Билгеләнгән тәртип турында мәгълүмат хаты карантиндагы затларга больничный листларны түләү

26 март 2020 ел., пәнҗешәмбе

Яңа коронавирус йогышы таралуга бәйле рәвештә, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 18.03.2020 " карантин очрагында эшкә яраксызлык листокларын рәсмиләштерүнең, вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособиеләрне билгеләү һәм түләү кагыйдәләрен (алга таба – Кагыйдәләр) раслау турында «294 номерлы карар кабул ителде. 
Кагыйдәләр 2020 елның 20 мартыннан 1 июленә кадәр гамәлдә булачак. 
Аларның гамәлләре Россия Федерациясенә яңа коронавирус йогышы (2019-nCoV) белән авыру очраклары теркәлгән илләрдән килгән иминләштерелгән затларга, шулай ук алар белән бергә яшәүче иминләштерелгән затларга, ягъни больничныйны хезмәткәр үзе генә түгел, ә гаиләнең бергә эшләүче әгъзалары да алырга мөмкин. Больничный алучыларның калган категорияләренә әлеге тәртип кагылмый.
Пособиене билгеләү һәм түләү Россия Социаль иминият фонды системасында (алга таба – ФСС) электрон документ рәвешендә урнаштырылган эшкә сәләтсезлек кәгазе нигезендә гамәлгә ашырыла.

Хезмәткә сәләтсезлекнең электрон кәгазьләрен кем бирә?
Әлеге электрон документ дистанцион бирүне һәм эшкә яраксызлыкның электрон кәгазьләрен рәсмиләштерүне үзәкләштереп тәэмин итүче медицина оешмаларының махсус исемлегенә кертелгән медицина оешмасы табибы тарафыннан бирелә һәм имзалана.
Татарстан Республикасында мондый вәкаләтле медицина оешмасы тарафыннан «18 нче шәһәр сырхауханәсе» ДАСУ (Казан шәһәре) билгеләнде.

Хезмәткәр нинди документлар рәсмиләштерергә һәм тапшырырга тиеш?
Электрон больничный кәгазен рәсмиләштерү өчен граждан Хезмәткә яраксызлыкның электрон кәгазе бирү турында гариза җибәрә. Гариза иминләштерелгән затның шәхси кабинеты аша бирелә, аның янына керү Бердәм идентификация һәм аутентификация системасы аша ФСС сайтында тәэмин ителә.
Хезмәткә сәләтсезлекнең электрон битен бирү турындагы гаризада күрсәтелә:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса);
туган көне;
яшәү урыны адресы (тору урыннары);
мәҗбүри пенсия иминияте системасында индивидуаль шәхси счетның иминият номеры;
мәҗбүри медицина иминияте полисы номеры;
Россия Федерациясеннән читтә Россия Федерациясе гражданы шәхесен таныклаучы Россия Федерациясе гражданы паспортын бирү номеры һәм датасы;
Бердәм идентификация һәм аутентификация системасында теркәлмәгән бердәм яшәүче затның аның исеменнән эшкә яраксызлыкның электрон битен бирү турында гариза бирүгә ризалыгы турында белешмәләр;
уртак яшәү фактын раслау өчен кирәкле башка мәгълүматлар.
Гаризага түбәндәге документлар (белешмәләр):
Россия Федерациясеннән читтә Россия Федерациясе гражданы шәхесен таныклаучы Россия Федерациясе гражданы паспортының иминләштерелгән затның Россия Федерациясе дәүләт чиген узуын раслаучы электрон үрнәкләре (Россия Федерациясе дәүләт чиген узу турында билгеләр төшерелгән фото, битле беренче бит));
электрон юл йөрү документы (билет) яки чит ил дәүләте территориясендә булуын раслаучы электрон юл йөрү документы яисә башка документлар (Россия Федерациясе гражданы паспортында Россия Федерациясеннән читтә шәхесен таныклаучы Россия Федерациясе гражданы паспортында Россия Федерациясеннән читтә булуын раслаучы тамгасы булмаганда));
Россия Федерациясенә яңа коронавирус йогышы (2019-nCoV) белән авыру очраклары теркәлгән илләр территориясеннән килгән затлар белән бергә яшәүне раслый торган документларның электрон үрнәкләре-Россия Федерациясенә яңа коронавирус йогышы (2019-nCoV) белән авыру очраклары теркәлгән илләр территориясеннән килгән иминләштерелгән затлар белән бергә яшәүче затлар өчен.
Хезмәткә сәләтсезлекнең электрон кәгазен бирү турындагы гариза ФССНЫҢ күрсәтелгән системасында теркәлмәгән башка иминләштерелгән затка, аның ризалыгы белән тапшырылырга мөмкин. Ягъни, гариза бирергә була берьюлы үзенә һәм барлык бергә эшләүче затлар аша бер шәхси кабинеты. 

Пособие билгеләү һәм түләү тәртибе һәм сроклары.
Федераль социаль иминият фонды, алынган көнне, вәкаләтле медицина оешмасына теркәлә торган документлар белән гариза тапшыра, ул, мәгълүмат алынган көннән соң киләсе көннән дә соңга калмыйча, Хезмәткә яраксызлыкның электрон кәгазен 14 календарь көнгә бирү турында Карар кабул итә.
Больничный турындагы мәгълүматлар эш бирүчегә ФСС аша киләчәк. Хезмәткәр шулай ук эш бирүчегә эшкә сәләтсезлекнең электрон кәгазе номерын мөстәкыйль рәвештә хәбәр итәргә хокуклы.
Пособие ике этапта түләнә:
вакытлыча эшкә яраксызлыкның беренче 7 календарь көне эчендә-эш бирүчедән вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособие билгеләү һәм түләү өчен кирәкле документлар (белешмәләр) алынганнан соң бер эш көне эчендә, ләкин вакытлыча эшкә яраксызлыкның 7 календарь көне тәмамланганнан да соңга калмыйча, эшкә яраксызлык буенча пособие билгеләү һәм түләү өчен кирәкле документлар (белешмәләр) алынган көннән бер эш көне эчендә;
алдагы календарь көннәрендә вакытлыча эшкә яраксызлык-вакытлыча эшкә сәләтсезлек тәмамланганнан соң бер календарь көн эчендә.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования