып, гаиләнең байлыгы бер кешегә яшәү минимумыннан кимрәк булса, пособие балага төбәк яшәү минимумының 75% күләмендә билгеләнәчәк. Бу түләүне исәпкә алып, гаиләнең җан башына уртача кереме яшәү минимумыннан азрак булса, бала өчен төбәк яшәү минимумының 100% ына максималь пособие билгеләнәчәк.
Төп таләпләрнең 33 пункты нигезендә, айлык түләү билгеләү өчен гаиләнең җан башына уртача кереме соңгы 12 календарь айдагы (шул исәптән 12 календарь айдан да ким булмаган чорда гаилә керемнәре турында документлар (белешмәләр) тапшырган очракта) гаиләнең барлык әгъзаларының керемнәре суммасыннан чыгып исәпләнә.
Хәзерге вакытта ТР буенча Пенсия фонды идарәсендә 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балага айлык акчалата түләү 49969 гариза бирүчегә билгеләнгән

26/07/2022

Дәүләт социаль ярдәме. Социаль контракт. Дәүләт социаль ярдәме кемгә тиеш, шул исәптән социаль контракт нигезендә аңа аз керемле гаиләләр һәм бер кешегә уртача яшәү минимумыннан (ПМ) кимрәк керемле ялгыз яшәүче аз керемле гражданнар хокуклы, ул ТРда халыкның тиешле социаль-демографик төркемнәре өчен билгеләнгән. Татарстанда яшәү минимумы 2022 елга ТР Министрлар кабинеты карары белән расланган ПМ зурлыгы: эшкә яраклы халык өчен - 11 724 сум, пенсионерлар өчен - 9 250 сум, балалар өчен - 10 433 сум. Гаиләнең җан башына уртача кереме гаилә әгъзаларының гариза бирү аена кадәр булган соңгы өч календарь ай эчендә керемнәреннән чыгып исәпләнә. Аз керемле гаиләнең яшәү минимумы күләме тиешле социаль-демографик төркемнәр (эшкә яраклы халык, пенсионерлар, балалар) өчен Татарстанда билгеләнгән ПМ күләмнәренең гаилә әгъзалары санына бүленгән суммасы буларак билгеләнә. Гаиләнең мөлкәт белән тәэмин ителеше ул түбәндәге параметрлар буенча билгеләнә: гаиләнең һәр әгъзасына исәпләгәндә мәйданы 40 квадрат метрдан артмаган ике һәм аннан да күбрәк булган торак урын, аларның гомуми мәйданы ялгыз яшәүче гражданга исәпләгәндә 40 квадрат метрдан артмаган, ә ике кешедән торган гаиләгә гаиләнең һәр әгъзасына 23 квадрат метрдан артмаган, берсен чыгару бер ел мөрәҗәгать иткән көнгә өч елдан да артмаган ике һәм аннан күбрәк җиңел автомобильдән (җиңел автомобильдән тыш), куллану өчен махсус җиһазландырылган; дүрт һәм аннан да күбрәк баласы булган күпбалалы гаиләнең утыру өчен һәм алынган (сатып алынган) урынга ия булган җиңел автомобиле). мәйданы (суммар мәйданы) гаиләнең бер әгъзасына исәпләгәндә 0,2 гектардан артмаган бер яки берничә җир участогы; социаль контракт-граждан белән социаль яклау органы арасындагы килешү. Анда конкрет гаиләгә яки кешегә авырлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм итәчәк чаралар билгеләнә. 2022 елда социаль контрактлар эшкә урнашу, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, шәхси эшмәкәрлек эшчәнлеге, үзмәшгульлек, гражданның катлаулы тормыш хәлен Җиңү буенча чараларга төзелә. 2022 елда социаль контрактлар буенча түләүләр күләме: - эшкә урнашу - 4 түләү-11 724 сум ,шәхси эшмәкәрлек-150 000 сум, шәхси ярдәмче хуҗалыкны үстерү-75 000 сум. 2021 елда социаль контрактлар буенча 65 гаиләгә дәүләт ярдәме күрсәтелде. 5 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр-6 контракт, 45 кеше эшкә урнаштырылган, 12 гаилә үзмәшгуль булган; 2021 елда тотылган акчаларның гомуми суммасы 5 млн. 79 мең сум. тулырак мәгълүматны 2-41-18, 2-41-42 телефоннары аша ала аласыз.

Игълан

2022 елның 12 маендә 15.00 сәгатьтә Петропавел мәдәният йортының актлар залында түбәндәге адрес буенча: Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә муниципаль районы, Петропавел Бистәсе авылы, Ленин урамы, 33 йорты, ачык тыңлаулар булачак:

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының «Петропавел авыл җирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында " 2017 елның 28 июнендәге 27-72 номерлы Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге Советы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»карары проекты турында

        Югарыда күрсәтелгән проект буенча тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Петропавел авыл җирлеге советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 423198, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә районы, Петропавел бистәсе авылы, Ленин урамы, 33 йорт, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге башкарма комитеты секретаренә язма рәвештә.

            Тәкъдимнәр Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә халыкка җиткерелгән көннән алып 08.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр кабул ителә. http://novosheshminsk.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Петропавел  авыл җирлеге территориясендә махсус мәгълүмат стендларында урнаштырылган.

            Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча бирелә: 423198, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә районы, Петропавел Бистәсе авылы, Ленин урамы, 33 йорт, шәхсән яки почта аша («конвертта " тамгасы белән) проект турында фикер алышу...............»)

 

 

                                                                                                            

Игълан

2022 елның 7 апрелендә 14.00 сәгатьтә Петропавел мәдәният йортының актлар залында түбәндәге адрес буенча: Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә муниципаль районы, Петропавел бистәсе авылы, Ленин урамы, 33 йорты, ачык тыңлаулар булачак:

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге Советы карары проекты буенча

«2021 елга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турында"хисапны раслау хакында"

        Югарыда күрсәтелгән проект буенча тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Петропавел авыл җирлеге советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 423198, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә районы, Петропавел бистәсе авылы, Ленин урамы, 33 йорт, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Петропавел авыл җирлеге башкарма комитеты секретаренә язма рәвештә.

            Тәкъдимнәр Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә халыкка җиткерелгән көннән алып 08.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр кабул ителә. http://novosheshminsk.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Петропавел авыл җирлеге территориясендә махсус мәгълүмат стендларында урнаштырылган.

            Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 423198, Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә районы, Петропавел Бистәсе авылы, Ленин урамы, 33 йорт, шәхсән яки почта аша («бюджет турында фикер алышу»конвертында тамгасы белән).

 

Соңгы яңарту: 2023 елның 3 мае, 11:21

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International