Даими депутат комиссияләре утырышы

11 сентябрь 2019 ел., чәршәмбе

Бүген 15.00 сәгатьтә даими депутат комиссияләре утырышлары узды. Комиссия утырышларында түбәндәге мәсьәләләр каралды:

1. 2014 елга һәм 2020 елга кадәрге чорга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының инвестицион үсеш муниципаль программасын үтәү һәм 2019 елга бурычлар турында.

2. 2018 елда " 2017-202020 елларга Яңа Чишмә муниципаль районында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру «муниципаль программасын гамәлгә ашыру барышы һәм 2019 елга бурычлар турында

3. Яңа Чишмә муниципаль районында 2018 елда «Сәламәтлек» өстенлекле илкүләм проектын гамәлгә ашыруның барышы һәм 2019 елга бурычлар турында

4. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2018 елның 13 декабрендәге 43-250 номерлы «Яңа Чишмә муниципаль районының 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында " гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 

5.  Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-247 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы " муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»

6. Яңа Чишмә муниципаль районының җирле үзидарә органнарында 2018 елда гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турындагы законнарның үтәлеше һәм 2019 елга бурычлар турында.

7. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2006 елның 23 ноябрендәге 10-76 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы милкендә булган туктатылган яки (һәм) булмаган төзелеш объектлары буенча төп фондларны һәм чыгымнарны гамәлдән чыгару тәртибе турында» нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында.

8. Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2015 елның 5 мартындагы 47-273 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы милкендә булган муниципаль мөлкәт исемлегенә өстәмәләр кертү турында

9. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2017 елның 30 октябрендәге 30-174 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

10. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2017 елның 30 октябрендәге 30-175 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль хезмәт турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында.

11. "2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына физик затлар кеременә салымнан Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетына түләүләрнең өстәмә нормативы муниципаль районнарның бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияне алыштыруны килештерү турында".

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования